Zverejňovanie výziev na predkladanie ponúk - GR REGIO

Na týchto stránkach nájdete všetky súťažné podklady k výzvam na predkladanie ponúk v otvorenom konaní, ktoré vydalo Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku.

Ďalšie nástroje

  •  
  • Zmenšiť písmo  
  • Zväčšiť písmo  

Záujemcovia by mali pravidelne sledovať tieto stránky a zverejňované dokumenty.

Informácie o všetkých výzvach na predkladanie ponúk v Európskej únii sú k dispozícii v 24 úradných jazykoch EÚ na internetovej lokalite TED (Tenders Electronic Daily).

Zoznam výziev na predkladanie ponúk

No 2016.CE.16.0AT.057 – Spolupráca medzi EÚ a Spoločenstvom krajín Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC) o územnej súdržnosti – inovačná platforma – inovácia na podporu územnej súdržnosti

Official Journal of the European Union: 2016/S 204-367936

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.040 – Poskytnutie odborného poradenstva pri príprave a preklade siedmej správy o hospodárskej a sociálnej súdržnosti

Official Journal of the European Union: 2016/S 177-317188

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Forms: Schedule of Rates/Translations costs DOC File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.065 – Monitorovacie asistenčné pracovisko: analýza údajov a podávanie správ

Official Journal of the European Union: 2016/S 168-301767

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 1: Final report on Monitoring Helpdesk: Pilot (June 2016) DOC File en - Annex 3: Implementing Regulation laying down the format of financial reports PDF File en - Annex 4: Implementing Regulation laying down the format of Annual Implementation reports PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.066 – Meranie kvality štátnej správy na miestnej úrovni a porovnávanie výsledkov s predchádzajúcimi štúdiami

Official Journal of the European Union: 2016/S 161-290659

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.041 – Štúdia o analýze podpory Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v súvislosti s inkluzívnym rastom v programovom období rokov 2014 – 2020

Official Journal of the European Union: 2016/S 151-272616

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

AGRI-2016-BCO-01 – Podporné zariadenie pre sieť úradov pre širokopásmové právomoci (broadband competence offices – BCO)

Official Journal of the European Union: 2016/S 124-221566

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

No 2016.CE.16.0GT.004 – Podpora pri vykonávaní programu pre mestské prostredie v Európskej únii prostredníctvom poskytovania riadiacej, odbornej a administratívnej podpory pre partnerstvá

Official Journal of the European Union: 2016/S 127-227373

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.023 – Makroregionálne stratégie a ich vzťahy s politikou súdržnosti

Official Journal of the European Union: 2016/S 121-214280

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BGT.002 – Rámcová zmluva na poskytovanie pomoci útvarom Komisie pri vykonávaní auditov, kontrol a súvisiaceho auditu - Európska komisia má v úmysle uzatvoriť viacnásobnú rámcovú zmluvu s maximálne 3 spoločnosťami na poskytnutie audítorských služieb v oblasti regionálnej a mestskej politiky, zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia, námorných záležitostí a rybárstva a poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Európskej únie

Official Journal of the European Union: 2016/S 110-195727

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.019 - Svetové mestá: EÚ – spolupráca tretích krajín v oblasti mestského rozvoja – projekt prenosu znalostí pre udržateľný a integrovaný mestský rozvoj medzi EÚ a Austráliou a EÚ a Južnou Kóreou

Official Journal of the European Union: 2016/S 108-192173

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.017 - Svetové mestá: Spolupráca tretích krajín a EÚ v oblasti mestského rozvoja – projekt na prenos poznatkov pre udržateľný a integrovaný mestský rozvoj medzi EÚ a južnou Áziou (Indonézia/Vietnam) a EÚ a Južnou Afrikou

Official Journal of the European Union: 2016/S 108-192172

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.030 - Meranie kvality štátnej správy na miestnej úrovni a porovnávanie výsledkov s predchádzajúcimi štúdiami

Official Journal of the European Union: 2016/S 078-138259

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.064 - Štúdia o koordinácii a harmonizácii fondov ESI a ďalších nástrojov EÚ

Official Journal of the European Union: 2015/S 151-277960

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Addendum PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.065 - Štúdia o zlepšení prijímania a účinnosti finančných nástrojov

Official Journal of the European Union: 2015/S 150-276552

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.053 - Hospodárske výzvy zaostávajúcich regiónov

Official Journal of the European Union: 2015/S 149-274512

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex: Graphic requirements DOC File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.045- Služby odbornej podpory pre hodnotenie - Predmetom zákazky je poskytovanie služieb odbornej podpory pre hodnotenie pre Komisiu, ktorá bude posudzovať plány hodnotenia pre roky 2014 - 2020, určenie hodnotení, ktoré majú vykonať riadiace orgány v rokoch 2015 - 2019, posúdenie vzorky hodnotení a poskytnutie podpory členským štátom pri vylepšovaní ich plánov hodnotenia, navrhovaní a riadení hodnotení.

Official Journal of the European Union: 2015/S 094-167869

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications DOC File en - Annex x: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

No 2015.CE.16.BAT.006 - Samostatná rámcová zmluva na poskytnutie komunikačných a informačných činností v oblasti regionálnej a kohéznej politiky EÚ - časť 1: informačné produkty; časť 2: organizovanie podujatí

Official Journal of the European Union: 2015/S 072-126813

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en (updated on 21/04/2015 - change of email address)

Specifications PDF File de en fr (updated on 11/05/2015 - Part D - Section 1:"D in annex II" instead of "C in annex II")

Technical Specifications: Annex 1 PDF File de en fr - Annex 2 PDF File de en fr (updated on 20/04/2015 - Preparatory work for the slides (PPTs) is included in point. 1.23 instead of 1.10)

Draft contracts: Annex 3 DOC File en - Annex 4 DOC File en

Price Schedule - Lot 1 XLS File en en - Lot 2 XLS File en en

Annex 5: Identification of tenderer DOC File en - Annex 7: Mission allowances PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts