OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS - Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyyvastuuvapauslausekesekätekijänoikeutta koskeva huomautus
  Euroopan komissio > Aluepolitiikka


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Sanasto | Haku | Yhteystiedot | Mailing lists
 
Huhtikuu 2001

Alueellisen kehityksen neljännesvuosijulkaisu


Jos Chabert

Interview :
Jos Chabert

Politique de Cohésion

Koheesiopolitiikka kuumana puheenaiheena

 

Infodex Extremadura siirtyy verkkoaikaan Actions de pointe Innovaatiota levitetään valiohankkeilla

 

M Charlie Mc Creevy

EU:n aluepolitiikka Irlannissa
Interview de M. Charlie Mc Creevy, Ministre des Finances

Gestion des Fonds structurels Eri tahojen aseman selventäminen rakennerahastojen hajautetussa hallinnossa
Travailler ensemble pour l'Ecosse Yhdessä Skotlannin hyväksi Grèce Kreikka luottaa kilpailukykyynsä
En ligne

On-line

 

 


 

Last modified on