Dialog structurat cu partenerii din statele membre

Alte instrumente

 •  
 • Micşorare text  
 • Mărire text  

Dialog structurat cu partenerii fondurilor ESI 2014-2020

În temeiul articolului 5 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune), Comisia a instituit un grup de experți cu partenerii din statele membre în domeniul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI), pentru perioada de programare 2014-2020.

„Grupul de experți angajat în dialogul structurat cu partenerii fondurilor structurale și de investiții europene” a fost instituit în mod oficial prin Decizia Comisiei C(2014) 4175 din 26 iunie 2014 pdf.

Obiective și transparență

Misiunea grupului de experți angajat în dialogul structurat este aceea de a stabili un dialog deschis, sincer și informal cu partenerii implicați în domeniul fondurilor ESI. Dialogul structurat este un mecanism de consolidare a încrederii reciproce, pentru a aduce fondurile ESI mai aproape de societatea civilă, pentru a asista Comisia în vederea dezvoltării acestei politici în diferitele domenii de expertiză și pentru a discuta implementarea fondurilor ESI.

Membrii dialogului structurat

Membrii dialogului structurat sunt organizații umbrelă din statele membre. Membrii au fost selectați în conformitate cu reprezentativitatea acestora în una din cele trei categorii de parteneri, stabilită la articolul 5 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior, în urma unei cereri deschise de candidaturi:

 • asociații care reprezintă autorități regionale, locale, urbane și alte autorități publice competente,
 • parteneri economici și sociali,
 • organisme care reprezintă societatea civilă, cum ar fi parteneri în domeniul protecției mediului, organizații neguvernamentale și organisme însărcinate cu promovarea incluziunii sociale, a egalității de gen și a nediscriminării.

Toți membrii dialogului structurat trebuie să fie înregistrați în Registrul de transparenţă al Comisiei.

Lista completă a membrilor este disponibilă în Registrul grupurilor de experți ai Comisiei, alături de alte informații relevante.

Rules of procedure pdf

Reuniuni

Agenda pdf

Presentations:

 • The main findings of the 7th Cohesion Report pdf
 • Update on the Thematic Network on Partnership pdf
 • Communication on boosting growth and cohesion in border regions pdf
 • Communication on strengthening innovation in Europe's regions pdf

Minutes pdf

Agenda pdf

Presentations:

 • Update on the activities of the Thematic Network on Partnership pdf
 • Perspectives for agricultural and rural policy pdf
 • An assessment of ex-ante conditionalities pdf
 • Improving the performance of lagging regions pdf

Minutes pdf

Agenda pdf

Presentations:

 • Update on the activities of the Thematic Network on Partnership pdf
 • Final results of the study on partnership pdf
 • Ex-post evaluation of ERDF and CF 2007-2013 pdf
 • Ex-post evaluation of ESF 2007-2013 pdf
 • Final results of studies on new provisions and ex-ante conditionalities pdf
 • High Level Group on Simplification pdf
 • Planned steps in preparation of the post-2020 legislative framework pdf
 • Planned steps in preparation of post-2020_Cork Conference on rural development pdf

Minutes pdf

Agenda pdf

European Anti-Poverty Network Barometer 2016: Report pdf - Summary pdf

Presentations:

 • EU Urban Agenda pdf
 • Contribution of ESIF to Europe 2020 and the political priorities of the Juncker Commission - DG Agriculture and Rural Development pdf
 • Partnership principle in 2014-2020 ESI Funds - Results of DG REGIO study pdf
 • Results of the online survey on partnership in the ESF OPs pdf
 • The European Maritime and Fisheries Fund: Social Dimension pdf
 • Thematic Network on Partnership pdf

Minutes pdf

Agenda pdf

Presentations:

 • Programming and Partnership:
  1. High Level Group on Monitoring Simplification for Beneficiaries of the ESI Funds pdf
  2. Support to asylum seekers under the European Social Fund and the Fund for European Aid to the Most Deprived pdf
  3. EU-Level Platform on Transnational Cooperation – Thematic Network on Partnership pdf
 • Mainstreaming of the horizontal principles as laid down in the Common Provisions Regulation:
  1. Mainstreaming of Horizontal Principles: art. 7-8 CPR pdf
  2. EMFF 2014-2020 contribution to Natura 2000 and Marine Protected Areas pdf
  3. Climate Action under the Common Agricultural Policy pdf
  4. An assessment of climate change mitigation mainstreaming in Central and Eastern Europe's Regional Development and Cohesion Funds (CEE Bankwatch Network/Friends of Earth Europe) pdf
  5. Prevention of discrimination based on disability and accessibility (European Disability Forum) pdf
  6. Fight against discrimination through ESIF (Social Platform) ppt

Minutes pdf

Agenda pdf

Presentations:

 • Programming and Partnership:
  1. State of play of OP and ETC programme adoption ppt
  2. State of play of OP negotiations (ESF) ppt
  3. The CAP towards 2020 - Implementation of Rural Development Policy - State of Play of RDPs ppt
  4. Study on the Implementation of the New Regulatory Provisions on the Involvement of Partners in the Preparation and Implementation of Partnership Agreements and Programmes (SWECO) pdf
 • Synergies between Funds and Innovation:
  1. Smart Specialisation Strategies & Synergies ESIF – Horizon2020 ppt
  2. The European Innovation Partnership Agricultural Productivity & Sustainability ppt
  3. Blue Growth - Sustainable use of our seas and oceans for jobs and growth pdf
  4. Structured Dialogue with ESIF’s Partners Group of Experts - Synergies between funds and innovation (EARTO) ppt
 • Social Inclusion:
  1. The European Social Fund in 2014-2020 & Social Inclusion ppt
  2. Approaches to fund Roma inclusion from the EAFRD in the 2014-2020 period ppt
 • The EU Investment Plan and ESI Funds ppt

Minutes pdf

Agenda pdf

Documents:

 • Draft Guidance for Beneficiaries: How to effectively access and use the ESI Funds and exploit complementarities with other instruments of relevant Union policies pdf
 • Cohesion policy – planning of EU structural funds: is Local Government a real partner? – CEMR Report pdf
 • Multilevel Governance and Partnership – the Van den Brande Report pdf

Presentations:

 • The 6th Report on economic, territorial and social cohesion ppt
 • Community-Led Local Development in the European Structural and Investment Funds 2014-2020 ppt
 • Survey by ETUC, BUSINESSEUROPE and UEAPME on the implementation of the European code of conduct on partnership - Presentation of the findings ppt
 • Youth Employment Initiative ppt

Minutes pdf

A se vedea de asemenea dialogul structurat cu partenerii din statele membre în cursul perioadei de programare 2007-2013