Regionálna politika vo vašej krajine

Rakúsko Belgicko Bulharsko Cyprus Česká republika Dánsko Estónsko Fínsko Francúzsko Nemecko Grécko Maďarsko Írsko Taliansko Lotyšsko Litva Luxembursko Malta Holandsko Poľsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španielsko Švédsko Spojené Chorvátsko Portugalsko Španielsko Francúzsko

Regionálna politika

Regionálna politika EÚ je investičnou politikou. Podporuje vytváranie pracovných miest, konkurencieschopnosť, hospodársky rast, zvyšovanie kvality života a udržateľný rozvoj. Tieto investície podporujú plnenie cieľov stratégie Európa 2020.

Z EFRR sa financujú dva dopravné projekty v Nitrianskom kraji na Slovensku s cieľom zlepšiť kvalitu života miestneho obyvateľstva a oživiť hospodárske......
Komisia v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu na roky 2021 – 2027 navrhuje modernizovať politiku súdržnosti, hlavnú investičnú politiku EÚ a jeden......
Politika súdržnosti EÚ v Brandenbursku významne prispela k úspešnosti procesu transformácie od zjednotenia Nemecka v roku 1991......
Granty EHP a granty Nórska sú finančnými príspevkami Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k európskej solidarite a súdržnosti.......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset