VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE - Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring omansvarsfraskrivelseog enmeddelelse om ophavsret
  Europa-Kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossar | Søgning | Kontakt | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Kvartalsmagasinet for regionaludviklingens aktører

Medlemsstaterne informerer

Frankrig
Haute-Normandie sætter fokus på læsbarhed


For præfekturet i Haute-Normandie er der tre nøgleord, der definerer informationen om strukturfondene, nemlig: læsbarhed, foregribelse og dialog. Bag disse tre ord gemmer sig en klar vilje til at gøre det muligt for de lokale aktører at få et så godt kendskab til EU-programmerne, at disse kan benyttes som effektive regionalpolitiske værktøjer.


 

De ansvarlige for strukturfondene i den franske region Haute-Normandie er overbevist om, at "en sammenhængende europæisk regionalpolitik er utænkelig uden en overordnet kommunikationspolitik til formidling af regionalpolitikken", og gjorde for nylig status over kommunikationsplanen for perioden 1997-1999 for at forberede indsatsen i de kommende år.

Kommunikationsplanen for 1997-1999 vedrørte samtlige strukturforanstaltninger til fremme af omstillingen af områder ramt af industriel tilbagegang (mål nr. 2).

Den brede offentlighed blev informeret herom gennem en 11 minutter lang video bestemt for de lokale tv-stationer og informationsformidlere. Videoen, der blev finansieret af præfekturet, indeholdt pædagogisk udformede oplysninger om EU-programmerne, understøttet af udtalelser fra støttemodtagerne. Ud fra to fotomontager om samtlige strukturfondsfinansierede projekter i regionen blev der endvidere arrangeret en større udstilling om mål nr. 2-programmet. Plancherne blev derefter stillet til rådighed for de lokale aktører og informationsformidlerne, mens negativerne blev samlet i en billeddatabank, der for tiden indeholder 450 billeder.

  Der blev desuden samlet en informationspakke, som blev distribueret i over 35 000 eksemplarer. Siden oktober 1998 er nyhedsbrevet "Europe Express" hver måned udkommet med oplysninger om de store støttetemaer (beskæftigelse, uddannelse, virksomhed, miljø mv.) og andre aktuelle emner. Nyhedsbrevet henvender sig til både lokale informationsformidlere og til modtagere af strukturfondsstøtte i Haute-Normandie.
De ansvarlige for potentielle projekter er blevet indbudt til særlige informationsmøder i flere af regionens kommuner. Der er også blevet afholdt en del pressekonferencer for at mobilisere de regionale journalister. Ca. 15 pressemeddelelser er blevet offentliggjort i den regionale presse.
 


Kontakt:
Danielle Lamalle,
Préfecture de Haute-Normandie
7 Place de la Madeleine
76036, Rouen CEDEX.
Tél: +33 2 32 76 51 81
Fax: +33 2 32 76 55 20
E-mail: daniele.lamalle@haute-normandie.pref.gouv.fr
http://www.haute-normandie.pref.gouv.fr/SGAR/l'Europe/Introduction.htm


 

Last modified on