VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av enansvarsfriskrivningoch ettmeddelande om upphovsrätt
  Europeiska kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Ordbok | Sökning | Kontaktperson | Mailing lists
 
Inforegio/Panorama
April 2001

Kvartalsmagasinet för regionalutvecklingens aktörer

Innehåll
9 / 9

On-line


http://www.cor.europa.eu

http://www.cor.europa.eu   Regionkommitténs nya webbplats Den grafiska omarbetningen av webbplatsen för organisationen för regionerna inom EU styrdes av tre nyckelord: användarvänlighet, innehåll och dynamik. Vad är Regionkommittén? Hur påverkar den mig? Hur kan jag få tag på dokument? Svaren får du på Regionkommitténs nya webbplats på adressen http://www.cor.europa.eu


http://www.spatial.baltic.net/

Webbplatsen för det transnationella samarbetet mellan länderna runt Östersjön är anmärkningsvärt fullständig. Utrustad med en kraftig sökmotor tillhandahåller den stora mängder information om pågående projekt. Programmet Interreg II C för regionerna runt Östersjön omfattar Danmark, Tyskland, Finland, Sverige, Norge, Polen, Estland, Litauen, Ryssland och Vitryssland och använder samarbete som en väg till bättre förvaltning av området.   http://www.spatial.baltic.net/


http://www.scotnordic.com/northernperiphery/

http://www.scotnordic.com/northernperiphery/   Välkommen till Northern Periphery. Via den här webbplatsen som visar det samarbete som etablerats mellan de nordligaste regionerna i Finland, Sverige, Norge och Skottland, kan du komma i direkt kontakt med de personer som driver projekten och du kan också ladda hem de dokument som behövs för att söka bidrag. Rubriken "feedback" uppmuntrar till interaktivitet och genom att läsa de vanliga frågorna (FAQ) får du en kortfattad presentation av Interreg-programmet för de nordliga regionerna.


 

Last modified on