RegioStars Awards 2018

Ďalšie nástroje

 

Dunaj v dobe železnej

Public Vote
Rank # 8

Je dosť možné, že ste už náhodou narazili na pozostatky nášho neznámeho archeologického dedičstva zo starej doby železnej, ktorá siaha do obdobia 800 – 400 rokov pred Kristom, tzv. halštatská doba. Toto obdobie hojnosti v Európe, počas ktorého ľudia ťažili železo a soľ, žili v opevnených sídlach na kopcoch a stavali majestátne mohyly, sa rýchlo skončilo, no mohyly a obranné opevnenia sú dodnes tvárnymi rysmi krajiny. Projekt Dunaj v dobe železnej je partnerstvom piatich krajín a jeho hlavnou myšlienkou je opätovne priniesť tieto stratené rysy krajiny do povedomia budúcich generácií.

  • 1

Official title: Monumentalized Early Iron Age Landscapes in the Danube river basin
Region: Danube Regions
Member State: Austria, Croatia, Hungary, Slovakia, Slovenia
EU funds amount: EUR 2 169 200.00
Timespan: 01/01/2017 – 30/06/2019
Organisation: Universalmuseum Joanneum
Category: Investing in cultural heritage
Website: www.interreg-danube.eu
More information