OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS - Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyyvastuuvapauslausekesekätekijänoikeutta koskeva huomautus
  Euroopan komissio > Aluepolitiikka


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Sanasto | Haku | Yhteystiedot | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Alueellisen kehityksen neljännesvuosijulkaisu

Näyteikkuna käytännön toteuttajille

Guy Crauser

Euroopan unioni on välittömässä yhteydessä kansalaisiin aluepolitiikan välityksellä. Onko todellakaan mitään näkyvämpää ja konkreettisempaa kuin perusrakenteet (mm. sairaalat, liikenneyhteydet ja jätevedenpuhdistamot), joiden avulla itse kunkin elämänlaatua voidaan parantaa ?

Mikä olisikaan ajankohtaisempaa kuin todellisen tietoyhteiskunnan aikaansaaminen televiestintää nykyaikaistamalla ja tarjoamalla kaikille mahdollisuudet käyttää uuden talouden tarjoamia välineitä ?

Aluepolitiikan onnistuminen riippuu kuitenkin ensi sijassa käytännön toteutuksesta vastaavista toimijoista, eli kansallisista viranomaisista, paikallis- ja alueviranomaisista sekä työmarkkinaosapuolista ja talouselämän toimijoista.

Tämän lehden tavoitteena onkin tuoda esille käytännön toteuttajia, jotka haluavat jakaa kokemuksensa, mielipiteensä, luovuutensa ja innovaationsa. Neljännesvuosittain ilmestyvässä julkaisussa pyritään lisäämään heidän tekemänsä työn arvostusta ja tehostamaan rakennerahastovarojen käyttöä.

Guy Crauser
Pääjohtaja, aluepolitiikan PO


 

Last modified on