Razvoj mest

Mesta so primer dvojnega izziva, pred katerim stoji Evropska unija: kako izboljšati konkurenčnost, hkrati pa izpolniti potrebe družbe in okolja.

Dodatna orodja

  •  
  • Pomanjšaj besedilo  
  • Povečaj besedilo  

Evropska mesta so središča gospodarskih dejavnosti, inovacij in zaposlovanja, vendar se srečujejo s številnimi izzivi. Pojav suburbanizacije, koncentracija prikrajšanosti in brezposelnosti v mestnih soseskah, vedno večja preobljudenost in zastoji v prometu so zapletena vprašanja, na katere je treba odgovoriti s celostnimi programi na področju prometa, nastanitve, usposabljanja in zaposlovanja, ki pa morajo biti prilagojeni lokalnim potrebam. Evropske regionalne in kohezijske politike se spopadajo s temi izzivi.