VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av enansvarsfriskrivningoch ettmeddelande om upphovsrätt
  Europeiska kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Ordbok | Sökning | Kontaktperson | Mailing lists
 
Inforegio/Panorama
April 2001

Kvartalsmagasinet för regionalutvecklingens aktörer


Jos Chabert

Interview :
Jos Chabert

Sammanhållningspolitiken

Sammanhållningspolitiken: vilken framtid i en utvidgad union

 

Infodex Extremadura blir e-Extremadura Punktinsatser för att sprida innovationstänkandet Punktinsatser för att sprida innovationstänkandet

 

M Charlie Mc Creevy

EU:s regionalpolitik i Irland
Interview de M. Charlie Mc Creevy, Ministre des Finances

Vem gör vad inom strukturfondernas decentraliserade förvaltning Vem gör vad inom strukturfondernas decentraliserade förvaltning
Att arbeta tillsammans för Skottland Att arbeta tillsammans för Skottland Grekland satsar på konkurrenskraft Grekland satsar på konkurrenskraft
On-line

On-line

 

 


 

Last modified on