BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING - Voor de informatie op deze site gelden eenclausule van niet-aansprakelijkheiden een verklaring betreffende het auteursrecht
  Europese Commissie > Regionaal beleid


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossarium | Zoeken | Contact | Mailing lists
 
Inforegio Panorama

Het kwartaaltijdschrift van de betrokkenen bij regionale ontwikkeling

Inhoud
1 / 10

Een vitrine voor de praktijk

Guy Crauser

Via het regionaal beleid staat de Europese Unie rechtstreeks in contact met de burgers. Want wat is zichtbaarder en concreter dan de aanleg en de bouw van basisinfrastructuur (verbindingswegen, zuiveringsinstallaties, ziekenhuizen) die de levenskwaliteit van eenieder kunnen verbeteren ?

Wat is er actueler dan de totstandbrenging van een echte informatiemaatschappij via modernisering van de telecommunicatie en een algemene toegang tot de instrumenten van de nieuwe economie ?

Het succes van dit regionaal beleid hangt echter in de eerste plaats af van de actoren op het terrein, namelijk de nationale autoriteiten, de regionale en plaatselijke overheden en de economische en sociale partners.

Dit magazine wil dus een vitrine zijn voor degenen die in de praktijk staan en die wensen te berichten over hun ervaringen, hun mening, creativiteit en innovatie. Met deze driemaandelijkse publicatie wordt beoogd hun werk een hogere toegevoegde waarde te geven en bij te dragen tot een efficiënter gebruik van de Structuurfondsen.

Guy Crauser
Directeur-generaal voor Regionaal beleid


 

Last modified on