Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Dodatna orodja

 

Novice

  Na voljo je jesenska številka revije Panorama, ki zajema najrazličnejše teme, od urbanih vprašanj do mednarodnega sodelovanja in energetske politike.

  Država, ki jo izpostavljamo tokrat, je Litva. Finančni minister Vilius Šapoka nam je v intervjuju pojasnil, kako je Litva s sredstvi EU, ki jih je vložila v poslovni razvoj, dosegla boljšo konkurenčnost in produktivnost, kar je prikazano tudi s podrobnim opisom petih novih projektov. V rubriki Ujeto v objektiv smo proučili projekte, ki so jih financirali v nemški regiji Porenje-Pfalška.

  Ogledali smo si, kako kohezijska politika podpira trajnostne vire energije in nizkoogljično družbo, se ozrli po strateških partnerstvih, ki jih v okviru programa mednarodnega urbanega sodelovanja sklepamo z mesti po vsem svetu, ter izpostavili rezultate nedavnega poročila o poslovanju na Hrvaškem, Češkem, Portugalskem in Slovaškem.

  Razkrili smo zmagovalce letošnjega fotografskega in blogerskega natečaja EUinmyregion in preverili še, kako se je končal nedavno dokončani projekt Potovanje z avtomobilom. Vseh osem mladih popotnikov smo ob koncu njihove pustolovščine dohiteli v Berlinu. V rubriki o projektu obiščemo Gibraltar, Romunijo in Nemčijo.

  Panorama 66: Lithuania, building a smarter future

  Nepovratna sredstva EGP in Norveške so finančni prispevek Islandije, Lihtenštajna in Norveške k evropski solidarnosti in koheziji. V programskem obdobju 2014–2021 je na voljo 2,8 milijarde EUR za projekte, ki krepijo naložbe EU v srednji in južni Evropi.

  Islandija, Lihtenštajn in Norveška tesno sodelujejo z EU in so članice enotnega trga v okviru Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Ta vključuje skupni cilj zmanjšanja socialnih in gospodarskih razlik po vsem EGP.

  Države prispevajo k temu z nepovratnimi sredstvi EGP in Norveške. Tako kot Kohezijski sklad EU, tudi nepovratna sredstva zagotavljajo podporo državam članicam EU, katerih bruto nacionalni dohodek na prebivalca ne dosega 90 % povprečja EU. V njihovih prednostnih nalogah se odražajo prednostne naloge EU: zelena, konkurenčna in vključujoča Evropa. 

  V skladu s prednostnimi nalogami EU za sedanje obdobje financiranja so bili za nepovratna sredstva EGP/Norveške pred kratkim vzpostavljeni regionalni skladi za odpravljanje brezposelnosti mladih in spodbujanje čezmejnega sodelovanja.

  Povečanje vpliva

  Vsaka država upravičenka na začetku programskega obdobja predlaga prednostne naloge za naložbe v dvostranskem memorandumu o soglasju z državami donatorkami. Med pogajanji se posvetujejo z Evropsko komisijo, da bi se izognile podvajanju in zagotovile, da so finančna sredstva usmerjena tja, kjer bodo imela največji vpliv. Programi, ki se izvajajo na podlagi nepovratnih sredstev, morajo izpolnjevati pravila EU in standarde, ki se nanašajo na človekove pravice, dobro upravljanje, trajnostni razvoj in enakost spolov. 

  Skladi EU in EGP se dopolnjujejo in jih na nacionalni ravni po navadi upravlja isti upravni organ. Eden lahko podpira drugega, na primer z zagotavljanjem pomoči za razvoj pilotnega projekta ali s financiranjem drugega vidika istega projekta. Zaradi preprečevanja podvajanja se z nepovratnimi sredstvi financirajo tudi projekti, za katere je težko najti finančna sredstva EU ali nacionalna finančna sredstva. Skladi EU in EGP uspešno spodbujajo vzpostavljanje drugih virov javnega in zasebnega financiranja. 

  Glavni cilj nepovratnih sredstev je krepitev dvostranskih odnosov med Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško ter državami upravičenkami. Njihove prednostne naloge se odzivajo na skupne evropske izzive, pri katerih imajo tako države donatorke kot upravičenke strokovno znanje in interes za sodelovanje. Sredstva so namenjena za spodbujanje in podporo dvostranskim partnerstvom med javnimi institucijami, zasebnimi družbami, NVO in raziskovalnimi institucijami na vseh ravneh. V vsakem programskem obdobju se podpira na tisoče projektov, vključno z raziskovalnim sodelovanjem, skupnimi projekti MSP ali izmenjavami med partnerji in usposabljanjem osebja.

  Podpiranje demokracije

  Značilna lastnost nepovratnih sredstev EGP je, da se najmanj 10 % finančnih sredstev v vsaki državi upravičenki nameni neposredno organizacijam civilne družbe. Cilj je razviti dolgoročno trajnost in zmogljivost sektorja civilne družbe za spodbujanje demokratične udeležbe, aktivnega državljanstva in človekovih pravic. 

  Svet Evrope, OECD in Agencija EU za temeljne pravice so partnerji pri več programih in projektih ter prispevajo svoje strokovno znanje o boju proti diskriminaciji, socialnem vključevanju, gospodarskem razvoju in dobrem upravljanju. Krepitev vloge ranljivih skupin in manjšin, kot so romski prebivalci, je še posebno pomembna za nepovratna sredstva v številnih državah upravičenkah.

  Sektorji prednostnih nalog nepovratnih sredstev EGP in Norveške v obdobju 2014–2021:

  • inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost,
  • socialno vključevanje, zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine,
  • okolje, energetika podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo,
  • kultura, civilna družba, dobro upravljanje in temeljne pravice,
  • pravosodje in notranje zadeve.

  Več o tem

  www.eeagrants.com

  Panorama 64: Cohesion Policy: 30 years investing in the future of European Regions

  Spodnjeavstrijski zdravstveni in socialni sklad NÖGUS je v zadnjih nekaj letih ob podpori sredstev ESRR uresničil številne pobude in projekte sodelovanja med Spodnjo Avstrijo in sosednjimi državami v zdravstvenem sektorju, da bi ljudem na obeh straneh meje zagotovil zdravstveno oskrbo doma. Rezultat tega zelo uspešnega projekta je, da so se septembra 2017 vse čezmejne dejavnosti združile v skupni okvir, imenovan Healthacross.

  „Healthacross“ pomeni zdravstveno oskrbo brez meja. Mednarodno sodelovanje in inovativni zdravstveni projekti v obmejnih regijah med Spodnjo Avstrijo in Češko ter Spodnjo Avstrijo in Slovaško dajejo temu imenu življenje.

  Predana ekipa pod vodstvom direktorice mag. Elke Ledl je zvesta vodilu, da evropske ideje rastejo v obmejni regiji, in ruši meje tudi na področju zdravstvene oskrbe: „Z našim delom želimo graditi mostove med Spodnjo Avstrijo in drugimi evropskimi državami, da lahko ljudje na obeh straneh meje koristijo oskrbo blizu doma.“

  Čezmejni projekti imajo veliko prednosti. Bolniki se lahko sami odločijo, na kateri strani meje se bodo zdravili, dobro pa je tudi, ker jim je zdravljenje na voljo lokalno. To je zelo pomembno zlasti v nujnih primerih, ko se lahko življenja rešijo, tudi če je najbližja bolnišnica ali razpoložljivo reševalno vozilo na drugi strani meje. Mednarodna omrežja in sodelovanje pomenijo tudi priložnost, da strokovno znanje iz drugih držav pride v Spodnjo Avstrijo.

  Medskupnostna oskrba

  Češki bolniki v regionalni bolnišnici v Gmündu

  V mestih Gmünd in České Velenice je čezmejno sodelovanje ljudem še posebej olajšalo vsakodnevno življenje. Regionalna bolnišnica Waldviertel-Gmünd leži tik ob meji, medtem ko je najbližja reševalna postaja na Češkem več kot 30 kilometrov stran, najbližja bolnišnica pa je oddaljena celih 60 kilometrov.

  Projekt je poskrbel, da češke zavarovalnice krijejo stroške zdravljenja svojih bolnikov. Tolmači in osebje, ki govori češko, pomagajo bolnikom in bolnišničnemu osebju pri komunikaciji. S sodelujočimi organizacijami v Južnočeškem okraju trenutno potekajo razprave o razširitvi obsega zdravljenja čeških bolnikov v Gmündu, da bi poleg ambulantne vključevalo tudi bolnišnično oskrbo. Poleg tega se bodo razvijale priložnosti za dolgoročno sodelovanje v okviru čezmejnih zdravstvenih centrov Cross-Border Health Cubes v mestih Gmünd in České Velenice. 

  Radioterapija za prebivalce Spodnje Avstrije v bolnišnici v Znojmu

  Leta 2018 bo 15 bolnikov s klinik v mestih Mistelbach, Hollabrunn in Krems s spodnjeavstrijskega območja Weinviertel hodilo na radioterapijo v bolnišnico v Znojmu, kar bo njihova prva izkušnja z izvajanjem projekta. 

  Čezmejno sodelovanje z Južnomoravskim in Južnočeškim okrajem pri reševanju
  Spodnja Avstrija je z Južnomoravskim in Južnočeškim okrajem že podpisala sporazume o nujni medicinski pomoči. Naslednji korak je prilagoditev programske opreme, s katero se bo izpopolnila komunikacija med spodnjeavstrijskim klicnim centrom za pomoč v sili 144 ter sorodnimi klicnimi centri v Južnomoravskim in Južnočeškem okraju, ki bo omogočala lažji potek čezmejnih reševalnih dejavnosti. Tako bo zagotovljena hitra vzajemna pomoč v nujnih primerih brez birokratskih zapletov. 

  Center za endometriozo v regionalni bolnišnici v Melku

  Osnova za prvi center za endometriozo s potrdilom EU v Spodnji Avstriji je izmenjava znanja med regionalno bolnišnico v Melku in bolnišnico v Znojmu. Slednja je odgovorna za to področje, saj je v njej že dejaven takšen center, v katerem bodo bolnice zdaj hitreje prišle do diagnoze in zdravljenja. Vsaka deseta ženska v rodni dobi trpi za endometriozo – kronično boleznijo, katere simptomi so hude bolečine in nezmožnost zanositve.

  Panorama 63 - The Outermost Regions: joining forces across the EU 

Več novic

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all 28 Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people