Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Ďalšie nástroje

 •  
 • Zmenšiť písmo  
 • Zväčšiť písmo  

Novinky

  Začala sa registrácia na 6. výročné fórum stratégie EÚ pre podunajskú oblasť. Podujatie, ktoré sa uskutoční 18. – 19. októbra 2017 v Budapešti, spoločne organizujú Maďarsko (súčasné predsedníctvo stratégie EÚ pre podunajskú oblasť), Európska komisia (generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku) a Dunajský nadnárodný program. 

  Pod heslom Bezpečná, prepojená a prosperujúca podunajská oblasť sa vo fóre bude klásť dôraz na rozličné výzvy a perspektívy spojené s energetickou bezpečnosťou, rozvojom dopravy, otázkami čistej prepojenosti a možnosťami financovania. Kľúčová otázka spočíva v tom, ako najlepšie premeniť politické záväzky na operačné politiky a opatrenia. 

  Konečný termín na registráciu je 9. októbra 2017

  Ďalšie informácie vrátane programu a praktických informácií nájdete tu: http://www.danube-forum-budapest.eu/danube-forum-budapest

  Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť

  Dnes vyhlasujeme finalistov súťaže RegioStars za rok 2017. Každý rok sa týmto ocenením vyznamenajú najinšpiratívnejšie a najinovačnejšie európske regionálne projekty, ktoré sa podporujú finančnými prostriedkami politiky súdržnosti EÚ. 

  Nezávislá porota pod vedením poslanca EP Lamberta van Nistelrooija vybrala 24 finalistov zo 103 prihlášok na základe štyroch kľúčových kritérií: inovácia, vplyv, udržateľnosť a partnerstvo. 

  Títo 24 vybraní finalisti pochádzajú z regiónov a miest v 20 členských štátoch a jednej susednej krajine: Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko, Taliansko a Turecko.
  Mnohí finalisti sa zameriavajú na riešenie spoločných problémov prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.

  Piatimi kategóriami sú: 

  • 1 Inteligentné špecializácie pre inovácie MSP
  • 2 Energetická únia – zmena klímy
  • 3 Posilnenie postavenia žien a ich aktívna účasť
  • 4 Vzdelávanie aodborná príprava
  • 5 CityStar – digitalizácia miest

  Vyhlásenie víťazov sa uskutoční v utorok 10. októbra v Bruseli počas slávnostného odovzdávania cien RegioStars.

  Ďalšie informácie

  Siedme fórum o súdržnosti, ktoré sa bude konať 26. – 27. júna 2017 v Bruseli, je veľké politické podujatie organizované každé tri roky, na ktorom sa stretáva vyše 700 účastníkov vrátane zástupcov na vysokej úrovni z európskych inštitúcií, ústredných štátnych správ, regionálnych a miestnych zástupcov, hospodárskych a sociálnych partnerov, MVO a akademických pracovníkov. Hlavné prejavy  prednesú  predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani a predseda vlády Malty Joseph Muscat.

  . V programe podujatia je niekoľko ďalších kľúčových prejavov, tri panelové diskusie a tri paralelné semináre o hlavných otázkach týkajúcich sa budúcnosti Európy a budúcnosti európskych štrukturálnych a investičných fondov.

  Podujatie bude míľnikom pri prípravách na rámec európskych štrukturálnych a investičných fondov po roku 2020. Politika súdržnosti musí reagovať na náročnú výzvu na vytvorenie inkluzívnejšieho, konkurencieschopnejšieho a odolnejšieho európskeho hospodárstva a musí riešiť otázky nastolené v bielej kine o budúcnosti Európy o prínose politík EÚ, subsidiarite a rozdieloch medzi sľubmi a výsledkami.

  Fórum ponúka tvorcom rozhodnutí, zainteresovaným stranám a odborníkom jedinečnú príležitosť diskutovať o tom, ako politiky EÚ môžu zlepšiť životné podmienky a príležitosti pre všetkých európskych občanov na pozadí globalizácie, technologickej zmeny a rastúcich nerovností. Je to možnosť na sformulovanie reakcie politiky súdržnosti na hlavné hospodárske a sociálne výzvy Európskej únie a na zlepšenie zabezpečovania výsledkov pre občanov.

  Fórum sa koná pred prijatím 7. správy o súdržnosti, aby závery diskusie so zástupcami občianskej spoločnosti mohli byť zapracované do správy.

  Conference Agenda 

   

  Live Webstreaming

  DAY 1 : 26/06/2017: English, French, German, Italian, Spanish, Polish, Romanian for all sessions and Bulgarian for workshop 1.

  DAY 2 : 27/06/2017: English, French, German, Italian, Spanish, and Polish

  Miesto konania: Budova Charlemagne, Brusel
  Dátumy: 26 – 27. 6. 2017

  Sledujte na Twitteri: #EU7CF @EU_Regional

  Účasť len na pozvánky

  Program konferencie 

  Praktické informácie


  Ďalšie informácie: REGIO-B1-WORKSHOPS-AND-SEMINARS@ec.europa.eu

  Podujatie bude vysielané cez internet.

  Siedme fórum o súdržnosti

Ďalšie správy

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people