OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS - Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyyvastuuvapauslausekesekätekijänoikeutta koskeva huomautus
  Euroopan komissio > Aluepolitiikka


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Sanasto | Haku | Yhteystiedot | Mailing lists
 
Inforegio/Panorama
Tammikuu 2001

Alueellisen kehityksen neljännesvuosijulkaisu

Paikallisten puheenvuoro
Portugali
Portugalissa edistetään yhteiskuntaan sopeutumista


Valonpilkahdus Casal Ventoson rappeutuneessa kaupunginosassa Lissabonissa. Parakkien keskelle on rakennettu uusia taloja asunnottomille. Niiden vieressä on terveysasema, joka ottaa vastaan vieroitushoitoon pyrkivät huumeiden väärinkäyttäjät. Tässä muutamia esimerkkejä Integrar-ohjelman avulla toteutetuista konkreettisista toimista, joiden tarkoituksena on kaikkein heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden sopeuttaminen yhteiskuntaan. Integrar saa tukea rakennerahastoista ja toimii terveydenhuollon, koulutuksen ja yhteiskuntaan sopeuttamisen aloilla.

Cristina Louron, Integrar-ohjelman vastuuhenkilön haastattelu

Miten tunnistatte väestöryhmät, joita haluatte auttaa?

Integrar tukee kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä paikallisille, alueellisille ja kansallisille järjestöille myönnetyn taloudellisen tuen avulla. Hyvin usein nämä järjestöt ovat kansalaisjärjestöjä, jotka ovat parhaiten perillä käytännön tilanteesta ja valitsevat avustettavat väestöryhmät. Kaudella 1994-1999 Integrarin tukea saivat erityisesti pitkäaikaistyöttömät, toimeentulotuella elävät henkilöt, vammaiset ja heidän perheensä, riskiryhmiin kuuluvat nuoret, huumeiden väärinkäyttäjät tai entiset huumeiden

 

Integrar-ohjelman ansiosta noin 20 000 huonoista oloista lähtöisin olevaa henkilöä on voinut osallistua ammatilliseen koulutukseen kuuden viime vuoden aikana.
 
väärinkäyttäjät, vangit tai entiset vangit, etnisiin vähemmistöihin kuuluvat, asunnottomat, naiset, joilla oli vaikeuksia päästä uudelleen työmarkkinoille, sekä heikossa asemassa olevat sosiaaliryhmät.

Tuette moniulotteisia hankkeita. Mitä se tarkoittaa?

Integrar-ohjelmaa suunniteltaessa olimme tietoisia siitä, että perinteinen ammatillinen koulutus tarvitsi rinnalleen muunkin tyyppisiä toimintamuotoja. Tarkoitan, että joissakin heikossa asemassa olevissa väestöryhmissä on ammatillisen koulutuksen lisäksi luotava vielä otollinen maaperä opiskelulle. On huolehdittava siitä, että koulutuksen jälkeen on olemassa sellaiset olosuhteet, että tuetut henkilöt voivat saada työpaikan ja säilyttää sen. Tämän toteuttamiseksi Integrar edistää yhteiskuntarakenteen ja paikallisen elinkeinoelämän elvyttämistä kannustamalla kaikki hankkeeseen osallistuvat tahot mukaan toimintaan. Hankkeeseen voi kuulua esimerkiksi pienten yritysten ja uusien palveluiden luominen, uusien sosiaalipalvelulaitosten perustaminen ja hyvinvoinnin lisääminen elinoloja, hygieniaa ja terveyttä käsittelevien tiedotuskampanjoiden avulla. Kaiken tämän tarkoituksena on tuettujen henkilöiden omanarvontunnon ja luottamuksen lisääminen.

Mitkä ovat hankkeiden pääasialliset tulokset?

Kuuden viime vuoden aikana olemme toteuttaneet yli 450 hanketta. Ammatilliseen koulutukseen on osallistunut 20 000 henkilöä. Kaiken kaikkiaan ohjelman avulla on voitu luoda uusia työpaikkoja, vahvistaa henkilöresursseja, vähentää riippuvuutta sosiaaliturvasta, kasvattaa ostovoimaa ja parantaa elämänlaatua. Eikä siinä kaikki. Myös kulttuurinen identiteetti ja solidaarisuus ovat vahvistuneet ja uusia yhteistyömuotoja on syntynyt.

Kokonaisrahoitus 1994-1999: 468,067 miljoonaa euroa
ESR:n rahoitusosuus: 299,969 miljoonaa euroa
EAKR:n rahoitusosuus 51,1 miljoonaa euroa


 

Last modified on