Veľké projekty

Ďalšie nástroje

  •  
  • Zmenšiť písmo  
  • Zväčšiť písmo  

Za „veľké projekty“ sa vo všeobecnosti považujú rozsiahle infraštruktúrne projekty v oblasti dopravy, životného prostredia a v iných odvetviach, ako je kultúra, vzdelávanie, energetika či informačné a komunikačné technológie (IKT). Keďže získavajú viac ako 50 miliónov EUR v rámci podpory z EFRR alebo z Kohézneho fondu, podliehajú hodnoteniu a osobitnému rozhodnutiu Európskej komisie. Informácie o veľkých projektoch nájdete v databáze.

Cestovný ruch a kultúra

Slovensko

Východné Slovensko

Doprava

Slovensko

Bratislavský kraj

Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

Západné Slovensko

Ekologická mestská doprava

Slovensko

Východné Slovensko

Energia

Slovensko

Východné Slovensko

Rozvoj miest

Slovensko

Východné Slovensko

Životné prostredie

Slovensko

Bratislavský kraj

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

Západné Slovensko