Zverejňovanie výziev na predkladanie ponúk - GR REGIO

Na týchto stránkach nájdete všetky súťažné podklady k výzvam na predkladanie ponúk v otvorenom konaní, ktoré vydalo Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku.

Ďalšie nástroje

  •  
  • Zmenšiť písmo  
  • Zväčšiť písmo  

Záujemcovia by mali pravidelne sledovať tieto stránky a zverejňované dokumenty.

Informácie o všetkých výzvach na predkladanie ponúk v Európskej únii sú k dispozícii v 24 úradných jazykoch EÚ na internetovej lokalite TED (Tenders Electronic Daily).

Zoznam výziev na predkladanie ponúk

No 2015.CE.16.BAT.064 - Štúdia o koordinácii a harmonizácii fondov ESI a ďalších nástrojov EÚ

Official Journal of the European Union: 2015/S 151-277960

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Addendum PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.065 - Štúdia o zlepšení prijímania a účinnosti finančných nástrojov

Official Journal of the European Union: 2015/S 150-276552

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.053 - Hospodárske výzvy zaostávajúcich regiónov

Official Journal of the European Union: 2015/S 149-274512

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex: Graphic requirements DOC File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.045- Služby odbornej podpory pre hodnotenie - Predmetom zákazky je poskytovanie služieb odbornej podpory pre hodnotenie pre Komisiu, ktorá bude posudzovať plány hodnotenia pre roky 2014 - 2020, určenie hodnotení, ktoré majú vykonať riadiace orgány v rokoch 2015 - 2019, posúdenie vzorky hodnotení a poskytnutie podpory členským štátom pri vylepšovaní ich plánov hodnotenia, navrhovaní a riadení hodnotení.

Official Journal of the European Union: 2015/S 094-167869

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications DOC File en - Annex x: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

No 2015.CE.16.BAT.006 - Samostatná rámcová zmluva na poskytnutie komunikačných a informačných činností v oblasti regionálnej a kohéznej politiky EÚ - časť 1: informačné produkty; časť 2: organizovanie podujatí

Official Journal of the European Union: 2015/S 072-126813

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en (updated on 21/04/2015 - change of email address)

Specifications PDF File de en fr (updated on 11/05/2015 - Part D - Section 1:"D in annex II" instead of "C in annex II")

Technical Specifications: Annex 1 PDF File de en fr - Annex 2 PDF File de en fr (updated on 20/04/2015 - Preparatory work for the slides (PPTs) is included in point. 1.23 instead of 1.10)

Draft contracts: Annex 3 DOC File en - Annex 4 DOC File en

Price Schedule - Lot 1 XLS File en en - Lot 2 XLS File en en

Annex 5: Identification of tenderer DOC File en - Annex 7: Mission allowances PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.059 - Samostatná rámcová zmluva na poskytovanie právnej pomoci pre Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku

Official Journal of the European Union: 2014-OJS196-345694

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 05/11/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate.
Official Journal of the European Union: 2014-S213-376368

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.067 - Dodatočné hodnotenie programov v rámci politiky súdržnosti na obdobie rokov 2007 - 2013, financovaných Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohéznym fondom (KF) - pracovný balík 13: mapovanie výdavkov

Official Journal of the European Union: 2014-OJS182-320366

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 7: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

No 2014.CE.16.BAT.047 - Dodatočné hodnotenie programov v rámci politiky súdržnosti na obdobie rokov 2007 - 2013, financovaných Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohéznym fondom (KF) - pracovný balík 11: Európska územná spolupráca

Official Journal of the European Union: 2014/S 158-283600

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.042 - Dodatočné hodnotenie programov v rámci politiky súdržnosti na obdobie rokov 2007 - 2013 s dôrazom na Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézny fond (KF) - pracovný balík č. 5: doprava

Official Journal of the European Union: 2014/S 151-270527

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 14/08/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.

Official Journal of the European Union: 2014/S 155-277656

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.043 - Dodatočné hodnotenie programov v rámci politiky súdržnosti na obdobie rokov 2007 - 2013 s dôrazom na Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézny fond (KF) - pracovný balík č. 6: životné prostredie

Official Journal of the European Union: 2014/S 151-270529

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 20/09/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.

Official Journal of the European Union: 2014/S 181-318364

Corrigendum 14/08/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.

Official Journal of the European Union: 2014/S 155-277657

Invitation PDF File en

Corrigendum 17.09.14: Revised versions of Specifications and Annex 3

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1&2 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.044 - Dodatočné hodnotenie programov v rámci kohéznej politiky na obdobie rokov 2007 - 2013, financovaných Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohéznym fondom (KF) - pracovný balík 8: energetická účinnosť vo verejných a obytných budovách

Official Journal of the European Union: 2014/S 124-220048

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex4b DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.046 - Dodatočné hodnotenie programov v rámci kohéznej politiky na obdobie rokov 2007 - 2013, financovaných Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohéznym fondom (KF) - pracovný balík 12: systém odovzdávania

Official Journal of the European Union: 2014/S 124-220045

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.035 - Dodatočné hodnotenie programov v rámci politiky súdržnosti na obdobie rokov 2007 - 2013, financovaných Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohéznym fondom (KF) - pracovný balík 10: mestský rozvoj a sociálne infraštruktúry

Official Journal of the European Union: 2014/S 108-189250

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 12/06/2014: Total quantity or scope, Estimated value excluding VAT, Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them.

Official Journal of the European Union: 2014/S 111-195356

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3: Categorisation XLS en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2013.CE.16.BAT.064 - Odborná pomoc týkajúca sa hodnotenia, monitorovania a uzavretia zo strany Komisie pre projekty, ktoré sú podporované z ERDF, FS a IPA, vo vzťahu k súvisiacim tematickým alebo sektorovým otázkam, a auditu týchto projektov zo strany ECA

Official Journal of the European Union: 2014/S 100-173874

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex2: Model of CV DOC File en - Annex3: Graphic requirements for reports DOC File en - Annex5: Table of unit prices DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or - n°4 PDF File or - n°5 PDF File or - n°6 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.160.AT.047 - Svetové mestá: spolupráca tretích krajín a EÚ na mestskom rozvoji - organizácia projektu prenosu znalostí pre udržateľný a integrovaný mestský rozvoj medzi EÚ a Kanadou a EÚ a Japonskom

Official Journal of the European Union: 2014/S 094-163843

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.160.AT.031 - Svetové mestá: spolupráca tretích krajín a EÚ v oblasti mestského rozvoja - organizácia výmeny v rámci programu v súvislosti s osobitnými záujmami v oblasti regionálneho a mestského rozvoja, ktoré prejavili Čína a India

Official Journal of the European Union: 2014/S 094-163842

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.031 - Register samospráv pre miestne úrady v EÚ v období rokov 1990 - 2014

Official Journal of the European Union: 2014/S 092-160759

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex2 PDF File en- Annex2 DOC File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.003 - Služby týkajúce sa vykonávania komunikačných činností v rámci výučby mladých ľudí o Európskej únii informatívnym a zároveň zábavným spôsobom

Official Journal of the European Union: OJ/S-100200

Contract Notice PDF File fr

Corrigendum 05/04/2014: Common procurement vocabulary (CPV), time limit for receipt and opening of tenders have been modified.
Official Journal of the European Union: 2014/S 068-115855

Invitation PDF File fr en

Specifications Section 8 modified 14/04/2014 PDF File defr Section 2 modified 24/04/2014 PDF File en - Annex 7 PDF File enfr

Draft Contract PDF File en fr

Declaration of honour DOC File en fr

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or- n°4 PDF File or - n°5 PDF File or - n°6 PDF File or - n°7 PDF File or - n°8 PDF File or - n°9 PDF File or - n°10 PDF File or

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.034 - Dodatočné hodnotenie programov v rámci politiky súdržnosti na obdobie rokov 2007 - 2013, financovaných Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohéznym fondom (KF) - pracovný balík 9: kultúra a cestovný ruch

Official Journal of the European Union: OJ/S-086050

Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 3 PDF File en - Annex 6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.032 - Dodatočné hodnotenie programov v rámci politiky súdržnosti na obdobie rokov 2007 - 2013, financovaných Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohéznym fondom (KF) - pracovný balík 3: finančné nástroje na podporu podnikania

Official Journal of the European Union: OJ/S-086051
Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 3c PDF File en - Annex 6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°1b PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.033 - Dodatočné hodnotenie programov v rámci kohéznej politiky na obdobie rokov 2007 - 2013, financovaných Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohéznym fondom (KF) - pracovný balík 4: podpora pre veľké podniky

Official Journal of the European Union: OJ/S-079576

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.016 - Dodatočné hodnotenie programov v rámci politiky súdržnosti na obdobie rokov 2007 - 2013, financovaných Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohéznym fondom (KF) - pracovný balík 1: súhrnná správa

Official Journal of the European Union: OJ/S-065427

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex4 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.002 - Dodatočné hodnotenie programov v rámci politiky súdržnosti na obdobie rokov 2007 - 2013, financovaných Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohéznym fondom (KF) - pracovný balík 2: podpora pre MSP - zvýšenie výskumných a inovačných činností v MSP a rozvoj MSP

Official Journal of the European Union: OJ/S-061903

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex5 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.111 - Štúdia na určenie percentuálnej hodnoty paušálnych príjmov pre odvetvia a pododvetvia v oblastiach i) informačných a komunikačných technológií; ii) výskumu, vývoja a inovácií a iii) energetickej účinnosti na ich uplatňovanie v prípade operácií vytvárajúcich čisté príjmy a spolufinancovaných európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (fondy ESI) v období rokov 2014 - 2020

Official Journal of the European Union: OJ/S 418288

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex1 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.078 - EULAC-REGIO (CBRIS) - spolupráca medzi EÚ a Latinskou Amerikou v oblasti cezhraničných regionálnych inovačných systémov v rámci regionálnej politiky (Brazília a Peru)

Official Journal of the European Union: OJ/S 261911

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.077 - EULAC-REGIO (RIS) - spolupráca medzi EÚ - Latinskou Amerikou v oblasti regionálnych inovačných systémov v rámci regionálnej politiky - Čile, Peru

Official Journal of the European Union: OJ/S 261905

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.076 - regionálny politický dialóg medzi EÚ a Čínou - informačné stretnutia o regionálnej politike

Official Journal of the European Union: OJ/S284882

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.BAT.060 - Dodatočné hodnotenie programov v rámci kohéznej politiky na obdobie 2007 - 2013 s dôrazom na Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézny fond (KF) - pracovný balík č. 0: zber a hodnotenie kvality údajov

Official Journal of the European Union: OJ/S 254851

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.BAT.050 - Samostatná rámcová zmluva na poskytovanie právnej pomoci pre Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku

Official Journal of the European Union: OJ/S 147-254846

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

N° 2012CE16BAT094 - Verejná súťaž - Súťažné viacnásobné rámcové zmluvy na poskytovanie služieb:

Lot 1: Impact assessment related to the future development of Cohesion Policy and the ESI Funds

Lot 2: Studies assessing the impact of other European Union policies on economic, social and territorial cohesion

Lot 3: Studies related to the future development of Cohesion Policy and the ESI Funds

Lot 4: Studies on administrative costs, administrative capacities, IT systems and fraud prevention and detection measures

Official Journal of the European Union: OJ/S S139-240356

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2012.CE.160.AT.074 -Scenáre týkajúce sa vytvorenia pracovných miest vyplývajúce z 20 % nárastu v nákladnej vnútrozemskej vodnej doprave na Dunaji do roku 2020 (v porovnaní s rokom 2010)

Official Journal of the European Union: 2013/S 047-075035 + 2013/S 048-076930

Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.BAT.019 - Štúdia o propagácii viacúrovňového riadenia na podporu stratégie Európa 2020

Official Journal of the European Union: 2013/S 019-027049

Contract Notice PDF File en
please note in point IV.3.4, the time limit for receipt of tenders is 19.04.2013

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Annexe : 1 Format of case studies PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en - n°8 PDF File en - n°9 PDF File en - n°10 PDF File en - n°11 PDF File en - n°12 PDF File en - n°13 PDF File en - n°14 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2012.CE.16.BAT.066 - Aktualizácia, výmena a rozšírenie máp mestského atlasu z roku 2006 na referenčný rok 2012

Official Journal of the European Union: 2012/S 226-371179

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Corrigendum 29/12/2012: Time limit for receipt and opening of tenders and annexe 4 'Model for Tenders' have been modified.
Official Journal of the European Union: 2012/S 250-413138

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Information and Forms for Experts

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en

Documentation for tenderers :

  • Urban Atlas: Delivery of land use/Cover maps of major european urban agglomerations - Final report PDF File en
  • Final "Luz Delivery Report": Contract Nr 1 PDF File en
  • Final "Luz Delivery Report": Contract Nr 2 PDF File en

Annexes : 1 Indicative list of larger Urban zones XLS File en- 2 Mapping Guide for a European Urban Atlas PDF File en - 3 extended Urban Atlas 2012 nomenclature PDF File en - 4 Model for tenders PDF File en