JASMINE: Spoločná akcia na podporu mikrofinančných inštitúcií v Európe

Ďalšie nástroje

  •  
  • Zmenšiť písmo  
  • Zväčšiť písmo  

JASMINE je štvrtou spoločnou iniciatívou Komisie, Európskej investičnej banky (EIB DeutschEnglishfrançais) a Európskeho investičného fondu (EIF English). Nástroj bol vytvorený s cieľom:

  • zvýšiť kapacitu poskytovateľov mikroúverov a mikrofinančných inštitúcií v rôznych oblastiach (verejná správa, informačné systémy, manažment rizík a strategické plánovanie);
  • pomôcť im, aby sa stali udržateľnými a silnými subjektmi v oblasti trhu s mikroúvermi.

Prvú fázu predstavuje poskytnutie technickej pomoci prostredníctvom posúdenia a vyškolenia 15 nebankových poskytovateľov mikroúverov, ktorí boli vybraní na základe výzvy na vyjadrenie záujmu, ktorú Európsky investičný fond (EIF) zverejnil v roku 2009.

V treťom štvrťroku 2010 bude zverejnená nová výzva. Jej cieľom bude vybrať až 30 nebankových poskytovateľov mikroúverov, ktorí budú môcť využiť technickú pomoc v rámci nástroja JASMINE.

Európsky investičný fond (EIF) zohráva kľúčovú úlohu pri implementácii iniciatívy JASMINE prostredníctvom:

  • organizovania technickej pomoci (spolufinancovanej Európskou komisiou) na podporu rozvoja mikrofinančných inštitúcií;
  • poskytovania finančnej podpory pre úverové operácie (z finančných prostriedkov EIB) a počiatočný kapitál (z finančných prostriedkov EÚ).

Poskytovatelia mikroúverov a mikrofinančné inštitúcie, ktoré EIF vybral, budú môcť využívať celú škálu bezplatných služieb. Ide najmä o:

  • hodnotenie alebo diagnostikovanie štruktúry, organizácie a spôsobu fungovania vybranej mikrofinančnej inštitúcie alebo jej rating vykonaný špecializovanými ratingovými agentúrami;
  • individualizovanú odbornú prípravu pracovníkov a manažmentu vybraných mikrofinančných inštitúcií, ktorú poskytujú odborní konzultanti po vykonaní hodnotenia alebo ratingu.

Okrem toho sa počíta so službami na podporu podnikania, ako napríklad on-line databáza, poradenstvo v oblasti osvedčených postupov a informovanie o nástroji JASMINE a mikroúveroch. Tieto služby budú k dispozícii všetkým mikrofinančným inštitúciám, pre ktoré sa navyše pripravuje etický kódex.

10. septembra 2008: Odštartovanie iniciatívy JASMINE zameranej na rozvoj mikrofinančných inštitúcií v Európe s cieľom podporiť rast a zamestnanosť DeutschEnglishfrançais polski

Súvisiace prepojenia