Zverejňovanie výziev na predkladanie ponúk - GR REGIO

Na týchto stránkach nájdete všetky súťažné podklady k výzvam na predkladanie ponúk v otvorenom konaní, ktoré vydalo Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku.

Ďalšie nástroje

  •  
  • Zmenšiť písmo  
  • Zväčšiť písmo  

Záujemcovia by mali pravidelne sledovať tieto stránky a zverejňované dokumenty.

Informácie o všetkých výzvach na predkladanie ponúk v Európskej únii sú k dispozícii v 24 úradných jazykoch EÚ na internetovej lokalite TED (Tenders Electronic Daily).

Zoznam výziev na predkladanie ponúk

No 2016.CE.16.BAT.102 – Štúdia o systémoch vybavovania sťažností v členských štátoch na spracovanie sťažností týkajúcich sa európskych štrukturálnych a investičných fondov

Official Journal of the European Union: 2017/S 009-012988

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.077 – Dodatočné hodnotenie hlavných projektov podporovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu medzi rokmi 2000 až 2013

Official Journal of the European Union: 2016/S 249-456753

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 14/01/2017: Contract Notice. PDF File en
Official Journal of the European Union: 2017/S 010-0144958

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°3 bis PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.056 – Komplexná analýza existujúcich cezhraničných dopravných spojení a chýbajúcich spojení na vnútorných hraniciach EÚ vrátane poskytnutia politických odporúčaní

Official Journal of the European Union: 2016/S 239-435011

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 17/12/2016: Contract Notice. PDF File en
Official Journal of the European Union: 2016/S 244-444858

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.057 – Spolupráca medzi EÚ a Spoločenstvom krajín Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC) o územnej súdržnosti – inovačná platforma – inovácia na podporu územnej súdržnosti

Official Journal of the European Union: 2016/S 204-367936

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.040 – Poskytnutie odborného poradenstva pri príprave a preklade siedmej správy o hospodárskej a sociálnej súdržnosti

Official Journal of the European Union: 2016/S 177-317188

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Forms: Schedule of Rates/Translations costs DOC File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.065 – Monitorovacie asistenčné pracovisko: analýza údajov a podávanie správ

Official Journal of the European Union: 2016/S 168-301767

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 1: Final report on Monitoring Helpdesk: Pilot (June 2016) DOC File en - Annex 3: Implementing Regulation laying down the format of financial reports PDF File en - Annex 4: Implementing Regulation laying down the format of Annual Implementation reports PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.066 – Meranie kvality štátnej správy na miestnej úrovni a porovnávanie výsledkov s predchádzajúcimi štúdiami

Official Journal of the European Union: 2016/S 161-290659

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.041 – Štúdia o analýze podpory Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v súvislosti s inkluzívnym rastom v programovom období rokov 2014 – 2020

Official Journal of the European Union: 2016/S 151-272616

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

AGRI-2016-BCO-01 – Podporné zariadenie pre sieť úradov pre širokopásmové právomoci (broadband competence offices – BCO)

Official Journal of the European Union: 2016/S 124-221566

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

No 2016.CE.16.0GT.004 – Podpora pri vykonávaní programu pre mestské prostredie v Európskej únii prostredníctvom poskytovania riadiacej, odbornej a administratívnej podpory pre partnerstvá

Official Journal of the European Union: 2016/S 127-227373

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.023 – Makroregionálne stratégie a ich vzťahy s politikou súdržnosti

Official Journal of the European Union: 2016/S 121-214280

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BGT.002 – Rámcová zmluva na poskytovanie pomoci útvarom Komisie pri vykonávaní auditov, kontrol a súvisiaceho auditu - Európska komisia má v úmysle uzatvoriť viacnásobnú rámcovú zmluvu s maximálne 3 spoločnosťami na poskytnutie audítorských služieb v oblasti regionálnej a mestskej politiky, zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia, námorných záležitostí a rybárstva a poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Európskej únie

Official Journal of the European Union: 2016/S 110-195727

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.019 - Svetové mestá: EÚ – spolupráca tretích krajín v oblasti mestského rozvoja – projekt prenosu znalostí pre udržateľný a integrovaný mestský rozvoj medzi EÚ a Austráliou a EÚ a Južnou Kóreou

Official Journal of the European Union: 2016/S 108-192173

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.017 - Svetové mestá: Spolupráca tretích krajín a EÚ v oblasti mestského rozvoja – projekt na prenos poznatkov pre udržateľný a integrovaný mestský rozvoj medzi EÚ a južnou Áziou (Indonézia/Vietnam) a EÚ a Južnou Afrikou

Official Journal of the European Union: 2016/S 108-192172

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.030 - Meranie kvality štátnej správy na miestnej úrovni a porovnávanie výsledkov s predchádzajúcimi štúdiami

Official Journal of the European Union: 2016/S 078-138259

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN

Information and Forms for Experts