Regionálna politika vo vašej krajine

Rakúsko Belgicko Bulharsko Cyprus Česká republika Dánsko Estónsko Fínsko Francúzsko Nemecko Grécko Maďarsko Írsko Taliansko Lotyšsko Litva Luxembursko Malta Holandsko Poľsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španielsko Švédsko Spojené Chorvátsko Portugalsko Španielsko Francúzsko

Regionálna politika EÚ je investičnou politikou. Podporuje vytváranie pracovných miest, konkurencieschopnosť, hospodársky rast, zvyšovanie kvality života a udržateľný rozvoj. Tieto investície podporujú plnenie cieľov stratégie Európa 2020.

V tomto zimnom čísle časopisu Panorama navštívime najvzdialenejšie regióny EÚ a podáme správu o nedávnej konferencii......
V novej správe, ktorá dnes bola zverejnená, sa vyzdvihuje úspech piatich fondov EÚ od začiatku obdobia financovania, pričom vykonávanie programov......
Služba URBIS (z anglického „Urban Investment Support“ – investičná podpora miest) pomôže mestám pri plánovaní investícií na......
Bohaté prírodné zdroje pomohli severnému a strednému Švédsku v severnom kúte Európskej únie vypracovať sa na......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

Regionální politika EU: Aktuálne informácie

Zostaňte s nami