Legislaţie

Alte instrumente

 

Ţinând seama de dimensiunea bugetului alocat politicii de coeziune a UE (351,8 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020), este esenţială informarea beneficiarilor cu privire la oportunităţile de finanţare existente şi comunicarea rezultatelor acestor investiţii către cetăţeni.
Mai mult, fondurile publice trebuie gestionate cât mai transparent pentru a putea fi supuse controlului public. Prin urmare, statele membre trebuie să ofere informaţii complete şi regulate cu privire la oportunităţile şi programele de investiţii şi trebuie să publice informaţii referitoare la proiecte şi beneficiari.
Normele referitoare la informarea şi comunicarea cu privire la politica de coeziune a Uniunii Europene sunt definite aici:

Pe scurt, principalele cerinţe în materie de informare şi comunicare cu privire la politica de coeziune sunt:
Statele membre şi autorităţile de management sunt responsabile pentru:

  • elaborarea unei strategii de comunicare pentru fiecare program operaţional;
  • înfiinţarea unui site internet unic sau a unui portal unic de internet care să ofere informaţii privind toate programele operaţionale din statul membru respectiv;
  • informarea potenţialilor beneficiari despre oportunităţile de finanţare;
  • informarea cetăţenilor cu privire la realizările politicii de coeziune;
  • organizarea unui eveniment de lansare a programului;
  • organizarea unei activităţi majore de informare pe an;
  • publicarea listei de operaţiuni (proiecte şi beneficiari), (care trebuie actualizată o dată la şase luni).

Beneficiarii proiectelor sunt responsabili pentru:

  • Expunerea unor plăci sau panouri permanente în locurile unde se desfăşoară proiecte de infrastructură pentru care contribuţia publică totală depăşeşte 500 000 EUR.
  • Acestea vor conţine drapelul UE, precum şi trimiteri la UE şi la fondul (fondurile) relevante.
  • Beneficiarii care deţin un site internet trebuie să menţioneze pe respectivul site sprijinul primit din partea UE.

Autoritatea de management a unui anumit program trebuie să asigure informarea beneficiarilor cu privire la responsabilităţile ce le revin. De asemenea, autoritatea de management trebuie să monitorizeze respectarea acestor norme şi să îşi îndeplinească responsabilităţile în materie de comunicare.
Informaţii privind siglele şi emblema UE:
Caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare şi comunicare pentru operare şi instrucţiunile pentru crearea emblemei şi pentru definirea culorilor standard vor fi prezentate într-un act de punere în aplicare. Între timp, puteţi afla mai multe informaţii privind utilizarea emblemei UE.

Informații suplimentare

În cazul proiectelor cofinanţate din bugetul programelor operaţionale 2007-2013, se aplică în continuare normele perioadei de programare 2007-2013!

Regulamentul al Comisiei 1828/2006

Arhive