Regionalna politika in najbolj oddaljene regije

Evropska unija ima devet najbolj oddaljenih regij, ki so geografsko zelo oddaljene od evropske celine:

  • Guadeloupe, Francoska Gvajana, Martinik, Réunion, Mayotte (5 francoskih čezmorskih departmajev);
  • Saint-Martin (1 francoska čezmorska skupnost);
  • Madeira in Azori (2 portugalski avtonomni regiji);
  • Kanarski otoki (1 španska avtonomna skupnost).

Dodatna orodja

  •  
  • Pomanjšaj besedilo  
  • Povečaj besedilo  

Za najbolj oddaljene regije velja zakonodaja EU, imajo pa tudi vse pravice in dolžnosti, povezane s članstvom v EU, razen če zanje veljajo posebni ukrepi ali odstopanja. Ti posebni ukrepi so namenjeni obravnavanju izzivov, s katerimi se spopadajo najbolj oddaljene regije zaradi svoje oddaljenosti, otoške lege, majhnosti, neugodnega reliefa in podnebja ter ekonomske odvisnosti od maloštevilnih proizvodov.

Najbolj oddaljene regije prejemajo sredstva kohezijske politike prek Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada.