Komisia podporuje informačné opatrenia týkajúce sa politiky súdržnosti EÚ

Ďalšie nástroje

 
22/08/2017

Európska komisia sa snaží vybrať potenciálnych príjemcov na realizáciu viacerých informačných opatrení spolufinancovaných EÚ. Hlavným cieľom je poskytnúť podporu na tvorbu a šírenie informácií a obsahu súvisiacich s politikou súdržnosti EÚ pri rešpektovaní úplnej redakčnej nezávislosti zúčastnených subjektov.

V návrhoch sa má preukázať a zhodnotiť úloha politiky súdržnosti pri plnení politických priorít Európskej komisie a pri riešení súčasných a budúcich výziev pre EÚ, jej členské štáty, jej regióny a miestnu úroveň.

Lehota na predkladanie žiadostí je 16. októbra 2017.

Ďalšie informácie

Výzva na predkladanie návrhov „Podpora informačných opatrení týkajúcich sa politiky súdržnosti EÚ“

Novinky