VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE - Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring omansvarsfraskrivelseog enmeddelelse om ophavsret
  Europa-Kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossar | Søgning | Kontakt | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Kvartalsmagasinet for regionaludviklingens aktører

On-line


 

www.irma-programme.org

Irma beskriver og forklarer Interreg IIC-programmet "Meuse Rhin", som Frankrig, Belgien, Luxembourg, Tyskland og Nederlandene deltog i fra 1997 til 1999. De to floder har forårsaget en række oversvømmelser med konsekvenser for de fem lande, som derfor har besluttede at indføre et fælles flodkontrolsystem.


www.interegionet.org

Interegionet samler på samme websted tre tværregionale samarbejdsprojekter: Netwet, der fremmer en integreret forvaltning af vådområderne i Centraleuropa, omkring Adriaterhavet og Donau samt i Sydøsteuropa; Archimedes, der samler Grækenland, Italien, Malta og Cypern omkring et pilotprojekt for fysisk planlægning i den centrale og østlige del af middelhavsområdet, samt Pan-projektet om etablering af et net af turistseværdigheder. Ideen er her at finde ligevægten mellem økonomisk udnyttelse og respekt for miljøet.
 

 

 

www.metrex.dis.strath.ac.uk/en/whatsnew.html

Det meget komplette Metrex-net af europæiske byregioner giver mange oplysninger om de 120 byregioner og deres erfaringer med arealforvaltning.


 

Last modified on