VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE - Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring omansvarsfraskrivelseog enmeddelelse om ophavsret
  Europa-Kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossar | Søgning | Kontakt | Mailing lists
 
Inforegio/Panorama
April 2001

Kvartalsmagasinet for regionaludviklingens aktører

On-line


http://www.cor.europa.eu

cor.eu.int   Regionsudvalgets nye websted. Den grafiske omlægning af Regionsudvalgets hjemmeside har skullet opfylde krav om lettilgængelighed, indhold og dynamik. Hvad er Regionsudvalget? Hvordan berøres De af Regionsudvalget? Hvordan kan man skaffe sig Regionsudvalgets dokumenter? Svarene findes på Regionsudvalgets nye hjemmeside på adressen http://www.cor.europa.eu


http://www.spatial.baltic.net/

Webstedet for Østersølandenes tværnationale samarbejde er meget dækkende og desuden forsynet med et effektivt søgeprogram. Her findes fyldige oplysninger om de iværksatte projekter. Interreg II C-programmet, der vedrører Østersøregionerne, omfatter Danmark, Tyskland, Finland, Sverige, Norge, Polen, Estland, Litauen, Rusland og Hviderusland og udnytter samarbejdet som middel til at opnå en bedre forvaltning af dette geografiske område.   spatial.baltic


http://www.scotnordic.com/northernperiphery/

Scotnordic northernperiphery   Velkommen til den nordlige periferi. Dette websted, der afspejler samarbejdet mellem de nordligste regioner i Finland, Sverige, Norge og Skotland, gør det muligt at kontakte initiativtagerne til projekterne direkte og downloade de dokumenter, der er nødvendige for at kunne ansøge om støtte. "Feedback"-rubrikken giver mulighed for tovejskommunikation, mens man ved at klikke på spørgsmålene hurtigt kan få et overblik over betydningen af Interreg-programmet for de nordlige regioner.


 

Last modified on