Publicarea cererilor de oferte - DG REGIO

Pe acest site veţi găsi toate documentele de ofertare pentru cererile de oferte prin procedură deschisă emise de Direcţia Generală Politica Regională.

Alte instrumente

  •  
  • Micşorare text  
  • Mărire text  

Celor interesaţi li se recomandă să consulte periodic site-ul şi documentele publicate.

Informaţiile privind toate cererile de oferte sunt disponibile în cele 24 de limbi oficiale ale UE pe site-ul TED (Tenders Electronic Daily).

Lista cererilor de oferte

No 2016.CE.16.0AT.057 – Cooperarea UE-CELAC în materie de coeziune teritorială – platforma Innovact UE-CELAC – inovare pentru promovarea cooperării teritoriale

Official Journal of the European Union: 2016/S 204-367936

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.040 – Furnizare de asistență tehnică în vederea elaborării și traducerii celui de al șaptelea raport privind coeziunea economică și socială

Official Journal of the European Union: 2016/S 177-317188

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Forms: Schedule of Rates/Translations costs DOC File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.065 – Servicii de asistență pentru monitorizare: analiză de date și raportare

Official Journal of the European Union: 2016/S 168-301767

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 1: Final report on Monitoring Helpdesk: Pilot (June 2016) DOC File en - Annex 3: Implementing Regulation laying down the format of financial reports PDF File en - Annex 4: Implementing Regulation laying down the format of Annual Implementation reports PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.066 – Măsurarea calității guvernării la nivel subnațional și compararea rezultatelor cu studiile anterioare

Official Journal of the European Union: 2016/S 161-290659

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.041 – Studiu privind analiza sprijinului acordat de FEDR pentru o creștere favorabilă incluziunii în perioada de programare 2014-2020

Official Journal of the European Union: 2016/S 151-272616

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

AGRI-2016-BCO-01 – Mecanism de sprijin pentru rețeaua de birouri de competență în materie de bandă largă

Official Journal of the European Union: 2016/S 124-221566

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

No 2016.CE.16.0GT.004 – Susținere pentru implementarea Agendei urbane a UE prin furnizarea de servicii de management, expertiză și asistență administrativă în favoarea parteneriatelor

Official Journal of the European Union: 2016/S 127-227373

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.023 – Strategiile macroregionale și legăturile acestora cu politica de coeziune

Official Journal of the European Union: 2016/S 121-214280

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BGT.002 – Contract-cadru pentru acordarea de asistență serviciilor Comisiei în vedere efectuării de audituri, de controale și a unui audit conex - Comisia Europeană intenționează să încheie un contract-cadru multiplu cu până la 3 companii pentru prestarea de servicii de audit în domeniile politicii regionale și urbane, ocupării forței de muncă, afacerilor sociale și incluziunii, afacerilor maritime și pescuitului și agriculturii și dezvoltării rurale ale Uniunii Europene

Official Journal of the European Union: 2016/S 110-195727

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.019 - Orașe ale lumii: cooperarea UE cu țări terțe în materie de dezvoltare urbană – proiect de transfer de cunoștințe în vederea dezvoltării urbane durabile și integrate între UE și Australia și UE și Coreea de Sud

Official Journal of the European Union: 2016/S 108-192173

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.017 - Orașe ale lumii: cooperarea UE cu țări terțe în materie de dezvoltare urbană – proiect de transfer de cunoștințe în vederea dezvoltării urbane durabile și integrate între UE și Asia de Sud (Indonezia/Vietnam) și UE și Africa de Sud

Official Journal of the European Union: 2016/S 108-192172

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.030 - Măsurarea calității guvernării la nivel subnațional și compararea rezultatelor cu studiile anterioare

Official Journal of the European Union: 2016/S 078-138259

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.064 - Studiu privind coordonarea și armonizarea fondurilor ESI și ale altor instrumente ale UE

Official Journal of the European Union: 2015/S 151-277960

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Addendum PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.065 - Studiu privind îmbunătățirea adoptării și eficacității instrumentelor financiare

Official Journal of the European Union: 2015/S 150-276552

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.053 - Provocări economice ale regiunilor mai puțin dezvoltate

Official Journal of the European Union: 2015/S 149-274512

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex: Graphic requirements DOC File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.045- Serviciu de asistenţă pentru evaluarea - Obiectul contractului este de a presta un „serviciu de asistenţă pentru evaluare” în favoarea Comisiei care va revizui planurile de evaluare pentru 2014-2020, va identifica evaluări efectuate de către autorităţile de gestionare în perioada 2015-2019, va revizui un eşantion de evaluări şi va furniza susţinere statelor membre în cadrul îmbunătăţirii planurilor acestora de evaluare, al conceperii şi gestionării evaluărilor.

Official Journal of the European Union: 2015/S 094-167869

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications DOC File en - Annex x: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

No 2015.CE.16.BAT.006 - Contract-cadru unic pentru realizarea de activităţi de comunicare şi de informare în domeniul politicii regionale şi de coeziune a Uniunii Europene - lotul 1: produse de informare; lotul 2: organizare de evenimente

Official Journal of the European Union: 2015/S 072-126813

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en (updated on 21/04/2015 - change of email address)

Specifications PDF File de en fr (updated on 11/05/2015 - Part D - Section 1:"D in annex II" instead of "C in annex II")

Technical Specifications: Annex 1 PDF File de en fr - Annex 2 PDF File de en fr (updated on 20/04/2015 - Preparatory work for the slides (PPTs) is included in point. 1.23 instead of 1.10)

Draft contracts: Annex 3 DOC File en - Annex 4 DOC File en

Price Schedule - Lot 1 XLS File en en - Lot 2 XLS File en en

Annex 5: Identification of tenderer DOC File en - Annex 7: Mission allowances PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts