JESSICA: skupna evropska podpora za trajnostne naložbe v mestna območja

Dodatna orodja

 •  
 • Pomanjšaj besedilo  
 • Povečaj besedilo  

JESSICA - skupna evropska podpora za trajnostne naložbe v mestna območja je pobuda, ki jo je Evropska komisija pripravila v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko (EIB) in Razvojno banko Sveta Evrope (CEB). Prek mehanizmov finančnega inženiringa podpira trajnostni razvoj in obnovo mestnih območij.

Države EU se lahko odločijo, da del dodeljenih sredstev iz strukturnih skladov EU vložijo v obnovljiva sredstva in tako pomagajo pri ponovni uporabi finančnih sredstev za pospeševanje naložb v evropskih mestnih območjih.

JESSICA spodbuja trajnostni razvoj mest s podporo projektom na naslednjih področjih:

 • mestna infrastruktura - vključno s prometno, vodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo;
 • spomeniki kulturne dediščine ali kulturne znamenitosti - za namene turizma ali druge trajnostne uporabe;
 • ponoven razvoj opuščenih ali onesnaženih zemljišč - vključno s čiščenjem zemljišč in dekontaminacijo;
 • ustvarjanje novega gospodarskega prostora za mala in srednje velika podjetja, sektor informacijske tehnologije in/ali sektor za raziskave in razvoj;
 • univerzitetne zgradbe - zgradbe za medicinske, biotehnološke in druge specializirane namene;
 • izboljšave glede energetske učinkovitosti.

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) so dodeljena v sklade za razvoj mestnih območij, ki jih vložijo v javno-zasebna partnerstva ali druge projekte, vključene v celosten načrt za trajnostni razvoj mestnih območij. Te naložbe so lahko v obliki lastniškega kapitala, posojil in/ali jamstev.

Organi upravljanja se lahko odločijo tudi, da bodo sredstva preusmerili v sklade za razvoj mestnih območij s pomočjo holdinških skladov, ki so namenjeni naložbam v več skladov za razvoj mestnih območij.

To ni obvezno, vendar organom upravljanja omogoči, da nekatere naloge, potrebne za izvajanje pobude JESSICA, prenesejo na strokovnjake.

Zaradi obnavljajoče se narave instrumentov so donosi naložb ponovno vloženi v nove projekte razvoja mestnih območij, s čimer se ponovno uporabijo javna sredstva ter povečata trajnost in učinek javnih sredstev EU ter nacionalnih javnih sredstev.

 • Trajnost - instrumenti finančnega inženiringa, kot je JESSICA, temeljijo na zagotavljanju vračljive pomoči iz strukturnih skladov za naložbe, ki naj bi ustvarile dobiček in tako poplačale vlagatelje. To ponuja bolj trajnostno obliko pomoči, kot je tista, ki jo običajno zagotavljajo nepovratna sredstva.
 • Finančni vzvod - s kombiniranjem strukturnih skladov z drugimi, že obstoječimi viri financiranja, pobuda JESSICA poveča naložbeni trg in olajša zagotavljanje podpore večjemu številu projektov.
 • Prožnost - JESSICA ponuja prožnost tako glede strukture kot glede uporabe sredstev prek naložbe v lastniški kapital, posojilo ali jamstvo, ki je lahko prilagojena posebnim potrebam posameznih držav in regij.
 • Strokovno znanje - JESSICA omogoča organom upravljanja strukturnih skladov in mestom, da sodelujejo z zasebnimi in bančnimi sektorji. To pomaga pri povečevanju nadaljnjih naložb ter tehničnih in finančnih zmogljivosti pri izvajanju in upravljanju projektov.
 • Partnerstva - JESSICA je rezultat partnerstva med Komisijo, EIB in CEB. Deluje lahko tudi kot močan katalizator za ustanavljanje partnerstev med državami, regijami, mesti, EIB, CEB, ostalimi bankami, vlagatelji itd. za obravnavo težav, s katerimi se srečujejo mestna območja.

V letu 2009 je Komisija (Generalni direktorat za regionalno politiko) v sodelovanju z EIB/CIB in EIF ustanovila povezovalno platformo JESSICA English za podporo uvajanju pobude JESSICA.

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • Sixth Meeting on 28 June 2011: JESSICA Networking Platform English
 • 29-30 November 2010: JEREMIE & JESSICA: Towards successful implementation English
 • 22-23 October 2009: Conference on JEREMIE & JESSICA: Innovative financial instruments in EU Cohesion Policy EnglishDeutschfrançais
 • Memorandum o razumevanju med Evropsko komisijo, Evropsko investicijsko banko in Razvojno banko Sveta Evrope: "A co-ordinated approach to the financing of urban renewal and development for the programming period 2007-2013 of the Community Structural Funds" pdf English
 • JESSICA evaluation studies English analizira trg za instrumente finančnega inženiringa za podporo trajnostnega razvoja mestnih območij in priporočila ali predloge za ustrezno ukrepanje v zadevnih državah članicah in regijah.
 • JESSICA horizontal studies providing guidance on operational matters relevant to all stakeholders English
 • Legislative provisions and guidance notes English v zvezi z instrumenti finančnega inženiringa.
 • JESSICA implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Posebni instrumenti pomoči

Povezane povezave

 • EIB-JESSICA EnglishDeutschfrançais
 • CEB Englishfrançais