OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS - Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyyvastuuvapauslausekesekätekijänoikeutta koskeva huomautus
  Euroopan komissio > Aluepolitiikka


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Sanasto | Haku | Yhteystiedot | Mailing lists
 
Inforegio/Panorama
Tammikuu 2001

Alueellisen kehityksen neljännesvuosijulkaisu

Löytöretkellä
Espanja
Liikennepolitiikka tuo syrjäseudut lähemmäksi

Antonio López Corralin, Espanjan yleisten töiden ministeriön taloussuunnittelusta vastaavan osaston pääjohtajan haastatteluvEspanja on kärsinyt jo pitkään syrjäisestä sijainnistaan Euroopan suuriin teollisuuskeskuksiin nähden. Kun Espanja vuonna 1986 liittyi Euroopan unioniin, sen liikenneverkko oli harva eikä sillä ollut tarpeeksi yhteyksiä naapurimaiden infrastruktuureihin. Euroopan aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston tuen avulla Espanjan viranomaiset ovat pystyneet nykyaikaistamaan ja laajentamaan tie- ja rautatieverkkoja. Suurin osa maasta on mukana Euroopan laajuiset liikenneverkot -hankkeessa, jolla pyritään edistämään liikkuvuutta Euroopan yhtenäismarkkinoilla.

Yhteensä 3 600 kilometriä rantaviivaa Välimerellä ja Atlantilla, noin 500 000 km2:n pinta-ala ja 40 miljoonaa asukasta tekevät Espanjasta yhden Euroopan suurimmista maista. Maan liittyminen Euroopan yhteisöön vuonna 1986 nopeutti sen talouden avautumista. Kaupan kasvu muun Euroopan kanssa mahdollisti voimakkaan talouskasvun. Vuonna 1999 Espanjan bruttokansantuote kasvoi 3,6 % ja nousi lähes 600 miljardiin euroon.

Espanjan kehitys kärsii kuitenkin vielä melkoisesti puutteellisista liikenneinfrastruktuureista. Maan pinta-alaan ja väkilukuun nähden Espanjan maantieverkko on Euroopan heikoimmin kehittyneitä, vaikka siihen kuuluukin keskimääräistä enemmän moottoriteitä. Myös rautatieverkko on selvästi suppeampi kuin muualla Euroopan unionissa.
Liikennettä nopeuttavia ja helpottavia kaksoislinjoja ja sähköistettyjä ratoja on edelleen liian vähän.

Euroopan unionin merkittävän tuen ansiosta (Espanja on rakennetukien suurin edunsaaja) liikenteen infrastruktuurien laajentamiseen, nykyaikaistamiseen ja yhteenliittämiseen on suunnattu ennennäkemättömän paljon voimavaroja. Merkittävimpiä toteutettuja hankkeita ovat muun muassa maan keskiosan ja Galician välinen yhteys ("Rías Bajas"), Katalonian poikittaisväylä ja pohjoisessa Guipúzcoan ja Navarran välinen moottoritie. Rautateistä Alicante-Valencia-Barcelona -reittiä on nykyaikaistettu ja Madridista Barcelonan kautta Ranskan rajalle ulottuvan suurnopeusjunayhteyden rakentamista edeltävä suunnitteluvaihe on aloitettu.


Espanjan maantieverkosto on Euroopan heikoimmin kehittyneitä, vaikka siihen kuuluukin keskimääräistä enemmän moottoriteitä.

 

Paikallisella tasolla toteutettuja toimia ovat esimerkiksi Madridin metroverkon laajentaminen uudella, kaupungin lentokentälle liikennöivällä linjalla. Lisäksi suurkaupunkien liikennettä on tehostettu Madridia, Las Palmasia ja Gijónia ympäröivillä kehäteillä.

Kaudella 2000-2006 myönnettäviä EU:n aluetukia on tavoite 1 -ohjelman kehitysstrategian mukaan tarkoitus käyttää myös alueiden välisten ja sisäisten liikenneverkkojen kunnostamiseen, paikallisten verkkojen yhdistämiseen suuriin eurooppalaisiin liikenneverkkoihin ja lentokenttien infrastruktuurien uudistamiseen.

Madridin, Barcelonan ja Montpellier'n välinen junayhteys

Vuonna 1991 käynnistettiin TGV Sud -hanke Iberian niemimaan liittämiseksi Ranskan TGV-verkkoon ja Espanjan ja muun Euroopan välisen kaupan edistämiseksi. Hankkeen tarkoituksena on uusien yhteyksien rakentaminen ja vanhojen muuttaminen suurnopeusjunille soveltuviksi. Baskimaassa sijaitsevan Irunin, Valladolidin, Madridin, Barcelonan ja Perpignanin välille on suunniteltu rakennettavaksi 1 601 kilometriä rautateitä. Valtava urakka on jaettu kahteen osaan: Välimeren osuuteen ja Atlantin osuuteen. Ensiksi mainittu osuus varmistaa yhteyden Pariisi-Lyon-Marseille -suurnopeusjunaan ja toinen Pariisi-Bordeaux -suurnopeusjunaan.

Hankkeen ansiosta matka Madridista Barcelonaan taittuu kolmessa tunnissa nykyisen seitsemän sijasta. Uusi yhteys kasvattaa myös kaupunkien välistä kuljetuskapasiteettia 400 %.

Hankkeen kokonaisinvestoinnit ovat 10,072 miljardia euroa, ja työt saataneen päätökseen vuonna 2004.Antonio López Corralin, Espanjan yleisten töiden ministeriön taloussuunnittelusta vastaavan osaston pääjohtajan haastattelu


Iberian niemimaalla on käynnissä useita merkittäviä Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin liittyviä hankkeita. Miten nämä hankkeet ovat edistyneet ja mitä toimia on tarkoitus toteuttaa rakennerahastojen ja koheesiorahaston tuella kaudella 2000-2006?

Iberian niemimaalla Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin liittyy kaksi erittäin merkittävää hanketta. Ensinnäkin eteläinen suurnopeusjunareitti, johon kuuluu kaksi yhteyttä (Madrid-Barcelona-Perpignan-Montpellier ja Madrid-Valladolid-Vitoria-Dax) ja toiseksi Espanjan ja Portugalin välinen multimodaaliliikennekäytävä. Espanjan suurnopeusjunayhteyden osalta Madridin ja Figuerasin välisen osuuden (kokonaiskustannukset 7 809 miljoonaa euroa) suunnitelluista investoinneista on jo maksettu 37 %. Vuonna 2002 avataan Madridin, Zaragozan ja Léridan välinen osuus ja ennen vuoden 2004 loppua Fiquerasin ja Perpignanin välisen rajayhteyden osuus. Myös Madridin ja Valladolidin välisen osuuden rakentaminen on aloitettu. Portugalin yhteyksistä maantiehanke (kokonaiskustannukset 700 miljoonaa euroa) on edistynyt erityisesti pohjoisella, Verinistä Portugalin rajalle vievällä osuudella.

Miten Ranskaan ja Portugaliin johtavien liikennekäytävien käyttöönoton on arvioitu vaikuttavan kauppaan?

Koska liikenneverkkojen yhdistäminen edistää synergiaa ja vähentää rajojen vaikutusta, nämä liikennekäytävät edistävät taloudellista yhdentymistä, mikä puolestaan vilkastaa liikennettä.

Hyötyvätkö syrjäiset alueet, kuten Galicia ja Andalusia, liikenteen infrastruktuurien laajenemisesta?

Suunniteltu suurnopeusjunalinja yhdistää Galician liikenneverkkoon Madrid-Dax -reitin kautta. Andalusiassa Madridin ja Sevillan välinen suurnopeuslinja on tarkoitus ulottaa Malagaan, Cádiziin ja Huelvaan asti. Moottoritiehankkeista Sevillan ja Rosal de la Fronteran välinen osuus on saatu valmiiksi. Yleisesti ottaen liittyminen Euroopan unioniin on auttanut vahvistamaan alueiden välistä tasapainoa. Esimerkiksi uusien pika- ja moottoriteiden paremman kapasiteetin ja laadun ansiosta lähentyminen on edistynyt nopeammin kuin koko maassa keskimäärin.

Missä määrin itsehallintoalueet osallistuvat kansallisten hankkeiden valmisteluun?

Espanjan poliittiselle järjestelmälle ominainen hallinnollisen toimivallan voimakas hajauttaminen edellyttää jatkuvaa yhteistoimintaa kansallisella tasolla hankkeiden koordinoinnin varmistamiseksi. Kaupunkien välisestä maantieverkosta 43 % kuuluu aluehallinnon ja 85 % valtionhallinnon piiriin, johon sisältyy maakuntahallitusten ("Diputaciones Provinciales") alainen maakunnallinen verkko. Euroopan unionin varoista kolmannes ohjataan itsehallintoalueille.

Odotetaanko myös Espanjan merisatamien kehittävän toimintaansa niiden Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon liittämistä silmällä pitäen?

Merikabotaasiliikenteen kehittäminen on yksi satamien kehittämistoiminnan päätavoitteista. Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseen Espanjan satamille myönnetystä keskipitkän aikavälin rahoituksesta 36 % käytetään laiturien ja ankkuripaikkojen rakentamiseen ja 35 % suojarakenteisiin, merkinantojärjestelmiin ja meriliikenteen tuloväylien kunnostamiseen. Loput käytetään maaliikenteen tuloväyliin tai televiestintäverkkoihin.

Mihin toimiin Espanja on ryhtynyt liikenneverkkonsa yhtenäistämiseksi ja intermodaalisuuden lisäämiseksi?

Madridin pääliikenneväylälle rakennetaan parhaillaan metroasemaa, jonne Barajasin lentokentän matkustajien matkatavarat lähetetään. Se kehittyy kaikenlaisten liikennemuotojen kohtauspaikaksi. Satamaliikennekin on otettu huomioon, sillä koko kehitysohjelmamme perustuu suuritehoisen maantieverkoston ja rautatieverkoston intermodaalisuuteen. Ensisijaisena tavoitteena onkin liikenneverkon saumattomuus, jotta voitaisiin lisätä koko satamajärjestelmän kilpailukykyä ja vähentää kuljetusketjun kustannuksia.


 

Last modified on