OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS - Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyyvastuuvapauslausekesekätekijänoikeutta koskeva huomautus
  Euroopan komissio > Aluepolitiikka


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Sanasto | Haku | Yhteystiedot | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Alueellisen kehityksen neljännesvuosijulkaisu


On-line

www.innovating-regions.org

Yli 100 eurooppalaista aluetta osallistuu Euroopan komission tukemiin alueellisen innovoinnin ja teknologiansiirron hankkeisiin (RITTS/RIS). Sivustolla pyritään kattamaan mahdollisimman laaja kirjo erilaisia teknologisen ja tieteellisen kehittämisen hankkeita.

Se mahdollistaa kokemustenvaihdon ja sillä autetaan muuttamaan aloitteet teollisiksi ja kaupallisiksi menestystarinoiksi.

www.idan.org

IDAN, Interregional Development Agencies Teleservice Network, on kansainvälinen hanke, joka on osa eurooppalaista kansainvälisen yhteistyön ja alueellisten talousinnovaatioiden ohjelmaa. Sivustosta löytyy yritystoiminnan linkkejä pk-yrityksille verkkoon kuuluvilla alueilla.

www.reacte.cerrm.com

REACTE, Régions Entreprises Actions de Coopération Transnationales Européennes, on Euroopan komission osarahoittama ja CERRM:n johtama hanke, jonka päätarkoituksena on vahvistaa rakennerahastoista pk-yrityksille myönnettävää tukea. Sivustolla edistetään hankkeeseen osallistuvien alueiden ja organisaatioiden verkottumista.

 


 

Last modified on