OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS - Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyyvastuuvapauslausekesekätekijänoikeutta koskeva huomautus
  Euroopan komissio > Aluepolitiikka


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Sanasto | Haku | Yhteystiedot | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Alueellisen kehityksen neljännesvuosijulkaisu


Jäsenvaltiot tiedottavat

Italia
Tiedotteita vedestä

Jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin yhteisesti rahoittamilla aluekehityshankkeilla on välitön vaikutus kansalaisten elinoloihin. Näistä toimista on tehtävä näkyvämpiä, jotta kansalaiset tiedostaisivat tämän ja hankkeiden varainhoidon avoimuus voidaan varmistaa. Tästä syystä aluekehitysohjelmista on järjestettävä tiedotuskampanjoita. Osa rakennerahastoista tuettavien ohjelmien talousarviosta onkin varattu tähän tarkoitukseen. Italian Mezzogiornon alueen vesivarojen parantamiseen tarkoitettuihin toimenpiteisiin (hydraulisten voimavarojen ohjelma) on liitetty monenlaisia tiedotustoimia.

 

Italian julkisten töiden ministeriö on ensinnäkin laatinut viestintäsuunnitelman yksityisen konsultin tutkimusten perusteella. Tämän jälkeen ministeriössä suunniteltiin yksinomaan tätä ohjelmaa koskeva Internet-sivusto, josta ministeriö vastaa.

 

Sitio RisorseIdriche

Sivustosta löytää yhteystietoja ja yksityiskohtaisia tietoja hydraulisten voimavarojen ohjelmaan kuuluvien hankkeiden edistymisestä. Sivuston avulla toteutetun laajamittaisen julkistamisen lisäksi ohjelman pääkohdista on olemassa erillinen esite.

Ohjelman käynnistysvaiheessa julkisten töiden ministeriö aloitti laajan tiedotuskampanjan erityisesti sanomalehdissä ja alan erityislehdissä. Eri hankkeita koskevat tarjouspyynnöt julkaistiin myös lehdissä.

Programma Operativo Risorse Idriche

Erään Hitchcockin kuuluisan elokuvan innoittamana tuotettiin audiovisuaalinen mainos, jonka tavoitteena on kannustaa säästämään vettä. Ohjelma-alueilla järjestetään parhaillaan aluekohtaisia seminaareja.

Ministeriö osallistuu myös koko Italian laajuisiin tapahtumiin, kuten julkisen viestinnän messuille ja tietotekniikkamessuille, joiden yhteydessä on jo jaettu suuri määrä esitteitä ja tiedotteita.


 

Last modified on