OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS - Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyyvastuuvapauslausekesekätekijänoikeutta koskeva huomautus
  Euroopan komissio > Aluepolitiikka


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Sanasto | Haku | Yhteystiedot | Mailing lists
 
Inforegio/Panorama
Tammikuu 2001

Alueellisen kehityksen neljännesvuosijulkaisu

Paikallisten puheenvuoro
Belgia
Liègen satama yhdistää vesi-, raide- ja tieliikenteen


Liègen autonominen satama on Euroopan toiseksi suurin. Sieltä on suorat yhteydet Antwerpenin ja Rotterdamin satamiin, ja se vastaa 24 Maas-joen varrella sijaitsevan sataman hallinnosta. Satamassa on 22 kilometriä rantautumislaitureita, yli 260 hehtaarin laajuinen satama-alue ja yhden hehtaarin laajuinen katettu satama-allas. Satamaa voivat käyttää Reinillä liikennöivät enintään 2 500 tonnin painoiset alukset, enintään 4 500 tonnin painoiset kahden proomun työntökytkyeet ja 1000-3000 tonnin painoiset rannikkoalukset. Liègen autonomisen sataman liikenneväylä tarjoaa mahdollisuuden rautatie- ja maantieyhteyksiin, joten se toimiin esimerkkinä multimodaaliliikenteen yhdistämisestä ja keskittämisestä.

Liègen autonomisen sataman johtaja Marie-Dominique Simonet on seurannut tiiviisti Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella toteutettuja viimeisiä hankkeita, jotka koskevat sataman kapasiteetin parantamista.

Mitkä ovat jokiliikenteen edut muihin liikennemuotoihin verrattuna?

Jokiliikenne on halvempaa kuin raide- ja tieliikenne ja saastuttaa vähemmän. Viidellä litralla dieselpolttoainetta tuhannen kilon lasti kulkee kuorma-autolla 100 kilometriä, junalla 233 kilometrsiä ja vesiteitse 500 kilometriä. Lisäksi jokiliikenteessä voidaan kuljettaa paljon suurempia määriä ja suuria tavaroita kuten turbiineja, säiliöitä ja generaattoreita, joita on vaikea saada mahtumaan kuorma-autoon.

 
Metallituotteita lastataan rannikkoalus Union Jupiteriin.
Kapeita väyliä lukuun ottamatta vesiväylille mahtuu vielä paljon liikennettä, eikä niillä esiinny kaupunkien ruuhkia.

Eikö vesiliikenne ole kuitenkin myös hitaampaa?

Se on järjestelykysymys. Matka Liègestä Antwerpeniin taittuu toki hitaammin proomulla kuin autolla, mutta kuljetuksen turvallisuus karsii odottamattomia tekijöitä. Monet yhtiöt turvautuvat jokiliikenteeseen, kun toimitus on saatava perille juuri oikeaan aikaan.

Vallonian alue ja EAKR ovat viime vuosina rahoittaneet sataman nykyaikaistamista. Miksi näihin hankkeisiin ryhdyttiin?

Hallinnointiin kuuluu asioiden ennakointi, sillä muuten joudutaan vaikeuksiin. Kymmenen viime vuoden aikana Liègen autonomisen sataman liikenne on kaksinkertaistunut. Satama perustettiin vuonna 1937 ja sitä kehitettiin Marshallin suunnitelman yhteydessä. Sataman nykyaikaistaminen, laajentaminen ja uusiin liikennemuotoihin mukauttaminen on siis ollut välttämätöntä. On osattava ennakoida. Vallonian alueen ja EAKR:n tuella toteutettujen investointien takana on sataman menestyminen. Yritämme parantaa satamaa jatkuvasti pystyäksemme vastaamaan kysyntään, kehittääksemme aluetta ja saavuttaaksemme tavoitteemme, eli kuljettaaksemme enemmän, nopeammin ja puhtaammin.

Voitteko mainita esimerkkejä joistakin viime aikoina toteutetuista hankkeista?

Liègen satama vastaa 24 Maas-joen varrella sijaitsevan sataman hallinnosta. Olemme kehittäneet niiden palveluita lisätäksemme niiden houkuttavuutta. Niihin on sijoitettu ravintolapalveluita ja rakennettu uusia varastointialueita, niiden valaistusta on uusittu ja hylättyjä alueita on otettu uudelleen käyttöön. Myös satamiin vieviä maantie- ja rautatiekuljetusyhteyksiä on rakennettu tai parannettu. Vaikka kanavasulut eivät kuulukaan meidän vastuullemme, vaan tiehallinnolle, olemme sinnikkäästi vaatineet viranomaisilta Monsinin sulun laajentamista ja vahvistamista. Sulku on erittäin tärkeä Liègen satamalle ja välttämätön erityisesti öljysatamalle. Rakennerahastojen ansiosta sulun kunnostustöistä on koitunut meille välitöntä hyötyä.


 

 
Ligen autonominen satama on Euroopan toiseksi suurin jokisatama. Se vastaa 24 Maas-joen varrella sijaitsevan sataman hallinnosta ja tarjoaa kaikki mahdollisuudet yhdistää vesiliikenne rautatie- ja maantiekuljetuksiin.

Panostatte määrätietoisesti yhdistettyihin kuljetuksiin. Mitkä ovat niiden edut?

Me suhtaudumme eri mahdollisuuksiin ennen kaikkea realistisesti. Rautatie- ja maantieliikenne ovat suurimpia kilpailijoitamme, mutta emme kuitenkaan tule toimeen ilman niitä. Satamat pysyvät paikallaan, sen sijaan rautatiet ja moottoritiet kuljettavat lähelle. Periaatteenamme on pyrkiä yhdistämään eri kuljetusmuodot. Näin voidaan hyödyntää kunkin parhaat puolet ja samalla edistää elinkeinoelämää ja ympäristönsuojelua. Siksi Euroopan laajuisia liikenneverkkoja olisi käytettävä tehokkaammin.

Kokonaiskustannukset: 14,098 miljoonaa euroa
EAKR:n rahoitusosuus: 2,78 miljoonaa euroa
Yhteystiedot:
Port autonome de Liège
Mme Marie-Dominique SIMONET, Directeur général
M. Emile-Louis BERTRAND, Directeur du service administratif Quai de Maestricht, 14
4000 LIEGE
Puhelin: +32 4 232 97 97
Faksi: +32 4 223 11 09

Ligen autonomisen sataman uudet kunnostus- ja varustustyšt on rahoitettu tavoite 2 -ohjelman "Maas-Vesdre 1997-1999" -palvelukeskusta koskevan toimen yhteydessä.


 

Last modified on