Regionálna politika vo vašej krajine

Rakúsko Belgicko Bulharsko Cyprus Česká republika Dánsko Estónsko Fínsko Francúzsko Nemecko Grécko Maďarsko Írsko Taliansko Lotyšsko Litva Luxembursko Malta Holandsko Poľsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španielsko Švédsko Spojené Chorvátsko Portugalsko Španielsko Francúzsko

Regionálna politika

Regionálna politika EÚ je investičnou politikou. Podporuje vytváranie pracovných miest, konkurencieschopnosť, hospodársky rast, zvyšovanie kvality života a udržateľný rozvoj. Tieto investície podporujú plnenie cieľov stratégie Európa 2020.

Traja víťazi blogovacej súťaže #EUinmyRegion 2018 sú Radu Dumitrescu z Rumunska, ktorý napísal o osobných skúsenostiach s projektom......
Blahoželáme 30 víťazom fotografickej súťaže Európa v mojom regióne 2018! Fabrice Serodes (Belgicko), Lyubomila Dimitrova (Bulharsko), Emmanuel......
Komisia dnes zverejnila nové usmernenia na pomoc vnútroštátnym a regionálnym úradníkom, ktorí narábajú......
Letné vydanie časopisu Panorama, ktoré je teraz k dispozícii na stiahnutie, sa pozerá do budúcnosti a hodnotí rozpočet navrhnutý......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset