Regionálna politika vo vašej krajine

Rakúsko Belgicko Bulharsko Cyprus Česká republika Dánsko Estónsko Fínsko Francúzsko Nemecko Grécko Maďarsko Írsko Taliansko Lotyšsko Litva Luxembursko Malta Holandsko Poľsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španielsko Švédsko Spojené Chorvátsko Portugalsko Španielsko Francúzsko

Regionálna politika EÚ je investičnou politikou. Podporuje vytváranie pracovných miest, konkurencieschopnosť, hospodársky rast, zvyšovanie kvality života a udržateľný rozvoj. Tieto investície podporujú plnenie cieľov stratégie Európa 2020.

V roku 2018 Komisia predloží komplexné návrhy ďalšej generácie finančných programov viacročného finančného rámca na obdobie po roku 2020,......
Po prvýkrát v histórii udelí Európska komisia jednému z miest Európskej únie cenu „EU Cities for Fair and Ethical Trade......
Európsky index kvality verejnej správy (EQI) za rok 2017, ktorý vypracoval Inštitút pre kvalitu verejnej správy na Univerzite v Göteborgu, je......
Pán Ximo Puig, predseda Generaitat Valenciana a hlavný predstaviteľ autonómneho spoločenstva Valencia, vysvetľuje súčasnú situáciu......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

Regionální politika EU: Aktuálne informácie

Zostaňte s nami