Posebni instrumenti pomoči

Dodatna orodja

 

V okviru programskega obdobja 2007-2013 je Evropska komisija (Generalni direktorat za regionalno politiko) v sodelovanju s skupino Evropske investicijske banke in drugimi finančnimi institucijami razvila štiri skupne pobude z namenom ustvariti učinkovitejšo in bolj trajnostno kohezijsko politiko. Dve izmed njih se navezujeta na spodbujanje instrumentov finančnega inženiringa (JEREMIE in JESSICA), drugi dve (JASPERS in JASMINE) pa delujeta kot shemi tehnične pomoči.

  • JASPERS : skupna pomoč pri pripravi projektov v evropskih regijah je tehnična pomoč za 12 držav članic, ki so se Evropski uniji pridružile leta 2004 in 2007. Državam članicam zagotavlja podporo, ki jo potrebujejo pri pripravi večjih kakovostnih projektov, za katere lahko prejmejo sredstva evropskih skladov.
  • JEREMIE : skupna evropska sredstva za mikro-, mala in srednje velika podjetja je pobuda, ki jo je Evropska komisija razvila skupaj z Evropskim investicijskim skladom. Spodbuja uporabo instrumentov finančnega inženiringa, ki mikro-, malim in srednje velikim podjetjem omogoča lažji dostop do financiranja prek intervencij strukturnih skladov.
  • JESSICA : skupna evropska podpora za trajnostne naložbe v mestna območja je pobuda, ki jo je Evropska komisija pripravila v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko (EIB) in Razvojno banko Sveta Evrope (CEB). Prek mehanizmov finančnega inženiringa podpira trajnostni razvoj in obnovo mestnih območij.
  • JASMINE : skupni ukrep v podporo mikrofinančnim institucijam v Evropi ima namen zagotavljati tehnično pomoč in finančno podporo nebančnim ponudnikom mikrokreditov ter jim pomagati izboljšati delovanje, da bi se razširili in postali trajnostni. JASMINE si prizadeva tudi spodbujati dobre prakse na področju mikrokreditov in pripraviti osnutek kodeksa ravnanja za ponudnike mikrokreditov.

Referenčni dokumenti

Kontakt

Evropska komisija - GD za regionalno politiko
Enota B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: +32 2 299 12 98/ 68125
Faks: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu