ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - Ως προς  τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση απο κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται copyright notice
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή > Περιφερειακή πολιτική


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Γλωσσάριο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Το τριμηνιαίο περιοδικό των φορέων περιφερειακής ανάπτυξης

Ισπανία
Οι μεταφορές κάνουν την περιφέρεια κέντρο

Συνέντευξη με τον Antonio Lopez Corral


Η Ισπανία μειονεκτεί χρόνια, λόγω της απόστασής της από τα μεγάλα ευρωπαϊκά βιομηχανικά κέντρα. Κατά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1986, το δίκτυο μεταφορών της ήταν χαμηλού επιπέδου και ανεπαρκώς συνδεδεμένο με τις υποδομές γειτονικών χωρών. Με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής, οι ισπανικές αρχές εκσυγχρόνισαν εντατικά και επεξέτειναν τους οδικούς άξονες και τις σιδηροδρομικές γραμμές. Για μεγάλο μέρος της χώρας, ενδιαφέρον παρουσιάζει το τεράστιο σχέδιο διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών που αποβλέπει στην προώθηση της κινητικότητας στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

3 600 χλμ. ακτών που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα και τον Ατλαντικό Ωκεανό, περίπου 500 000 τ.χλμ. έκταση και 40 εκατομμύρια κάτοικοι καθιστούν την Ισπανία μία από τις σημαντικότερες χώρες της Ευρώπης. Η ένταξη της χώρας στην Κοινότητα το 1986, επιτάχυνε το άνοιγμα της οικονομίας της. Η αύξηση των συναλλαγών με την υπόλοιπη ήπειρο επέτρεψε την έντονη οικονομική ανάπτυξη. Το 1999, το εσωτερικό εγχώριο προϊόν της Ισπανίας αυξήθηκε κατά 3,6%, φθάνοντας τα 600 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου.

Εντούτοις, η ανάπτυξη της χώρας παραμένει έντονα εξαρτημένη από την έλλειψη υποδομών σε μεταφορές. Λαμβανομένων υπόψη της έκτασης του εδάφους και του πληθυσμού της, το οδικό δίκτυο της Ισπανίας τοποθετείται μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων της Ευρώπης, μολονότι περιλαμβάνει περισσότερους αυτοκινητόδρομους σε σχέση με το μέσον όρο. Το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι επίσης σαφώς λιγότερο εκτεταμένο σε σχέση με την υπόλοιπη Ένωση. Επίσης, η έλλειψη διπλών και ηλεκτροδοτούμενων γραμμών που διευκολύνουν και συντομεύουν τη μεταφορά είναι έντονη.

Χάρη στη σημαντική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η Ισπανία αποτελεί το σημαντικότερο δικαιούχο διαρθρωτικών ενισχύσεων), από δεκαετίας έχουν αναληφθεί άνευ προηγουμένου προσπάθειες για την ενίσχυση, τον εκσυγχρονισμό και τη διασύνδεση των υποδομών μεταφοράς. Μεταξύ των σημαντικών έργων που πραγματοποιήθηκαν είναι δυνατόν να αναφερθούν η σύνδεση "Rνas Bajas" μεταξύ του κέντρου της χώρας και της Γαλικίας, ο εγκάρσιος άξονας της Καταλονίας ή ο αυτοκινητόδρομος "Guipϊzcoa - Ναβάρα" στο Βορρά. Στον τομέα των σιδηροδρόμων, ο άξονας "Αλικάντε - Βαλένθια - Βαρκελώνη" έχει εκσυγχρονισθεί, ενώ έχει δρομολογηθεί η φάση προμελέτης για την κατασκευή της γραμμής ΤΥΤ (τρένου υψηλών ταχυτήτων) "Μαδρίτη - Βαρκελώνη - γαλλικά σύνορα".

Guy Crauser
Το οδικό δίκτυο της Ισπανίας θεωρείται μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων
της Ευρώπης, μολονότι περιλαμβάνει περισσότερους αυτοκινητοδρόμους σε
σχέση με το μέσον όρο.

 

Σε τοπικό επίπεδο, το δίκτυο μητροπολιτικού σιδηροδρόμου της Μαδρίτης επεκτάθηκε, βασικά με μία νέα γραμμή προς το αεροδρόμιο της πόλης. Τέλος, η κυκλοφορία στις μεγάλες πόλεις έχει επίσης βελτιωθεί χάρη σε περιφερειακούς αυτοκινητοδρόμους γύρω από τη Μαδρίτη, τη Λας Πάλμας και τη Gijσn.

Για την περίοδο 2000-2006 ευρωπαϊκών περιφερειακών ενισχύσεων, η προβλεπόμενη στο πλαίσιο του στόχου 1 αναπτυξιακή στρατηγική καθορίζει και νέες διαρρυθμίσεις για τα δια- και ενδοπεριφερειακά δίκτυα, τη διασύνδεση περιφερειακών δικτύων με τα μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφοράς και τη δημιουργία νέων αερολιμενικών υποδομών.

Σύνδεση μεταξύ Μαδρίτης, Βαρκελώνης και Moνπελιέ.

Το έργο ΤΥΤ Νότου άρχισε το 1991, για τη σύνδεση της Ιβηρικής Χερσονήσου προς το γαλλικό δίκτυο ΤΥΤ, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να βελτιωθούν οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Ισπανίας και της υπόλοιπης Ευρώπης. Το σχέδιο επιβάλλει την κατασκευή νέων γραμμών όπως και την προσαρμογή των υφιστάμενων προς τις απαιτήσεις για τρένα υψηλής ταχύτητας. Προβλέπονται 1 601 χλμ. σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Irun στη Χώρα των Βάσκων, Valladolid, Μαδρίτης, Βαρκελώνης και Περπινιάν. Το τεράστιο αυτό εργοτάξιο διαιρείται σε δύο μέρη: το μεσογειακό κλάδο και τον ατλαντικό κλάδο. Ο πρώτος διασφαλίζει τη σύνδεση με το ΤΥΤ Παρισιού - Λυών - Μασσαλίας και ο δεύτερος με το ΤΥΤ Ατλαντικού - Παρισιού - Μπορντώ.

Χάρη στα έργα αυτά η Μαδρίτη θα απέχει μόνο 3 ώρες από τη Βαρκελώνη αντί επτά, όπως σήμερα. Επίσης η νέα γραμμή θα αυξήσει κατά 400% τη μεταφορική ικανότητα μεταξύ των δύο πόλεων.

Τα έργα, συνολικής επένδυσης 10.072 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν το έτος 2004.


Συνέντευξη με τον Antonio Lσpez Corral

Γενικό Διευθυντή Οικονομικού προγραμματισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων της Ισπανίας.

Πολλά σημαντικά έργα που εξαρτώνται από το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΔΜ) βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ιβηρική Χερσόνησο. Σε ποιο στάδιο προόδου βρίσκονται τα έργα αυτά και ποιες είναι οι εργασίες που προβλέπονται για την περίοδο 2000-2006 με τη στήριξη των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής;

Το ΔΔΜ για την Ιβηρική Χερσόνησο καλύπτει δύο έργα ιδιαιτέρως σημαντικά. Αφενός, το τρένο υψηλής ταχύτητας Νότου που περιλαμβάνει δύο άξονες (Μαδρίτη-Βαρκελώνη-Περπινιάν-Moνπελιέ και Μαδρίτη-Valladolid-Vitoria-Dax) και, αφετέρου, τον πολυμεσικό διάδρομο Ισπανίας - Πορτογαλίας. Όσον αφορά το τρένο υψηλής ταχύτητας, το 37% της προβλεπόμενης επένδυσης έχει ήδη αναληφθεί για το ισπανικό τμήμα Μαδρίτης-Figueras, για το οποίο η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε 7 809 εκατομμύρια ευρώ. Το έτος 2002 θα εγκαινιασθεί το τμήμα Μαδρίτης-Σαραγόσας-Lιrida και, πριν το τέλος του έτους 2004, η μεθοριακή σύνδεση με το τμήμα Figueras-Περπινιάν. Εξάλλου, η εκτέλεση του τμήματος Μαδρίτη-Valladolid έχει αρχίσει. Όσον αφορά τις συνδέσεις με την Πορτογαλία, το οδικό τμήμα του οποίου η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ, έχει ιδιαίτερα προχωρήσει στο βόρειο τμήμα, Verin-πορτογαλικά σύνορα.

Ποια επίπτωση αναμένεται ότι θα έχει στις εμπορικές συναλλαγές η έναρξη λειτουργίας των διαδρόμων μεταφοράς προς τη Γαλλία και την Πορτογαλία;

Στο βαθμό που η διασύνδεση μεταξύ των δικτύων ευνοεί τις συνέργιες και την εξάλειψη του "φαινομένου της μεθορίου", οι διάδρομοι αυτοί θα διευκολύνουν την οικονομική ένταξη, η οποία με τη σειρά της θα τονώσει τις συναλλαγές.

Οι απομακρυσμένες περιφέρειες, όπως η Γαλικία και η Ανδαλουσία, θα επωφεληθούν και αυτές από την επέκταση των υποδομών μεταφοράς;

Η χάραξη της γραμμής του τρένου υψηλής ταχύτητας προβλέπει σύνδεση με τη Γαλικία μέσω του άξονα Μαδρίτης-Dax. Σχετικά με την Ανδαλουσία, προβλέπεται η επέκταση της γραμμής υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Σεβίλλης μέχρι Μάλαγα, Cadix και Huelva. Όσον αφορά τον αυτοκινητόδρομο, το τμήμα Σεβίλλης-Rosal de la Frontera έχει ολοκληρωθεί. Κατά γενικό κανόνα, η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε τη δυνατότητα ενίσχυσης της περιφερειακής εξισορρόπησης. Παραδείγματος χάρη, λόγω των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των νέων οδών ταχείας κυκλοφορίας και των αυτοκινητοδρόμων, οι δείκτες οδικής πυκνότητας και ποιότητας σημείωσαν άνοδο από άποψη ταχύτερης σύγκλισης σε σχέση με τη μέση εθνική.

Σε ποιό βαθμό οι αυτόνομες κοινότητες συμμετέχουν στην επεξεργασία εθνικών σχεδίων;
Η έντονη αποκέντρωση διοικητικών αρμοδιοτήτων, που αποτελεί χαρακτηριστικό του ισπανικού πολιτικού συστήματος, καθιστά υποχρεωτική τη μόνιμη συνεννόηση σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο συντονισμός των έργων. Το 43% του υπεραστικού οδικού δικτύου ανήκει στις περιφερειακές διοικήσεις και το 85% στο σύνολο των τοπικών διοικήσεων, λόγω ένταξης στο τελευταίο του περιφερειακού δικτύου του υπαγόμενου στα επαρχιακά συμβούλια ("Diputaciones Provinciales"). Όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των πόρων της ΕΕ, το ένα τρίτο των επενδυόμενων ποσών διατίθεται σε αυτόνομες κοινότητες.

Προωθείται η ανάπτυξη των ισπανικών θαλάσσιων λιμένων λαμβανομένης υπόψη της προοπτικής να ενταχθούν στα ΔΔΜ;

Η ανάπτυξη της θαλάσσιας μεταφοράς αποτελεί ένα από τα καίρια σημεία της αναπτυξιακής πολιτικής λιμένων. Στο πλαίσιο των ΔΔΜ, η επενδυτική προσπάθεια που καταβάλλεται μεσοπρόθεσμα για το σύνολο των ισπανικών λιμένων θα αφορά την κατασκευή αποβαθρών και θέσεων αγκυροβολίου για το 36% του συνόλου καθώς επίσης θα αφορά έργα προστασίας, σηματοδότησης και διευθέτησης θαλασσίων προσβάσεων για το 35%. Το υπόλοιπο θα διατεθεί βασικά στις χερσαίες προσβάσεις ή στα δίκτυα τηλεπικοινωνίας.

Ποίες είναι οι προσπάθειες που έχουν αναληφθεί στην Ισπανία για την ολοκλήρωση των δικτύων και την εντατικοποίηση της διατροπικότητας;

Στον κύριο οδικό άξονα της Μαδρίτης βρίσκεται ήδη στο στάδιο κατασκευής σταθμός μητροπολιτικού σιδηροδρόμου όπου θα ελέγχονται οι επισκευές επιβατών του αεροδρομίου Barajas. Πρόκειται για σημείο σύγκλισης όλων των τύπων μεταφοράς. Για να επιστρέψουμε στο θέμα των λιμένων, ολόκληρο το αναπτυξιακό μας πρόβλημα βασίζεται στην αρχή της διατροπικότητας όσον αφορά τα οδικά δίκτυα μεγάλης ικανότητας και το σιδηροδρομικό δίκτυο. Έτσι, δίνεται προτεραιότητα στη συνέχεια του δικτύου μεταφορών, προκειμένου να τονώνεται η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του λιμενικού συστήματος στο σύνολό του με μείωση του κόστους στην αλυσίδα μεταφορών.


 

Last modified on