ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - Ως προς  τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση απο κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται copyright notice
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή > Περιφερειακή πολιτική


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Γλωσσάριο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Το τριμηνιαίο περιοδικό των φορέων περιφερειακής ανάπτυξης

Η σουηδική περιφέρεια Goteborg και Bohuslan στους ήχους της θάλασσας και στους βράχους


Ότι σήμερα ονομάζουμε "περιφέρεια Goteborg και Bohuslan" ήταν ήδη κατοικημένο κατά τη λίθινη εποχή. Σημαντικό πλήθος μεγαλιθικών τάφων καθώς και ερείπια κατοικιών υπενθυμίζουν το προϊστορικό παρελθόν. Εντούτοις, η επαρχία ουσιαστικά οφείλει τη φήμη της στα πολυάριθμα γλυπτά που έχουν χαραχθεί στους βράχους και χρονολογούνται από την εποχή του ορειχάλκου. Οι πίνακες αυτοί, που έχουν χαραχθεί στο γρανίτη, αποτελούν σήμερα μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της ανθρωπότητας και αντιπροσωπεύουν για την περιφέρεια μία ευκαιρία. Πράγματι, η εν λόγω περιφέρεια αντιμετωπίζει τη βραδεία, αλλά αναπόφευκτη παρακμή του τομέα της αλιείας. Αποβλέπει λοιπόν στον πολιτισμικό τουρισμό, προκειμένου να αντισταθμίσει την ύφεση της αλιευτικής δραστηριότητας.

Κείμενη στη δυτική ακτής της Σουηδίας, η περιφέρεια διαθέτει και τη μεγαλύτερη λίμνη της χώρας, τη Varnen καθώς και εξαιρετικά υψηλό πλήθος φιόρδ, κόλπων, νησιών και χερσονήσων. Η παράκτια ζώνη της επαρχίας εκτείνεται σε μήκος 160 χλμ. και συναντά, προς βορρά, τη νορβηγική μεθόριο.

Στο εσωτερικό της χώρας, οι πεδιάδες διακόπτονται από οροπέδια, απόκρημνους λόφους και φαράγγια, φυσικές προεκτάσεις των φιόρδ εντός των εδαφών τα οποία, από την εποχή των παγετώνων, έχουν υπερυψωθεί από 100 έως 170 μέτρα.

Το Bohuslan και το αρχιπέλαγός του, που περιλαμβάνει 3 000 νησάκια, αναφέρονται μεταξύ των περισσότερο τουριστικών περιφερειών της Σουηδίας. Επί μακρόν, η αλιεία αποτελούσε τον κύριο τομέα δραστηριότητας της επαρχίας. Εντούτοις, εδώ και μερικές δεκαετίες, το πλήθος των αλιέων μειώνεται διαρκώς. Πολλά από τα λιμανάκια θα είχαν ερημωθεί, εάν δεν είχαν στραφεί στον τουρισμό. Μελλοντικά, ο τομέας αυτός θα αντιπροσωπεύει την κύρια πηγή εισοδήματος για τους 766 000 κατοίκους. Η επαρχία μπορεί επίσης να υπολογίζει στα διυλιστήρια, τις πετροχημικές βιομηχανίες, τις χαρτοποιίες καθώς και τον σε πλήρη ανάπτυξη ιατρικό τομέα. Η περιφερειακή οικονομία επωφελείται επίσης της γειτνίασης με το Goteborg , δεύτερη πόλη της Σουηδίας, όπου είναι εγκατεστημένες πολυάριθμες πολυεθνικές εταιρείες.


Έργα τριών χιλιετηρίδων

Ο χώρος Tanum, βορείως του Bohuslan, αντιπροσωπεύει μοναδική κληρονομιά τέχνης τόσο για τον πλούτο και την ποικιλία του όσο και για την πολιτιστική του μοναδικότητα. Τα τριών χιλιετηρίδων γλυπτά του απεικονίζουν τα ήθη και τα έθιμα των πρώτων κατοίκων της περιφέρειας. Συνενώνουν τις μεθοριακές σουηδικές και νορβηγικές ζώνες γύρω από κοινό σχέδιο συνεργασίας, υποστηριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg.

Η ανακάλυψη αρχαιολογικών ευρημάτων στην περιφέρεια Goteborg και Bohuslan ενίσχυσε την ελκυστικότητα των περιοχών αυτών για τον τουρισμό.

Σπηλαιογραφίες στις μεθοριακές περιφέρειες Bohuslan, Dalsland και Ostfold:

  Τα γλυπτά στους βράχους που χρονολογούνται από την εποχή του ορειχάλκου είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Οι βράχοι υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις της διάβρωσης και της ρύπανσης. Προκειμένου να αποφευχθεί η αποσύνθεση της κληρονομιάς αυτής, οι περιφέρειες Bohuslan της Σουηδίας και Ostfold της Νορβηγίας έχουν από το 1993 προχωρήσει σε εντατική διαμεθοριακή συνεργασία.
Στα δύο περί ων ο λόγος εδάφη, οδηγούνται προς την εξαφάνιση 75 000 γλυπτά, πράγμα που απειλεί την ύπαρξη 5 000 προϊστορικών χώρων.
Ο Jan Magnusson, ένας από τους υπευθύνους του σχεδίου στο επαρχιακό συμβούλιο της Vastra Gotaland στη Σουηδία, αγωνίζεται από τα παιδικά του χρόνια για τη διατήρηση της κληρονομιάς αυτής.

"Για τους ενδιαφερόμενους φορείς, τα μουσεία και τον πολιτισμό γενικότερα, έχει ζωτική σημασία να συλλεγούν όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες γία αυτές τις τοιχογραφίες σπηλαίων. Εάν έφθαναν στο απευκταίο σημείο να εξαφανιστούν, οι πληροφορίες που θα έχουν συλλεγεί θα ήταν το μόνο ενθύμιο που θα μας απέμενε. Για το λόγο αυτό, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε δύο τράπεζες δεδομένων. Και από τις δύο πλευρές των συνόρων, τροφοδοτούμε τις βάσεις αυτές ανάλογα με τα προϊόντα των ερευνών που έχουμε αναλάβει.

Για τη διατήρηση των έργων, κατά πρώτον μελετήσαμε τη διαδικασία υποβάθμισης. Συγκροτήθηκε δίκτυο από εμπειρογνώμονες στους τομείς της γεωλογίας, της χημείας, της μικροβιολογίας, της φυσικής, της μετεωρολογίας και της αρχαιολογίας. Κατέστη δυνατόν να προσδιοριστούν πολλές αιτίες υποβάθμισης. Πρώτα απσ όλα οι βράχοι υφίστανται τις δυσμενείς επιδράσεις του θείου και των όξινων βροχών που διαλύουν τα πλέον ευαίσθητα άλατά τους. Συγχρόνως, προσβάλλονται από φύκια, λειχήνες και βρύα. Ο τύπος αυτός αποικιών αυξάνει την ικανότητα των τοιχωμάτων να απορροφούν το νερό, τα αέρια και τα επιβλαβή σωματίδια. Ακριβώς αυτές οι σχετικά βραδείες διαδικασίες προκαλούν σταδιακά τη φθορά της σμιλευμένης επιφάνειας του γρανίτη."

  Προκειμένου να προστατευθούν τα γλυπτά, οι Σουηδοί και Νορβηγοί εμπειρογνώμονες εργάζονται πάνω σε διάφορες τεχνικές λύσεις. Ας σημειωθεί ότι η συνεργασία που έχει επιτευχθεί μεταξύ των δύο χωρών υπερβαίνει το αυστηρό πλαίσιο της προστασίας των έργων.
"Στην περιπέτεια αυτή θελήσαμε επίσης να μάθουμε να γνωρίζουμε τα πρόσωπα τα οποία σμίλευσαν τους βράχους αυτούς κατά την εποχή του ορειχάλκου .Ποια μέρη των περιφερειών μας
 
Τα γλυπτά στους βράχους, που χρονολογούνται από την εποχή του ορειχάλκου, είναι εξαιρετικά ευαίσθητα. Μεταξύ άλλων προσβάλλονται από τη ρύπανση και τη διάβρωση.

κατοικούσαν; Πώς ζούσαν; Ποιες ήταν οι σχέσεις τους με τη φύση; Ποιο ήταν το τελετουργικό μέρος στα γλυπτά; Κυρίως όμως θελήσαμε να καταστήσουμε γνωστά όλα αυτά στους επισκέπτες, προκειμένου να ενισχυθεί ο πολιτισμικός τουρισμός στις περιφέρειες Bohuslan και Ostfold."

Τα πολυάριθμα αυτά ερωτηματικά και η ανάγκη να μοιραστούν τις ανακαλύψεις ώθησαν τους Σουηδούς και Νορβηγούς εταίρους να αναλάβουν σειρά έργων ανασκαφής. Οι ανασκαφές έδωσαν τη δυνατότητα να ανακαλυφθεί ένας αρχαιολογικός χώρος στο Hunn, στη Νορβηγία, καθώς και πολυάριθμα νεκροταφεία στις δύο μεθοριακές περιφέρειες.

"Τα αποτελέσματα των ανασκαφών υπερέβησαν τις προσδοκίες μας. Τόσο στο Bohuslan όπως και στο Ostfold, ανακαλύφθηκαν χωριά με θέσεις εστιών πυράς και ορισμένους λιθόστρωτους χώρους, καθώς και ερείπια σπιτιών και τεμάχια κεραμικών. Οι ανακαλύψεις αυτές ενίσχυσαν την ελκυστικότητα της περιοχής και οδήγησαν στη συγκρότηση ερευνητικού δικτύου με συνεργασία των πανεπιστημίων του Goteborg και Όσλο, καθώς και ερευνητικών ινστιτούτων της Σικελία και της Ουγγαρία."

Συνολική δαπάνη (1996-1999): 5 435 000 ευρώ
Συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Interreg II): 655 000 ευρώ
Πληροφορίες:
Διοικητικό συμβούλιο επαρχίας Δυτικής Gotaland
S-403 40 Goteborg
Αρ. Τηλ.: +46 31 60 50 59
Αρ. Τηλεομ.: +46 31 60 52 09
Jan.magnusson@o.lst.se


 

Last modified on