JASMINE: skupni ukrep v podporo mikrofinančnim institucijam v Evropi

Dodatna orodja

 

JASMINE je četrta skupna pobuda Komisije, Evropske investicijske banke (EIB DeutschEnglishfrançais) in Evropskega investicijskega sklada (EIF English). Namenjena je:

  • povečanju zmogljivosti ponudnikov mikrokreditov/mikrofinančnih institucij na različnih področjih, kot so dobro upravljanje, informacijski sistemi, obvladovanje tveganja in strateško načrtovanje;
  • pomoči ponudnikom mikrokreditov/mikrofinančnim institucijam, da postanejo trajnostni in dinamični operaterji na trgu mikrokreditov.

Prva faza je zagotavljanje tehnične pomoči s pomočjo ocenjevanja in usposabljanja petnajstih nebančnih ponudnikov mikrokreditov, izbranih preko razpisa za zbiranje ponudb, ki ga je leta 2009 objavil Evropski investicijski sklad (EIF).

V tretji četrtini leta 2010 bo objavljen nov razpis, namenjen določitvi nadaljnjih 30 nebančnih ponudnikov mikrokreditov, ki bodo lahko koristili tehnično pomoč pobude JASMINE.

Evropski investicijski sklad (EIF) ima ključno vlogo pri izvajanju pobude JASMINE z:

  • organiziranjem tehnične pomoči (sofinancira ga Evropska komisija) za podporo razvoja mikrofinančnih institucij;
  • zagotavljanjem finančne podpore za dajanje posojil (sredstva EIB) in zagonskega kapitala (sredstva EU).

Ponudniki mikrokreditov/mikrofinančne institucije, ki jih izbere Evropski investicijski sklad, bodo lahko izkoristili številne brezplačne storitve. Te storitve vključujejo:

  • oceno/diagnozo strukture, organizacije in načina poslovanja ponudnika mikrokreditov/mikrofinančne institucije ali njegovo/njeno bonitetno oceno, ki jo izvedejo posebne bonitetne agencije;
  • posebno usposabljanje za osebje in upravo izbranega ponudnika mikrokreditov/mikrofinančne institucije, ki ga po izvedbi ocene/bonitetne ocene izvedejo strokovnjaki.

Poleg tega bodo vzpostavljene podporne storitve za podjetja, kot so spletna baza podatkov, svetovanje o dobri praksi in kontaktna točka za vprašanja o pobudi JASMINE in mikrokreditih.Te storitve bodo na voljo vsem ponudnikom mikrokreditov/mikrofinančnim institucijam.V pripravi je tudi prostovoljni kodeks ravnanja za ponudnike mikrokreditov/mikrofinančne institucije.

10. september 2008: Uvedba pobude JASMINE za razvoj evropskih mikrofinančnih institucij v podporo rasti in zaposlovanju DeutschEnglishfrançais polski

Povezane povezave