Programy

Zhrnutia operačných programov, ktoré Európska komisia prijala na začiatku programového obdobia, nájdete nižšie. Programy pripravujú členské štáty alebo regióny a sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja alebo z Kohézneho fondu. Programy Európskeho sociálneho fondu (ESF) nájdete na stránke ESF.

Ďalšie nástroje

  •  
  • Zmenšiť písmo  
  • Zväčšiť písmo