Strukturiran dialog s partnerji na ravni Unije

Dodatna orodja

 •  
 • Pomanjšaj besedilo  
 • Povečaj besedilo  

Strukturiran dialog s partnerji skladov ESI v obdobju 2014–2020

Komisija je na podlagi člena 5(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (uredba o skupnih določbah) ustanovila strokovno skupino s partnerji na ravni EU, na področju evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov ESI) za programsko obdobje 2014–2020

„Strokovna skupina za strukturiran dialog s partnerji evropskih strukturnih in investicijskih skladov“ je bila formalno ustanovljena na podlagi Sklepa Komisije C(2014) 4175 z dne 26. junija 2014 pdf .

Cilji in preglednost

Naloga strokovne skupine za strukturiran dialog je vzpostaviti odprt, odkrit in neformalen dialog s partnerji, ki delujejo na področju skladov ESI. Strukturiran dialog je mehanizem za okrepitev medsebojnega zaupanja, da bi se skladi ESI približali civilni družbi, zagotovila pomoč Komisiji pri razvoju te politike na različnih strokovnih področjih in začela razprava o izvajanju skladov ESI.

Udeleženci strukturiranega dialoga

V strukturiranem dialogu sodelujejo krovne organizacije na ravni EU. Izbrane so bile glede na svojo reprezentativnost za eno od treh kategorij partnerjev iz člena 5(1) navedene uredbe na podlagi javnega povabila k oddaji prijave:

 • združenja, ki zastopajo regionalne, lokalne, mestne in druge javne organe;
 • gospodarski in socialni partnerji;
 • organi civilne družbe, kot so okoljski partnerji, nevladne organizacije ter organi, odgovorni za spodbujanje socialne vključenosti, enakosti spolov in nediskriminacije.

Vsi udeleženci strukturiranega dialoga morajo biti registrirani v registru Evropske komisije za preglednost.

Celoten seznam udeležencev je na voljo na spletni strani registra strokovnih skupin Komisije skupaj z drugimi pomembnimi informacijami.

Rules of procedure pdf

Sestanki

Agenda pdf

Presentations:

 • Programming and Partnership:
  1. State of play of OP and ETC programme adoption ppt
  2. State of play of OP negotiations (ESF) ppt
  3. The CAP towards 2020 - Implementation of Rural Development Policy - State of Play of RDPs ppt
  4. Study on the Implementation of the New Regulatory Provisions on the Involvement of Partners in the Preparation and Implementation of Partnership Agreements and Programmes (SWECO) pdf
 • Synergies between Funds and Innovation:
  1. Smart Specialisation Strategies & Synergies ESIF – Horizon2020 ppt
  2. The European Innovation Partnership Agricultural Productivity & Sustainability ppt
  3. Blue Growth - Sustainable use of our seas and oceans for jobs and growth pdf
  4. Structured Dialogue with ESIF’s Partners Group of Experts - Synergies between funds and innovation (EARTO) ppt
 • Social Inclusion:
  1. The European Social Fund in 2014-2020 & Social Inclusion ppt
  2. Approaches to fund Roma inclusion from the EAFRD in the 2014-2020 period ppt
 • The EU Investment Plan and ESI Funds ppt

Minutes pdf

Agenda pdf

Documents:

 • Draft Guidance for Beneficiaries: How to effectively access and use the ESI Funds and exploit complementarities with other instruments of relevant Union policies pdf
 • Cohesion policy – planning of EU structural funds: is Local Government a real partner? – CEMR Report pdf
 • Multilevel Governance and Partnership – the Van den Brande Report pdf

Presentations:

 • The 6th Report on economic, territorial and social cohesion ppt
 • Community-Led Local Development in the European Structural and Investment Funds 2014-2020 ppt
 • Survey by ETUC, BUSINESSEUROPE and UEAPME on the implementation of the European code of conduct on partnership - Presentation of the findings ppt
 • Youth Employment Initiative ppt

Minutes pdf

Glejte tudi strukturiran dialog s partnerji na ravni Unije v programskem obdobju 2007–2013