VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE - Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring omansvarsfraskrivelseog enmeddelelse om ophavsret
  Europa-Kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossar | Søgning | Kontakt | Mailing lists
 
Inforegio/Panorama
April 2001

Kvartalsmagasinet for regionaludviklingens aktører


"Working together for Scotland"


Den skotske regering har med sit program "Working together for Scotland" besluttet at samarbejde med offentlige og private organer, lokale myndigheder, Det Forenede Kongeriges regering samt EU om at opbygge et Skotland baseret på social retfærdighed.

I juli 1999, da magten blev uddelegeret til fordel for Skotland, fik det nye skotske parlament ansvaret for en række politikområder, der tidligere var blevet styret af Det Forenede Kongerige. Det skotske parlament har således fået ansvaret for gennemførelsen af EU-strukturfondenes landdistriktspolitik i Skotland.

Den nye skotske regering (med ansvaret for den skotske forvaltning) iværksatte en række initiativer, bl.a. en gennemgang af den tidligere praksis og indførelse af nye foranstaltninger for at styrke Skotlands rolle og profil på de vigtigste politikområder. Et af disse områder var forvaltningen af EU's strukturfonde, og her havde Skotland allerede etableret sit eget forvaltningssystem baseret på særlige eksekutivorganer for programforvaltning.

Kommunikationsstrategi

I overensstemmelse med Kommissionens råd udarbejdede de skotske ministre en kommunikations- og offentlighedsstrategi, der skulle danne ramme om informations- og reklameforanstaltningerne omkring strukturfondsprogrammerne. Denne strategi blev fastlagt efter høring af de vigtigste partnere og beskriver målene for de forordninger, der regulerer iværksættelsen af strukturfondsprogrammerne i Skotland.   Europa & Skotland

Efter at have fordelt ansvaret for iværksættelsen af EU-programmerne mellem de forskellige organer benyttede den skotske regering lejligheden til at optage en række yderligere foranstaltninger i strategien for at fremhæve Skotlands nye politiske dimension. Det blev bl.a. besluttet at omlægge og omorganisere forvaltningen af strukturfondene i Skotland og vedtage et nyt skotsk fællesskabslogo. Denne del af strategien afspejlede de skotske ministres ønske om at give Skotland et bedre image på den europæiske scene ved at skabe et nyt logo inspireret af det europæiske flag for at fremme konceptet "Europe and Scotland - Making it work together". Dette logo vil blive benyttet som reklame for strukturfondene og de enkeltprojekter, der støttes af EU.

Over for offentligheden bestræber Skotland sig på at fremstå med en ny profil, og den skotske regering har ud fra et ønske om større gennemskuelighed i eksekutivorganerne vedtaget nye kommunikationsværktøjer og besluttet at kommunikere med de skotske borgere over Internettet. Således findes vejledning i brugen af logoet, nærmere oplysninger om EU-programmerne samt øvrige politiske prioriteter og resultater nu på Internettet. Teksten til logoet er ligeledes blevet oversat til gælisk, der er andetsprog i Skotland, og som i almindelighed tales i Highlands and Islands, et område der er omfattet af overgangsprogrammet under mål nr. 1 "Highlands and Islands".

Europa-Kommissionen har taget godt imod den nye måde, Skotland vil udbrede kendskabet til strukturfondene på, og har fremhævet det tætte samarbejde mellem Skotland og Europa.

Den skotske regerings Skotland


 

Last modified on