VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av enansvarsfriskrivningoch ettmeddelande om upphovsrätt
  Europeiska kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Ordbok | Sökning | Kontaktperson | Mailing lists
 
Inforegio Panorama

Kvartalsmagasinet för regionalutvecklingens aktörer

Innehåll
1 / 10

Ett skyltfönster för aktörerna ute på fältet

Guy Crauser

Genom regionalpolitiken står EU i direkt kontakt med medborgarna. Vad är mer tydligt och konkret än att förbättra vars och ens livskvalitet genom att bygga upp grundläggande infrastruktur som sjukhus, vägar, reningsanläggningar ?

Vad är mer aktuellt än att införa IT-samhället genom att modernisera telekommunikationerna och ge alla tillgång till den nya ekonomins verktyg ?

Men regionalpolitikens framgång beror i första hand på aktörerna ute på fältet, dvs. de nationella myndigheterna, de regionala och lokala organen samt på ekonomiska och sociala partner.

Denna publikation skall alltså vara ett skyltfönster för aktörerna ute på fältet som vill dela med sig sina erfarenheter, åsikter, idéer och innovationer. Publikationen skall komma ut kvartalsvis och göra det möjligt att dra nytta av deras arbete och bidra till att strukturfonderna utnyttjas mer effektivt.

Guy Crauser
Generaldirektör med ansvar för regionalpolitik


 

Last modified on