JEREMIE: skupna evropska sredstva za mikro-, mala in srednje velika podjetja

Dodatna orodja

 

JEREMIE - skupna evropska sredstva za mikro-, mala in srednje velika podjetja je pobuda, ki jo je Evropska komisija razvila skupaj z Evropskim investicijskim skladom. Spodbuja uporabo instrumentov finančnega inženiringa, ki mikro-, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogoča lažji dostop do financiranja prek intervencij strukturnih skladov.

Države EU lahko del dodeljenih sredstev iz evropskih strukturnih skladov vložijo v obnovljive instrumente, kot so skladi tveganega kapitala, posojilni in jamstveni skladi.

Ta sredstva so lahko namenjena:

 • ustanovitvi novih ali razširitvi že obstoječih podjetij;
 • dostopu podjetij (zlasti MSP) do naložbenega kapitala, s katerim lahko posodobijo in razvejajo svoje dejavnosti, razvijejo nove proizvode ter si zagotovijo in razširijo dostop do trga;
 • poslovno usmerjenim raziskavam in razvoju, prenosu tehnologije, inovacijam in podjetništvu;
 • tehnološki posodobitvi proizvodnih struktur za pomoč pri doseganju ciljev nizkoogljičnega gospodarstva;
 • produktivnim naložbam, ki ustvarjajo in ohranjajo trajnostna delovna mesta.

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) se dodelijo posojilnim in jamstvenim skladom ali skladom tveganega kapitala za naložbe v podjetja. Te naložbe so lahko v obliki lastniškega kapitala, posojil in/ali jamstev.

Donosi naložb se ponovno vložijo v podjetja. Tako se lahko finančni sklad uporabi večkrat, s čimer se ponovno uporabijo javna sredstva, okrepi javni kapital ter povečata trajnost in učinek javnih sredstev, dodeljenih MSP.

Organi upravljanja se lahko odločijo tudi, da bodo sredstva iz programa preusmerili s pomočjo holdinških skladov, namenjenih naložbam v več investicijskih skladov. To ni obvezno, vendar organom upravljanja omogoči, da nekatere naloge, potrebne za izvajanje pobude JEREMIE, prenesejo na strokovnjake.

 • Trajnost - instrumenti finančnega inženiringa temeljijo na zagotavljanju vračljive pomoči iz strukturnih skladov za naložbe, ki naj bi ustvarile dobiček in tako poplačale vlagatelje. To ponuja bolj trajnostno obliko pomoči, kot je tista, ki jo običajno zagotavljajo nepovratna sredstva.
 • Finančni vzvod - kombiniranje strukturnih skladov z dopolnilnimi viri naložb bo povečalo sredstva in zagotovilo podporo večjemu številu podjetij.
 • Prožnost - JEREMIE ponuja prožnost tako glede strukture kot glede uporabe sredstev prek naložbe v lastniški kapital, posojilo ali jamstvo, ki je lahko prilagojena posebnim potrebam posameznih držav in regij.
 • Strokovno znanje - JEREMIE omogoča organom upravljanja strukturnih skladov, da izkoristijo strokovno znanje bančnega in javnih sektorjev ter tako povečajo učinkovitost svojih naložb v podjetja.
 • Partnerstva - partnerstvo med Komisijo, EIF in EIB v okviru pobude JEREMIE je lahko tudi močan katalizator za sodelovanje med državami, regijami, EIF, EIB, ostalimi bankami in vlagatelji za obravnavo dostopa do financiranja za podjetja, predvsem MSP.

V letu 2009 je Komisija (Generalni direktorat za regionalno politiko) v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom ustanovila povezovalno platformo JEREMIE English za podporo uvajanju pobude JEREMIE.

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • 20 May 2011: Fifth Plenary Meeting - JEREMIE Networking Platform English
 • 29-30 November 2010: JEREMIE & JESSICA: Towards successful implementation English
 • 22-23 October 2009: Conference on JEREMIE & JESSICA: Innovative financial instruments in EU Cohesion Policy English
 • Memorandum o razumevanju med Evropsko komisijo in Evropskim investicijskim skladom : "A coordinated approach to improving access to finance for micro to medium enterprises in the regions supported by European Regional Development Fund (ERDF)" pdf English
 • Executive Summaries of evaluations studies on SME access to finance in EU Member States/regions pdf English (izvedel EIS)
 • Horizontalna študija - Handbook on JEREMIE holding fund operational procedures pdf English (julij 2009)
 • Legislative provisions pdf English in navodila (July 2007 pdf English - December 2008 pdf English - February 2011 pdf EnglishFrançais - 2012 pdf English) glede instrumentov finančnega inženiringa.
 • JEREMIE implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Povezane povezave

 • Evropski investicijski sklad: JEREMIE English
 • Okvirni program za konkurenčnost in inovacije DeutschEnglish españolfrançaisitalianopolski
 • Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo: dostop do finančnih sredstev English