Educaţie şi pregătire

Politica de coeziune a UE investește în aptitudinile și competențele individuale, care sunt esențiale pentru asigurarea competitivității pe termen lung a Europei. Totodată, acest aspect deține un rol cheie în promovarea coeziunii sociale, sprijinind toți cetățenii în sensul beneficierii de o ofertă mai bună și mai variată de locuri de muncă.

Alte instrumente

 

Educaţie şi pregătire reprezintă una din cele 11 priorități ale politicii de coeziune în perioada 2014-2020 ("obiectivul tematic nr.10").

Fondul social european (FSE) și Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) sprijină activități care contribuie la:

  • modernizarea sistemelor de educație și formare, inclusiv investiții în infrastructura educațională
  • reducerea abandonului școlar timpuriu
  • promovarea unui acces mai bun la un învățământ de calitate pentru toți, de la nivelul primar până la cel terțiar
  • îmbunătățirea accesului la învățare pe tot parcursul vieții
  • consolidarea sistemelor de învățământ și formare vocațională

 

Thematic Objective 10: Education and training by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020