VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av enansvarsfriskrivningoch ettmeddelande om upphovsrätt
  Europeiska kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Ordbok | Sökning | Kontaktperson | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Kvartalsmagasinet för regionalutvecklingens aktörer

Innehåll
10 / 10


Online

www.innovating-regions.org


Fler än 100 regioner i Europa deltar i projekt för regionalt nyskapande och tekniköverföring (RITTS/RIS). Europeiska kommissionen stöder dessa projekt.

Syftet med webbplatsen är sprida information om de olika initiativen för teknisk och vetenskaplig utveckling. Den gör det möjligt för deltagarna att utbyta erfarenheter och syftar till att omvandla dessa initiativ till industriella och kommersiella framgångar.

www.idan.org

IDAN-projektet (Interregional Development Agencies Teleservice Network) är ett internationellt projekt som ingår i det europeiska programmet för internationellt samarbete och regionalt ekonomiskt nyskapande (Programme européen pour la coopération internationale et l'innovation economique régionale). Detta är ett ekonomiskt forum för små och medelstora företag på europeisk regional grund.

www.reacte.cerrm.com

REACTE (Régions Entreprises Actions de Coopération Transnationales Européennes) är ett projekt som samfinansieras av Europeiska kommissionen och som drivs av CERRM (Centre européen de ressources sur les reconversions et les mutations). Dess viktigaste syfte är att stärka det stöd som ges till små och medelstora företag via strukturfonderna. Webbplatsen skall främja upprättandet av nätverk för regioner och organisationer som deltar i projektet.

 


 

Last modified on