OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS - Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyyvastuuvapauslausekesekätekijänoikeutta koskeva huomautus
  Euroopan komissio > Aluepolitiikka


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Sanasto | Haku | Yhteystiedot | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Alueellisen kehityksen neljännesvuosijulkaisu


Tapahtumia 11. toukokuuta 2000

Interreg
Uuden sukupolven ohjelmat käynnistyvät

Keski-Italian alueiden talo Brysselissä toimi 11. toukokuuta 2000 symbolisena laukaisualustana uudelle Interreg III -yhteisöaloitteelle (rajat ylittävä, valtioiden välinen ja alueiden välinen yhteistyö). Aluepolitiikasta vastaava komissaari Michel Barnier esitteli tuolloin alueiden edustajille tämän kokonaisuudessaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoitettavan aloitteen tavoitteet.

Interreg III -aloitteen tavoitteena on edistää koko unionin alueen harmonista, tasapainoista ja kestävää kehitystä. Sen tavoite on itse asiassa sama, kuin useiden rakenteellisten tukitoimenpiteiden: taloudellisen ja sosiaalisen koheesion lisääminen 15 jäsenvaltiossa ja laajentuvassa unionissa.


Map Europa

Interreg: yhteistyötä yli kansallisten ja alueellisten rajojen

Rajat voivat vieläkin hidastaa alueiden kehitystä. Ne erottavat toisistaan ihmisiä, jotka usein puhuvat eri kieltä ja joilla on erilaiset hallintorakenteet. Keskushallinto ei myöskään usein kiinnitä riittävästi huomiota syrjäisiin rajaseutuihin.

Interreg III -aloitteen talousarvio on 4,875 miljardia euroa kaudella 2000-2006. Se on jaettu kolmeen ohjelmalohkoon - rajat ylittävä, valtioiden välinen ja alueiden välinen yhteistyö - ja sillä pyritään kumppanuuden ja hajauttamisen todelliseen edistämiseen. Käytännön toteutuksesta vastaavien toimijoiden sekä paikallis- ja alueviranomaisten osuus ohjelmista onkin ilmoitettava selkeästi niissä ehdotuksissa, joita jäsenvaltiot voivat tehdä komissiolle marraskuuhun 2000 asti. Jotta aloitteesta saadaan kaikki siitä toivotut vaikutukset, siinä edellytetään, että asianomaiset alueet laativat todellisia rajat ylittäviä tai alueiden välisiä ohjelmia, joilla on yksi rahoitussuunnitelma ja yhteiset hallintorakenteet.

Interregiä voidaan hyödyntää myös unionin laajentumisen valmistelussa. Hakijamaat ovat laajasti mukana tässä aloitteessa, jolla on kannustettu unionin ulkopuolisten maiden kanssa harjoitettavaa yhteistyötä ja 10 vuotta. Yhteistyön tehostamiseksi Interreg-tuen ja hakijamaille Phare-, Tacis- ja Meda -ohjelmien kautta annettavan tuen välistä koordinointia on viime aikoina pyritty selkeästi parantamaan.


Interreg III : A-B-C

Ohjelmalohkossa A (rajat ylittävä yhteistyö) pyritään unionin sisä- tai ulkorajoilla sijaitsevista alueista kehittämään todellisia taloudellisia ja sosiaalisia keskuksia. Interreg-rahoitusta saadakseen alueiden on laadittava ja toteutettava kehittämishankkeitaan yhdessä.

Tämä ohjelmalohko koskee pääasiassa unionin sisä- ja ulkorajoilla sijaitsevia alueita ja joitakin rannikkoalueita.

Ohjelmalohkossa B keskitytään valtioiden väliseen yhteistyöhön. Siihen on sisällytetty muun muassa Interreg II C- ja Terra-aloitteiden tavoitteet, ja siinä pyritään luomaan laajoja alueliittymiä, jotka soveltavat yhteisiä kehittämistapoja.

Tukikelpoisia Interreg III B -alueita ovat seuraavat alueet:

 • Välimeren alueen läntiset osat
 • Alppien alue
 • Lounais-Eurooppa
 • Luoteis-Eurooppa
 • Pohjanmeren alue
 • Itämeren alue
 • Atlantin alue
 • Pohjoinen reuna-alue
 • Euroopan keskiosat, Adrianmeren alue, Tonava ja Kaakkois-Eurooppa
 • "Archimed", jonka muodostavat Kreikka, Sisilia, Calabria, Apulia ja Basilicata
 • Syrjäisimmät alueet: Kanariansaaret, Ranskan merentakaiset departementit, Azorit ja Madeira.
Aluekartat löytyvät Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/regional_policy

Ohjelmalohko C (alueiden välinen yhteistyö) on jatkoa entisille Recite- ja Ecos-Ouverture -ohjelmille. Sen tarkoituksena on edistää kehittämistyötä verkottumisen avulla.
Kaikki unionin alueet voivat osallistua Interregin ohjelmalohkon C toimiin.


He tietävät, mitä yhteistyö tarkoittaa

Euroregio-tiedotusta (Belgia, Saksa ja Alankomaat)

Viisi tiedotusvälinettä yhdisti voimansa tiedottaakseen Maasin ja Reinin alueen asukkaille tämän Euroregio-alueen muodostavista alueista. Kukin niistä toimii yhdellä viidestä kumppanuusalueesta, ja kaikki ottavat osaa laajaan tiedonvälitysohjelmaan. Euroregio-tiedonvälityskeskus perustettiin vuonna 1996 Belgian saksankielisen yhteisön televisioyhtiön tiloihin, joissa kolme henkilöä kerää, käsittelee ja jakaa tietoa. Keskus hoitaa myös käännöstyöt ja tietojen mukauttamisen televisioyhtiöiden erityistarpeisiin.
Hankkeessa on nyt mukana viisi yleisradioyhtiötä, mutta myös yksityiset yhtiöt ovat osoittaneet olevansa kiinnostuneita siitä.

Suora yhteys Italiasta Kreikkaan

Italian Apulian alueella ja läntisessä Kreikassa, Epeiroksessa ja Joonian saarilla toteutettavalla telematiikkakeskusten hankkeella pyritään edistämään pk-yritysten kehitystä. Telematiikkakeskukset tarjoavat on-line-palveluja, joiden alaan kuuluvat tekninen konsulttiapu, etäopetus ja sähköinen kauppa. Telematiikkakeskuksia perustetaan kaksi. Niistä ensimmäinen toimii Patrasin ja Igumenitsan alueella Kreikassa ja toinen Barin ja Brindisin alueella Italiassa. 

Last modified on