ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - Ως προς  τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση απο κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται copyright notice
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή > Περιφερειακή πολιτική


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Γλωσσάριο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Το τριμηνιαίο περιοδικό των φορέων περιφερειακής ανάπτυξης

Ομιλούν οι τοπικοί φορείς

Βέλγιο
Στο αυτόνομο λιμάνι της Λιέγης συναντώνται το νερό, ο σιδηρόδρομος και οι δρόμοι


Δεύτερος ποτάμιος λιμένας της Ευρώπης, σε απευθείας σύνδεση με τους λιμένες Αμβέρσας και Ρότερνταμ, ο αυτόνομος λιμένας της Λιέγης (ΑΛΛ) διασφαλίζει τη διαχείριση 24 λιμένων κατά μήκος του ποταμού Μόζα, διαθέτει 22 χλμ. χώρου παραβολής στην όχθη, πλέον των 260 εκταρίων λιμενικά γήπεδα και υπήνεμο χώρο (προστατευόμενη λιμενολεκάνη) εκτάσεως ενός εκταρίου. Η υποδομή είναι προσβατή στα ποταμόπλοια τύπου Ρήνου εκτοπίσματος 2 500 τόνων, σε προωθούμενες πομπές δύο φορτηγίδων συνολικού εκτοπίσματος 4 500 τόνων, καθώς και σε ακτοπλοϊκά σκάφη εκτοπίσματος από 1 000 έως 3 000 τόνων. Ο ΑΛΛ προσφέρει στο χώρο του όλες τις δυνατότητες συνδυασμού με το σιδηρόδρομο και το οδικό δίκτυο. Υλοποιεί και συγκεντρώνει την πολυμεσικότητα.

Η Marie-Dominique Simonet, γενική διευθύντρια του αυτόνομου λιμένα της Λιέγης, παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς τα τελευταία έργα που πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) προκειμένου να αυξηθούν ακόμη περισσότερο οι επιδόσεις του.

Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ποτάμιας μεταφοράς;

Είναι φθηνότερη σε σχέση με το σιδηρόδρομο και την οδική μεταφορά και κυρίως λιγότερο ρυπαίνουσα. Με 5 λίτρα πετρελαίου κίνησης μπορείτε να μεταφέρετε έναν τόνο επί 100 χλμ. σε φορτηγό αυτοκίνητο, 233 τόνους σε σιδηρόδρομο και 500 τόνους με την υδάτινη οδό. Επίσης, επιτρέπει τη μεταφορά πολύ σημαντικότερων ποσοτήτων καθώς και αντικειμένων όπως στρόβιλοι, δεξαμενές,

 
Φόρτωση μεταλλουργικών προϊόντων στο πλοίο Union Jupiter.
γεννήτριες, που δεν είναι εύκολο να τοποθετούνται σε φορτηγά αυτοκίνητα. Eξ άλλου, οι πλωτές οδοί, πλήν των στενών διόδων, δεν είναι καθόλου κορεσμένες και αποφεύγουν τον συνωστισμό των πόλεων. Τέλος, δεν έχουν σχεδόν σημειωθεί ατυχήματα στις πλωτές οδούς, πράγμα που καθιστά τη μεταφορά πολύ ασφαλέστερη.
Δεν είναι όμως επίσης λιγότερο ταχεία;

Όλα είναι θέμα οργάνωσης. Είναι αλήθεια ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να διανυθεί η απόσταση Λιέγης - Aμβέρσας με ποταμόπλοιο σε σχέση με το αυτοκίνητο. Όμως, η ασφάλεια της μεταφοράς αποκλείει τα απρόβλεπτα. Όταν πρόκειται για αράδοση "ακριβώς στον προβλεπόμενο χρόνο", πολλές εταιρείες προσφεύγουν στην ποτάμια μεταφορά. Η περιφέρεια Βαλονίας και το ΕΤΠΑ έδωσαν τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν κατά τα τελευταία έτη εργασίες εκσυγχρονισμού του λιμένα. Τι ώθησε στην πραγματοποίηση των έργων αυτών;
Να κυβερνά κανείς σημαίνει να προβλέπει και όποιος δεν προβλέπει το μετανιώνει. Κατά τα δέκα τελευταία έτη παρατηρήσαμε διπλασιασμό της κίνησης στον αυτόνομο λιμένα της Λιέγης. Ο λιμένας δημιουργήθηκε το 1937, και αναπτύχθηκε με το σχέδιο Μάρσαλ. Χρειάστηκε λοιπόν να εκσυγχρονιστεί, να μεγαλώσει και να προσαρμοστεί στους νέους τρόπους μεταφοράς. Πρέπει κανείς να είναι προνοητικός: οι επενδύσεις που πραγματοποιήσαμε χάρη στην περιφέρεια Βαλονίας και το ΕΤΠΑ δικαιολογούνται λόγω της επιτυχίας του λιμένα. Καταβάλλουμε προσπάθειες να επιφέρουμε κάθε μέρα βελτιώσεις ώστε να ανταποκρινόμεθα στη ζήτηση, να ενισχύεται ο δυναμισμός της περιφέρειας και να επιδιώκεται ο τριπλός στόχος: περισσότερη μεταφορά, ταχύτερη και καθαρότερη μεταφορά.

Μπορείτε να μας αναφέρετε ορισμένα πρόσφατα επιτεύγματα;

Μάλιστα. Ο αυτόνομος λιμένας διαχειρίζεται 24 λιμάνια εγκατεστημένα κατά μήκους του Μόζα. Αυτό μπορεί να συγκριθεί με σταθμούς εξυπηρέτησης που έχουμε εξοπλίσει για να καταστούν οι λιμένες αυτοί ελκυστικοί. Έχουμε εγκαταστήσει υπηρεσίες αποκατάστασης, έχουν κατασκευαστεί νέοι χώροι αποθήκευσης, έχει ανακατασκευαστεί ο φωτισμός, έχουν επαναξιοποιηθεί ζώνες υπό εγκατάλειψη ή ακόμη έχουν πραγματοποιηθεί η βελτιωθεί οι οδικές και σιδηροδρομικές προσβάσεις στους λιμένες αυτούς. Μολονότι δεν έχουμε την ευθύνη των υδατοφρακτών (που υπάγονται στη διαχείριση οδών), ασκήσαμε έντονη πίεση στις αρχές, προκειμένου να ενισχυθεί και να διευρυνθεί ο υδατοφράκτης του Μονσάν. Ο υδατοφράκτης αυτός είναι στρατηγικής σημασίας για το λιμάνι της Λιέγης και απαραίτητος, ιδιαίτερα για το λιμένα πετρελαιοειδών. Χάρις στα Διαρθρωτικά Ταμεία, οι εργασίες του υδατοφράκτη ήταν για μας άμεσα επωφελείς.

 

 
Ο αυτόνομος λιμένας Λιέγης είναι ο δεύτερος ποτάμιος λιμένας της Ευρώπης. Διασφαλίζει τη διαχείριση 24 λιμένων κατά μήκος του Μόζα και προσφέρει όλες τις δυνατότητες συνδυασμού με το σιδηρόδρομο και τις οδικές μεταφορές.

Παίζετε αποφασιστικά το χαρτί της συνδυασμένης μεταφοράς. Ποια είναι τα σχετικά πλεονεκτήματα;

Σε ό,τι αφορά τους λιμένες, πρέπει κανείς πριν απσ όλα να είναι προσγειωμένος. Ο σιδηρόδρομος και οι οδικές μεταφορές είναι οι κύριοι ανταγωνιστές μας, τους οποίους πάντως δεν είναι δυνατόν να παρακάμψουμε. Οι λιμένες δεν μετατοπίζονται, αντίθετα οι σιδηροδρομικές γραμμές και οι αυτοκινητόδρομοι είναι δυνατόν να φθάσουν μέχρι αυτούς. Ο συνδυασμός των διάφορων αυτών τύπων μεταφοράς είναι το πιστεύω μας. Αυτό επιτρέπει να επωφεληθούμε στο μέγιστο από κάθε ένα από τους τρόπους αυτούς υπέρ της οικονομίας και της οικολογίας. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφοράς πρέπει να χρησιμοποιηθούν καλύτερα

Συνολική δαπάνη: 14 098 εκατ. ευρώ
Συμμετοχή του ΕΤΠΑ: 2 78 εκατ. ευρώ
Πληροφορίες:
Αυτόνομος λιμένας Λιέγης
Κα Marie-Dominique SIMONET, γενική διευθύντρια.
Κ. Emile-Louis BERTRAND, διευθυντής διοικητικών υπηρεσιών, Quai de Maestricht, 14
4000 LIEGE
Αρ. τηλ.: +32 4 232 97 97
Αρ. τηλεομ.:+32 4 223 11 09

Οι νέες διευθετήσεις και ο τεχνικός εξοπλισμός του αυτόνομου λιμένα Λιέγης χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του μέτρου "Πόλος υπηρεσιών" του προγράμματος στόχου 2 "Meuse-Vesdre 1997-1999".


 

Last modified on