Cultură

Cultura este elementul central al patrimoniului bogat şi al istoriei bogate a Europei, însă creativitatea şi inovarea sunt cele care vor influenţa viitorul Europei. Investiţiile în sectorul cultural şi cel de creaţie pot stimula economia regională şi pot consolida incluziunea socială.

Alte instrumente

  •  
  • Micşorare text  
  • Mărire text  

Acesta este motivul pentru care Politica regională a UE canalizează investiţiile în acest sector, cu condiţia ca acestea să se bazeze pe strategii de dezvoltare cu o justificare economică solidă. Rezultatele sunt pozitive în ceea ce priveşte inovarea, creşterea economică şi locurile de muncă, aspecte care contribuie, toate, la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.