BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING - Voor de informatie op deze site gelden eenclausule van niet-aansprakelijkheiden een verklaring betreffende het auteursrecht
  Europese Commissie > Regionaal beleid


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossarium | Zoeken | Contact | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Het kwartaaltijdschrift van de betrokkenen bij regionale ontwikkeling

Inhoud
6/ 10


Het woord is aan de praktijk

De steun uit het EFRO en het MKB
Het voorbeeld van het Ontwikkelingsinstituut in Murcia

Instituto de Fomento de Murcia

Het Instituto de Fomento (INFO) (Ontwikkelingsinstituut) van de regio Murcia (Spanje) was een pionier op het gebied van de globale subsidies. Reeds in de periode 1991-1993 maakte het gebruik van dit door het EFRO ingevoerde instrument voor de ondersteuning van bedrijven. Het INFO heeft dit experiment in de periode 1994-1999 willen voortzetten en is blijven fungeren als bemiddelende instantie voor het beheer van de middelen. Voor de tweede subsidie is aan het instituut een bedrag van 113,4 miljoen euro toegewezen.

Uit de ervaring van het Instituto de Fomento met het beheer van de twee globale subsidies blijkt dat dit instrument een adequate vorm van bijstandsverlening is die een integrale aanpak inzake steun voor middelgrote en kleine bedrijven mogelijk maakt. Dank zij haar flexibiliteit kan de globale subsidie een snelle en doeltreffende oplossing bieden voor de specifieke problemen van de bedrijven.

In de periode 1994-1999 hebben het EFRO en het Instituto de Fomento een doorslaggevende rol gespeeld in de industriŽle ontwikkeling van de regio Murcia. Volgens het tussentijdse evaluatieverslag van 1997 was 29% van de industriŽle investeringen in de regio Murcia in 1995 te danken aan de globale subsidie. In datzelfde verslag wordt er ook met nadruk op gewezen dat per miljoen peseta's steun uit het EFRO een particuliere investering van 8,3 miljoen peseta's en een gemiddelde totale investering van 9,75 miljoen peseta's is gedaan.

De globale subsidie heeft dus een duidelijke impact gehad voor de regio Murcia; dank zij de subsidie kon een hele reeks projecten worden uitgevoerd. Zo is bij voorbeeld een aantal financiŽle mechanismen voor steun aan het MKB ontwikkeld, variŽrend van overeenkomsten met een twintigtal bedrijven om hun toegang tot het bankkrediet te vergemakkelijken, tot een risicokapitaalfonds voor kleine en middelgrote ondernemingen. Voorts zijn bijna 200 projecten op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling uitgevoerd. Er is ook een netwerk tot stand gebracht van zes sectoriŽle centra voor technologie en ondersteunende infrastructuur ten behoeve van de industrie, dat snel operationeel is geworden.

Wat het methodologische aspect betreft, wordt er in de tussentijdse evaluatie van 1997 ook op gewezen dat de globale subsidie van het INFO heeft geleid tot synergieŽn tussen de verschillende acties onderling en tussen de acties enerzijds en de andere, door de regionale, nationale of communautaire overheid gefinancierde ontwikkelingsprogramma's anderzijds.

De steun uit het EFRO, die het concurrentievermogen van het MKB heeft verbeterd en een beslissende invloed heeft gehad op de regionale economie, wordt door de autoriteiten van Murcia naar waarde geschat. Dat blijkt ook uit het feit dat zij een nieuwe globale subsidie hebben aangevraagd voor de hele periode 2000-2006.

Patricio Valverde MegŪas
Directeur van het Ontwikkelingsinstituut van de regio Murcia

Voor meer informatie: http://www.ifrm-murcia.es/ Ontwikkelingsinstituut van Murcia

Patricio Valverde Megias


 

Last modified on