Dostupný rozpočet 2014-2020

Ďalšie nástroje

  •  
  • Zmenšiť písmo  
  • Zväčšiť písmo  

Finančné prostriedky na regionálnu politiku a politiku súdržnosti na obdobie rokov 2014-2020 predstavujú 351,8 miliárd EUR.
Podrobné údaje a tabuľky sú dostupné na portáli údajov o politike súdržnosti.

Finančné alokácie 2014-2020

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by Member States (million €, current prices)


Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending category (million €, current prices)