Rozvoj miest

Mestá symbolizujú dvojnásobnú výzvu, ktorej v súčasnosti čelí Európska únia - ako zvýšiť ich konkurencieschopnosť a zároveň naplniť ich potreby vo sfére sociálneho života a životného prostredia.

Ďalšie nástroje

  •  
  • Zmenšiť písmo  
  • Zväčšiť písmo  

Európske mestá sú centrami hospodárskej činnosti, inovácie a zamestnanosti. Napriek tomu čelia mnohým problémom. Urbanizačný trend, koncentrácia núdze a nezamestnanosti v prímestských častiach, narastajúce preťaženie dopravy - takéto komplexné problémy vyžadujú ucelené riešenia v oblasti dopravy, bývania, systémov odbornej prípravy a zamestnanosti, ktoré musia byť šité na mieru miestnym potrebám. Regionálna politika a politika súdržnosti pozná odpovede na tieto otázky.