VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av enansvarsfriskrivningoch ettmeddelande om upphovsrätt
  Europeiska kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Ordbok | Sökning | Kontaktperson | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Kvartalsmagasinet för regionalutvecklingens aktörer

Innehåll
7 / 10

Medlemsstaterna informerar

Italien
Vattnet som källa för medierna

De regionala utvecklingsprojekt som samfinansieras av medlemsstaterna och EU får direkta konsekvenser för medborgarnas levnadsvillkor. För att medborgarna skall känna till detta och för att se till att medlen förvaltas på ett öppet sätt måste dessa åtgärder göras mer tydliga. Det är egentligen därför som de regionala utvecklingsprogrammen framhävs i informationskampanjer. En del av strukturfondsprogrammens budget avsätts dessutom för detta. I Italien har åtgärder för att förbättra vattenresurserna i Syditalien ("vattenresursprogrammet") kompletterats med en lång rad informationskampanjer.

 

Till att börja med utarbetade det italienska ministeriet för offentliga arbeten en informationsplan utifrån en privat konsultstudie. Man tog sedan itu med att skapa och underhålla en webbplats som endast avser detta program. På webbplatsen finns en kontaktlista och närmare uppgifter om vattenresursprogrammet. Förutom att hela programmet lagts ut på internet, har också en sammanfattning getts ut i en särskild broschyr.

 

Sitio RisorseIdriche

Då programmet inleddes drog ministeriet för offentliga arbeten igång en omfattande informationskampanj. Denna fördes främst i dagstidningar och fackpress. Anbudsinfordringar avseende olika projekt har också publicerats i pressen.

Programma Operativo Risorse Idriche

En reklamvideo, inspirerad av en känd Hitchcockfilm, har också producerats för att uppmana allmänheten att inte slösa med vatten. Regionala seminarier organiseras nu i de regioner som berörs av programmen.

Ministeriet beslutade även att delta i nationella arrangemang, t.ex. mässor om offentlig information respektive datamässor. Vid dessa tillfällen delades ett stort antal informationsbroschyrer och informationsfoldrar ut.


 

Last modified on