Dostupný rozpočet 2014-2020

Ďalšie nástroje

  •  
  • Zmenšiť písmo  
  • Zväčšiť písmo  

Finančné prostriedky na regionálnu politiku a politiku súdržnosti na obdobie rokov 2014-2020 predstavujú 351,8 miliárd EUR.
Podrobné údaje a tabuľky sú dostupné na portáli údajov o politike súdržnosti.

Finančné alokácie 2014-2020Excel Celková alokácia kohéznej politiky 2014-2020* (miliónov €)