Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Dodatna orodja

 •  
 • Pomanjšaj besedilo  
 • Povečaj besedilo  

Novice

  V tej zimski izdaji Panorame smo na obisku v najbolj oddaljenih regijah EU in poročamo o zadnji konferenci predsednikov, ki sta se jo udeležila tudi predsednik Juncker in komisarka Creţu. Analiziramo prenovljeno strategijo za te regije, ki jim pomaga kar najbolje izkoristiti njihov poseben položaj znotraj EU in v svetu, ter predstavljamo projekte in pričevanja. Lotili smo se tudi nedavno objavljenega strateškega poročila o izvajanju skladov ESI ter poiskali trdne dokaze o obsegu teh naložb in njihovem vplivu na življenje državljanov po vsej celini.

  Naš regionalni profil je tokrat namenjen regionalni vladi Generalitat Valenciana v Španiji in vsebuje opise projektov in intervju s predsednikom Ximom Puigom. Predstavljamo tudi mlade ljudi in njihova različna prizadevanja za vključevanje v EU in regionalno politiko prek blogerskega natečaja Evropa v moji regiji, programa usposabljanja mladih novinarjev in programa za mlade prostovoljce Interreg Volunteer Youth.

  V tej izdaji predstavljamo tudi novice z nedavnega foruma mest v Rotterdamu o agendi EU za mesta ter prispevek o viziji in prednostnih nalogah prihodnjega bolgarskega predsedstva. Rubrika „Z vašimi besedami“ vključuje prispevke iz Francije, Italije in Španije, rubrika Projekti je na obisku v Belgiji, na Češkem, v Nemčiji in Latviji, kamera na fotografiji pa je usmerjena v projekt na Malti.

  Želim vam prijetno branje.

  Panorama 63 - The Outermost Regions: joining forces across the EU

  Prijave na 1. letni forum strategije EU za alpsko regijo (EUSALP) so zdaj odprte! Dogodek, ki bo potekal od 23. do 24. novembra 2017 v zgradbi BWM svet v Münchnu, skupaj organizirata Bavarska (ki trenutno predseduje EUSALP) in Evropska komisija (Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko). 

  Zbralo se bo deležnikov iz alpske regije, ki bodo preučili že dosežen napredek in opredelili prihodnje poti. Na forumu bodo predstavljeni prvi rezultati devetih tematskih akcijskih skupin in udeleženci bodo obravnavali vprašanje, kako se skupaj soočiti z izzivi v regiji, kot so podnebne spremembe, mednarodna konkurenca na gospodarskem področju, alpski tranzitni promet in zmanjševanje biotske raznovrstnosti. 

  Ker je namen dogodka vključiti tudi civilno družbo, bosta vzporedno s 1. letnim forumom EUSALP potekala še dialog z državljani in mladinski parlament. 

  Rok za prijavo je 21. november 2017

  Več informacij, vključno z informacijami o programu in s praktičnimi informacijami, najdete tukaj.

  Kohezijska politika, ki vključuje vse regije – od najmočnejših do najšibkejših –, je bistvenega pomena za uspeh Evropske unije.

  Regije Evrope tvorijo hrbtenico Evropske unije s političnega, gospodarskega, socialnega in kulturnega vidika. Trajna močna podpora regijam po letu 2020 je torej bistvenega pomena za uspeh Evrope. Evropski strukturni in investicijski skladi (skladi ESI) nam omogočajo, da ustvarimo pravi zagon in povečamo naložbe. S spodbujanjem sodelovanja pa tudi zagotavljajo, da je Evropa pomembna in dostopna za državljane.

  Bavarska že od samih začetkov oblikuje svoja stališča o reformi skladov ESI, ki se bo začela po letu 2020. Naš glavni cilj, ki si ga delimo z drugimi regijami Evrope, je ohraniti ustrezno raven skladov ESI za vse evropske regije. To zlasti velja za razvitejše regije, kot je Bavarska, da bi njihova močnejša regionalna odličnost še naprej prinašala koristi slabše razvitim sosedam s povečanim povpraševanjem in večjo dodano vrednostjo. Skupna evropska politika podpore Evropo povezuje, namesto da bi jo delila na „dajalce“ in „prejemnike“.

  Močna regija, kot je Bavarska, pa pomeni tudi veliko več kot le hitro razvijajoče se kraje in mesta. Okraji, ki mejijo na Češko republiko, so del strukturno šibkejših območij, kar jih uvršča med prednostna območja za posredovanje Evropskega sklada za regionalni razvoj.

  Regionalna politika EU je za nas tako pomembna zato, ker neposredno vpliva na prebivalce Bavarske in drugih evropskih regij. Številni projekti na Bavarskem se lahko izvedejo samo s pomočjo skladov EU. Skladi ESI v nasprotju s kratkoročnimi mehanizmi za obvladovanje krize zagotavljajo dolgoročna sredstva skozi celotno obdobje financiranja, pri čemer se sredstva in viri določijo vnaprej. S tem se omogoči visoka stopnja načrtovanja in finančne varnosti. Možno pa je tudi uresničenje pomembnih vseevropskih ciljev, ki ne prinašajo nujno „hitrih zmag“, temveč zahtevajo dolgoročno politično vztrajnost. Dolgoročnih in trajnostnih skladov ESI, ki temeljijo na nepovratnih sredstvih, ne bi smeli nadomestiti selektivni, kratkoročni instrumenti financiranja, temveč bi bilo treba ohraniti njihovo strateško, skupno in v rezultate usmerjeno strukturo financiranja projektov.

  Geslo Evrope po letu 2020 se mora glasiti: „Gradimo mostove, ne zidov“. Sodelovati morajo vse strani, ne da bi se ustvarjale nepotrebne ločnice. Za to je potrebno še močnejše čezmejno sodelovanje. Programi Interreg so prispevali k povezovanju Evrope, čemur ni mogoče oporekati. Sodelovanje s sosedami lokalnim prebivalcem jasno prikazuje dodano vrednost stabilne Evrope – obmejna območja preteklosti so postala shajališča prihodnosti.

  Okrepiti bi bilo treba tudi nove pristope politike, kot so makroregionalne strategije, ter ustvariti dodatne sinergije v čeznacionalnih programih EU. Bavarska se kot predsedujoča regija strategije EU za alpsko regijo (EUSALP) zavzema za okrepitev makroregionalnih strategij EU po letu 2020. Močno se zavzema tudi za omejitev birokratskega bremena na področju politike financiranja ter s tem za okrepitev samozadostnosti, pri čemer zagotavlja, da regionalna pomoč ohrani svojo dodano vrednost.

  Evropska kohezijska politika je pravi izraz evropske solidarnosti, kjer močnejši podpirajo šibkejše. Bavarska to razume in ceni. Tudi sama je namreč izkusila solidarnost drugih na svoji poti od kmetijske dežele do dežele inovacij. Bavarska podjetja danes sodelujejo s partnerji iz vse Evrope. Strateška evropska regionalna politika zato zajema vse evropske regije, vključno z razvitejšimi. Samo tako lahko okrepimo socialno in regionalno kohezijo znotraj držav članic in med njimi ter obenem podpremo gospodarski uspeh vseh regij. Ko to dosežemo in ko lokalni prebivalci izkusijo dejanske uspehe evropskega sodelovanja, bodo državljani lahko ponovno zaupali v EU. 

  BEATE MERK

  Državna ministrica za evropske zadeve in regionalne odnose Bavarske

  Panorama 62: Boosting innovation across the regions

Več novic

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all 28 Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people