VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av enansvarsfriskrivningoch ettmeddelande om upphovsrätt
  Europeiska kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Ordbok | Sökning | Kontaktperson | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Kvartalsmagasinet för regionalutvecklingens aktörer

Innehåll
8 / 10


Evenemang den 11 maj 2000

Interreg
Startskottet för den nya generationen

I de Centralitalienska regionernas hus i Bryssel startades den 11 maj 2000 symboliskt det nya gemenskapsinitiativet Interreg III (gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete). Företrädare från regionerna fick vid detta tillfälle en genomgång av initiativets mål som presenterades av Michel Barnier, kommissionsledamot med ansvar för regionalpolitik. Initiativet finansieras helt och hållet av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Interreg III skall främja en harmonisk, balanserad och hållbar utveckling i hela unionen. Generellt sett är målet detsamma som för många andra strukturåtgärder, nämligen att förbättra den ekonomiska och sociala sammanhållningen i EU:s 15 medlemsstater och i det utvidgade EU.


Map Europa

Interreg: Samarbete över de nationella och regionala gränserna

Gränser kan fortfarande hämma regionernas utveckling. De skiljer människor åt som ofta inte talar samma språk och som omfattas av olika administrativa system. Eftersom de ligger i periferin får gränsområdena heller inte alltid den väntade uppmärksamheten av de centrala förvaltningarna.

Budgeten för Interreg III kommer under perioden 2000-2006 att vara 4,875 miljarder euro. Interreg III är tänkt att främja partnerskap och decentralisering och omfattar de tre stora delarna gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete och interregionalt samarbete. Av de förslag som medlemsstaterna fram till november 2000 kommer att lämna till Europeiska kommissionen, skall det tydligt framgå att aktörerna ute på fältet, de lokala myndigheterna och de regionalt ansvariga deltar. För att detta initiativ skall få optimala effekter krävs att de berörda regionerna upprättar genuint gränsöverskridande eller transregionala program, med gemensam finansiering och administration.

Interreg kan även underlätta EU:s utvidgningsprocess. Kandidatländerna berörs i stor utsträckning av detta initiativ, som sedan tio år främjar samarbete med tredje länder. För att förbättra effektiviteten har stora insatser nyligen gjorts för att på ett bättre sätt samordna Interreg med det stöd som beviljas till kandidatländerna via programmen Phare, Tacis och Meda.


Interreg III : A-B-C

Genom Interreg III fortsätter de insatser som inleddes genom Interreg II (gränsöverskridande och transnationellt samarbete) och verksamheten utvidgas till interregionalt samarbete. Denna förstärkning har nödvändiggjorts av utvidgningen och de ökande kraven på decentralisering.

Del A, som avser gränsöverskridande samarbete, syftar till att förvandla regioner som ligger på ömse sidor om någon av EU:s inre eller yttre gränser till ekonomiska och sociala centra. För att de skall kunna få stöd från Interreg måste de aktuella regionerna tillsammans utarbeta och driva sina utvecklingsprojekt.

Denna del avser främst de områden som ligger vid EU:s inre och yttre gränser samt vissa kustområden.

Del B avser transnationellt samarbete. Målen är bl.a. de mål som gällde för Interreg II c och Terra, och tanken är att det skall skapas stora regiongrupper som utarbetar en gemensam utvecklingsstrategi.

Följande områden är stödberättigade inom ramen för Interreg III b:

 • Västra Medelhavet
 • Alperna
 • Sydvästra Europa
 • Nordvästra Europa
 • Nordsjön
 • Östersjön
 • Atlantområdet
 • Avlägset belägna områden i norr
 • Centraleuropa, Adriatiska havet, Donau och sydöstra Europa
 • "Archimed": hela Grekland, Sicilien, Kalabrien, Apulien och Basilicata
 • De yttersta randområdena: Kanarieöarna, de franska utomeuropeiska departementen, Azorerna och Madeira

Kartor över dessa områden finns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/regional_policy

Del C, interregionalt samarbete, avlöser de tidigare programmen Recite och Ecos-Ouverture. Det koncentreras på att bygga upp utvecklingsnätverk.
Alla regioner i EU är stödberättigade inom ramen för Interregs del C.


De vet vad samarbete innebär

En euroregional media(Belgien, Tyskland och Nederländerna)

För att göra Euregio-området Maas-Rhen mer känt för sina invånare, beslöt fem mediaföretag att börja samarbeta. Företagen, med etablering i var och en av de fem samarbetande regionerna, deltar i ett omfattande program för informationsutbyte. Ett euroregionalt mediacentrum bildades 1996 och finns i de lokaler som hyser Belgiens tysktalande befolknings offentligägda TV-kanal. Tre personer samlar in, bearbetar och sprider information. På centrumet ser man även till att information översätts och TV-anpassas.
För närvarande deltar fem offentligägda TV-kanaler i projektet och privata aktörer har visat sitt intresse.

Italy on-line with Greece

I syfte att utveckla små och medelstora företag drivs ett projekt med telematikcentra i den italienska regionen Apulien och i västra Grekland, i Epirus och på Joniska öarna. Dessa telematikcentra erbjuder en rad onlinetjänster: teknisk rådgivning, distansutbildning och näthandel. Två telematikcentra kommer snart att vara igång. Det första kommer att täcka regionerna Patras och Igoumenitsa i Grekland och det andra Bari och Brindisi i Italien.

Konferens i Bryssel den 29 november 1999 för att starta Interreg III.


 

Last modified on