Sănătate

Politica de coeziune a UE investește în sănătate, un element cheie pentru dezvoltarea și competitivitatea regională, în vederea reducerii disparităților economice și sociale. Investițiile pot viza o serie de domenii diferite, printre care îmbătrânirea populației Europei, infrastructura sanitară și sistemele de sănătate durabile, e-sănătate, asigurările medicale și programele de promovare a sănătății.

Alte instrumente

 

Sănătatea este eligibilă pentru a beneficia de sprijin în cadrul câtorva din celee 11 priorități ale politicii de coeziune în perioada 2014-2020, inclusiv obiectivele tematice nr. 2 – TIC, 3 – IMM-uri, nr. 8 – ocuparea forței de muncă, nr. 9 – incluziune socială și nr. 11 – capacitate instituțională.

Investițiile fondurilor ESI în sănătate sunt strâns legate de cadrul politicii de sănătate, inclusiv evaluarea necesităților și eficacitatea costurilor.