Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Alte instrumente

 •  
 • Micşorare text  
 • Mărire text  

Noutăţi

  Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu se alătură astăzi reprezentanților la nivel înalt din cele 14 țări (nouă state membre ale UE și cinci țări din afara UE) care participă la macroregiunea Dunării din UE, pentru a face un bilanț al progreselor înregistrate și pentru a decide cu privire la modul în care să dezvolte regiunea în viitor. Dezbaterea se va concentra asupra tuturor aspectelor relevante pentru o creștere inteligentă, socială și durabilă în regiunea Dunării: formare și spirit antreprenorial, inovare în sectoare cheie, cum ar fi energia, turismul, mediul și securitatea și provocările guvernanței pe mai multe niveluri.

  Comisarul pentru politica regională, Corina Creţu, a declarat: „Mă bucur să mă aflu astăzi în Ulm pentru cel de al 4-lea forum anual privind Strategia pentru regiunea Dunării. La patru ani de la lansarea sa, vedem clar că strategia aduce rezultate tangibile. Putem fi mândri de ceea ce am construit. Cu toate acestea, nu trebuie să ne oprim aici: este necesar să reînnoim angajamentul politic și responsabilitatea de a trece de la vorbe la fapte pentru a aborda provocări comune în materie de transport, energie, securitate și, bineînțeles, creștere economică și creare de locuri de muncă.”

  Miniștrii țărilor din regiunea Dunării responsabili de fondurile UE se vor întâlni cu comisarul Crețu în paralel cu Forumul. Aceștia vor adopta o declarație comună în care își vor exprima angajamentul politic de a alinia resursele financiare disponibile cu strategia, în special fondurile structurale și de investiții europene, Instrumentul de asistență pentru preaderare și Instrumentul european de vecinătate.

  Exemple de acțiuni și proiecte în regiunea Dunării: 

  • Transporturi: Planul general pentru reabilitarea și întreținerea șenalului Dunării și al afluenților săi navigabili a fost aprobat anul trecut de miniștrii transporturilor; 
  • Energie: proiectele privind biomasa, energia geotermică și gazele cu fluxuri inversate vor ajuta regiunea Dunării să devină mai independentă de sursele externe de energie și mai competitivă pe piața mondială. 
  • Cercetare: Fondul pentru cercetare și inovare în regiunea Dunării va contribui la clarificarea necesităților în materie de cercetare în regiunea Dunării, astfel încât resursele să fie alocate în domeniile în care se impun în mod logic.   
  • Sectorul social: proiectele și inițiativele locale referitoare la integrarea romilor sunt în curs de elaborare și beneficiază de o perspectivă transnațională și de o abordare transsectorială. 
  • Securitate: lucrările comune în lupta împotriva corupției, criminalității informatice și infracțiunilor contra patrimoniului, precum și în ceea ce privește barierele administrative în calea navigației.   
  • Mediu: elaborarea unui program de cooperare operativă și de gestionare a inundațiilor, în urma ultimei inundații extreme de pe Dunăre.
  • Capacitatea instituțională: START - Fondul Proiectelor pentru regiunea Dunării este o inițiativă-pilot care oferă mici granturi pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a proiectelor în regiunea Dunării, sub formă de fonduri de demarare

  Informații suplimentare 

  Comisia lansează o consultare publică la nivelul UE privind obstacolele încă prezente aflate în calea cooperării transfrontaliere.

  Cu ocazia Zilei cooperării europene și la o săptămână după celebrarea celei de-a 25-a aniversări a Interreg, cadrul general al programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul politicii regionale, Comisia lansează o consultare publică la nivelul UE privind obstacolele încă prezente aflate în calea cooperării transfrontaliere.

  Încă există numeroase frontiere juridice și administrative care constituie o povară pentru activitățile transfrontaliere. În consecință, în regiunile noastre de frontieră, un potențial economic semnificativ rămâne neexploatat. Prin intermediul acestei consultări publice, Comisia va putea lua în considerare opiniile celor 185 de milioane de cetățeni ai UE care locuiesc în regiunile de frontieră cu privire la obstacolele cu care aceștia se confruntă în viața lor de zi cu zi, precum și sugestiile lor cu privire la modalitățile de depășire a acestor obstacole.

  Aflată la Viena, unde a lansat consultarea, dna Corina Crețu, comisarul pentru politica regională, a declarat: „Mai mult de 10 miliarde EUR provenind din fondurile politicii de coeziune vor fi investite în regiunile noastre în perioada 2014-2020, pentru a promova cooperarea transfrontalieră. Însă finanțarea nu este suficientă și sunt convinsă că putem face mai mult. În cursul acestui mandat, Comisia intenționează să formuleze propuneri concrete pentru a rezolva chestiunile transfrontaliere care persistă și, în acest scop, avem nevoie de contribuția prețioasă a cetățenilor care se confruntă zilnic cu aceste obstacole. Contez pe dumneavoastră nu numai să participați în număr mare la această consultare, ci și să difuzați mesajul și să încurajați cetățenii, organizațiile și întreprinderile să răspundă.”

  Pentru a sprijini această inițiativă, comisarul Crețu a invitat cadrele superioare de conducere ale serviciilor sale din cadrul Direcției Generale Politică Regională și Urbană să contribuie la colectarea de informații și să promoveze, pe teren, avantajele programelor Interreg. Începând de azi și până la jumătatea lunii octombrie, funcționarii Comisiei vor vizita unsprezece regiuni de frontieră din Europa, pentru a se întâlni cu cetățenii și cu reprezentanții lor și pentru a examina bunele practici.

  Pentru informații suplimentare:

  Site-ul Inforegio

  Sondajul Eurobarometru privind cooperarea transfrontalieră

  @EU_Regional / @CorinaCretuEU  #interreg25 #BorderSurveyEU

  https://www.facebook.com/EUinmyregion

  Peste o treime din cetățenii UE locuiesc și lucrează în regiunile de frontieră ale Europei. Frontierele respective au un impact atât direct, cât și indirect asupra vieților acestora. 

  Cooperarea teritorială europeană (programele Interreg) deține un rol important în eliminarea obstacolelor frontaliere și stimularea cooperării transfrontaliere. Deși dispun de un buget relativ redus, proiectele Interreg au înregistrat nenumărate realizări concrete pentru cetățeni în diverse domenii, printre care securitatea transfrontalieră, transport, educație, energie, sănătate, formare sau crearea de locuri de muncă. 

  În perioada 2014-2020, peste 10 miliarde EUR vor fi investite în cooperarea dintre regiuni, dintre care aproximativ 6,6 miliarde EUR vor fi direcționate către regiunile transfrontaliere. Aceasta ar trebui să asigure un impact maxim și o utilizare cu atât mai eficientă a investițiilor. 

  Cu toate acestea, un potențial economic semnificativ rămâne nefructificat în zonele de frontieră, din cauza unei lipse de încredere sau chiar a existenței unor atitudini negative în rândul țărilor învecinate. Prin urmare, DG REGIO a realizat un sondaj Eurobarometru dedicat în premieră identificării și cartografierii atitudinilor locuitorilor din zonele de frontieră. Studiul va contribui la o mai bună orientare a intervențiilor UE. În continuare, sunt prezentate principalele concluzii ale sondajului:

  Gradul de conștientizare cu privire la activitățile de cooperare transfrontaliere cu finanțare UE: 

  • O treime (31 %) din locuitorii regiunilor de frontieră au cunoștință de activitățile de cooperare transfrontalieră cu finanțare UE, desfășurate în regiunea lor.
  • Gradul de conștientizare înregistrează cele mai ridicate valori în general în rândul respondenților care locuiesc în regiunile de frontieră din țările estice și centrale ale Europei.  

  Motive pentru trecerea frontierei într-o țară învecinată: 

  • Aproximativ trei sferturi (76 %) dintre respondenți au călătorit într-o țară străină. Respondenții care locuiesc în regiunile de frontieră din țările din nordul și centrul Europei sunt în general mai inclinați să călătorească peste graniță.
  • Respondenții vor călători într-o țară parteneră cel mai probabil pentru activități de recreere, printre care vizite turistice (57 %), iar o treime (35 %) dintre aceștia trec granița pentru a cumpăra bunuri și servicii. Doar 14 % călătoresc în scopuri profesionale sau de afaceri. Irlanda și Regatul Unit (Irlanda de Nord) constituie singura graniță unde cel puțin jumătate din totalul respondenților au trecut granița pentru a-și vizita prietenii.

  Nivelul de încredere al persoanelor care locuiesc în regiunile de frontieră:  

  • O majoritate covârșitoare (61 %) dintre respondenți sunt de acord că majoritatea persoanelor pot fi de încredere. Respondenții care locuiesc în țările din regiunea scandinavă sunt în general mai inclinați să fie de acord cu afirmația că oamenii pot fi de încredere.
  • Diferențele între nivelurile de confort sunt reduse în cazul ideii de a avea un cetățean al unei țări partenere ca vecin (59 % se simt cu totul confortabil în legătură cu această afirmație), coleg de muncă sau membru al familiei (în ambele cazuri 58 %). Respondenții sunt mai puțin înclinați să se simtă confortabil cu ideea de a avea ca manager un cetățean al unei țări partenere (49 %). 

  Obstacolele percepute în calea cooperării transfrontaliere dintre regiunile de graniță 

  • Peste o treime (37 %) percep traiul într-o regiune de frontieră drept o oportunitate, în timp ce doar 4 % afirmă că acesta este mai degrabă un obstacol. Jumătate (55 %) afirmă că traiul în vecinătatea frontierei cu o țară parteneră nu îi influențează cu nimic.
  • Cel puțin jumătate dintre respondenți (57 %) identifică diferențele ca fiind o problemă de cooperare transfrontalieră.
  • Peste patru din zece consideră diferențele socioeconomice ori diferențele de ordin juridic sau administrativ drept problematice, iar cel puțin trei din zece identifică diferențele culturale sau accesibilitatea ca fiind probleme de cooperare transfrontalieră.
  • Diferențele culturale sunt menționate cel mai adesea în zona de frontieră dintre Germania și Polonia. Accesibilitatea a fost menționată ca fiind o problemă cel mai adesea în vestul Europei, în special în Italia. 

  Un recent sondaj Eurobarometru referitor la „Gradul de conștientizare și percepțiile cetățenilor cu privire la politica regională a UE”, a relevat că doar o cincime dintre cetățeni (inclusiv persoanele care nu locuiesc în regiunile de frontieră) aveau cunoștință de faptul că în acest domeniu sunt investite fonduri regionale ale UE. Rezultatele arată că trebuie depuse în continuare eforturi pentru promovarea programelor Interreg.

  Concluziile sondajului vor fi discutate în cadrul Conferinței la nivel înalt dedicată aniversării a 25 de ani de Interreg, organizată de Președinția luxemburgheză a Consiliului Uniunii Europene alături de Comisia Europeană și programul INTERACT.

  Mai multe informații 

Mai multe știri

Introduction

Interreg 25 Years25 years ago this year, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy near   investment for Growth and Job. The 25th anniversary of Interreg is being celebrated this year with a variety of events around Europe culminating in a ceremony on European Cooperation Day in Luxembourg on 15-16 September. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

Interreg evolution

Interreg programmes are funded by the European Regional Development Fund to support the harmonious development of the European Union's territory at different levels. Interreg has three types of programmes: cross-border, transnational and interregional.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people