ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - Ως προς  τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση απο κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται copyright notice
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή > Περιφερειακή πολιτική


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Γλωσσάριο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Mailing lists
 
Inforegio Panorama

Το τριμηνιαίο περιοδικό των φορέων περιφερειακής ανάπτυξης


Guy Crauser

Editorial
Μια προθήκη για τους φορείς που δρουν επιτόπου

Michel Barnier

Συνέντευξη
Michel Barnier

 

BelemΗ Λισσαβόνα και η πεδιάδα του Τάγου
Μια περιφέρεια με έντονο αναπτυξιακό δυναμικό
Οι υπό ανασυγκρότηση περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Φινλανδία
Μεταξύ εκσυγχρονισμού των παραδοσιακών τομέων και νέων τεχνολογιών

Οι ενισχύσεις του ΕΤΠΑ και οι ΜΜΕ
Το παράδειγμα του αναπτυξιακού ινστιτούτου του Murcia
Ιταλία
Το νερό ως επικοινωνιακή πηγή
Carte EuropeInterreg
Εκκίνηση της νέας γενιάς μέτρων
Απολογισμός του προγράμματος Terra
Νέες ιδέες για το χωροταξικό σχεδιασμό
Απευθείας σύνδεση


 

Last modified on