JESSICA: Sprijin european comun pentru investiţii durabile în zonele urbane

Alte instrumente

 

JESSICA - Sprijin european comun pentru investiţii durabile în zonele urbane - este o iniţiativă a Comisiei Europene dezvoltată în cooperare cu Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB). Această iniţiativă sprijină dezvoltarea urbană durabilă şi regenerarea prin mecanisme de inginerie financiară.

Ţările UE pot opta să investească o parte a sumelor care le sunt alocate din fondurile structurale ale UE în fonduri reînnoibile, pentru a ajuta la reciclarea resurselor financiare în scopul accelerării investiţiilor în zonele urbane ale Europei.

JESSICA promovează dezvoltarea urbană durabilă sprijinind proiecte în următoarele domenii:

 • infrastructura urbană - inclusiv transporturi, apă/apă reziduală, energie;
 • patrimoniu sau locuri cu valoare culturală - pentru turism sau în alte scopuri durabile;
 • reluarea dezvoltării terenurilor dezafectate - inclusiv degajarea şi decontaminarea acestora;
 • crearea de noi spaţii comerciale pentru IMM-uri, sectorul IT şi/sau sectorul CDI;
 • clădiri pentru universităţi - în domeniul medical, al biotehnologiilor şi pentru alte specializări;
 • sporirea eficienţei energetice.

Contribuţiile din partea Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) sunt alocate Fondurilor de dezvoltare urbană (FDU), care le investesc în parteneriate între sectorul public şi cel privat sau în alte proiecte cuprinse într-un plan integrat de dezvoltare urbană durabilă. Aceste investiţii pot lua forma capitalului, a unor împrumuturi şi/sau garanţii.

Ca alternativă, autorităţile de management pot decide să canalizeze fonduri către FDU folosind fondurile de holding (FH), care sunt înfiinţate în scopul de a investi în mai multe FDU.

Acest lucru nu este obligatoriu, dar oferă avantajul de a permite autorităţilor de management să delege către experţi profesionişti unele dintre sarcinile necesare pentru implementarea iniţiativei JESSICA.

Datorită naturii reînnoibile a instrumentelor, profiturile din investiţii sunt reinvestite în noi proiecte de dezvoltare urbană, reciclându-se astfel fondurile publice şi promovându-se caracterul durabil şi impactul fondurilor UE şi al fondurilor publice naţionale.

 • Caracterul durabil - Instrumentele de inginerie financiară precum JESSICA sunt bazate pe asigurarea unei asistenţe returnabile din fondurile structurale pentru investiţii care ar trebui să genereze profit şi să returneze astfel banii investitorilor. Aceasta este o alternativă mai durabilă la asistenţa oferită în mod tradiţional prin granturi.
 • Susţinere - prin combinarea fondurilor structurale cu alte surse de finanţare care poate există deja, JESSICA va spori resursele, facilitând oferirea de sprijin pentru un număr mai mare de proiecte.
 • Flexibilitate - JESSICA oferă flexibilitate, atât din punctul de vedere al structurii, cât şi din cel al utilizării fondurilor, fie prin investiţii de capital, fie de tip credit sau garanţie, care pot fi adaptate la cerinţele specifice ale anumitor ţări şi regiuni.
 • Cunoştinţe expert - JESSICA permite autorităţilor de management ale fondurilor structurale şi oraşelor să intre în contact cu sectorul privat şi cel bancar. În acest fel, sunt sprijinite noi investiţii, precum şi capacitatea tehnică şi financiară pentru implementarea şi managementul de proiecte.
 • Parteneriate - JESSICA este rezultatul parteneriatului creat între Comisie, BEI şi CEB. Iniţiativa poate îndeplini şi rolul unui puternic catalizator pentru crearea de parteneriate între ţări, regiuni, oraşe, BEI, CEB, alte bănci, investitori etc., pentru abordarea problemelor cu care se confruntă regiunile urbane.

Platforma de comunicare în reţea JESSICA English a fost lansată în 2009 de Comisia Europeană (Direcţia Generală Politică Regională) în colaborare cu BEI/BCE şi FEI, pentru a sprijini implementarea programului JESSICA.

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • Sixth Meeting on 28 June 2011: JESSICA Networking Platform English
 • 29-30 November 2010: JEREMIE & JESSICA: Towards successful implementation English
 • 22-23 October 2009: Conference on JEREMIE & JESSICA: Innovative financial instruments in EU Cohesion Policy EnglishDeutschfrançais
 • Memorandumul acordului dintre Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiţii şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei: "A co-ordinated approach to the financing of urban renewal and development for the programming period 2007-2013 of the Community Structural Funds" pdf English
 • JESSICA evaluation studies English prin care se analizează piaţa pentru instrumentele de inginerie financiară în sprijinul dezvoltării urbane durabile şi recomandările sau propunerile pentru acţiuni adecvate la nivelul statelor membre şi al regiunilor în cauză.
 • JESSICA horizontal studies providing guidance on operational matters relevant to all stakeholders English
 • Legislative provisions and guidance notes English privind instrumentele de inginerie financiară.
 • JESSICA implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Instrumente speciale de sprijin

Linkuri conexe

 • BEI-JESSICA EnglishDeutschfrançais
 • CEB Englishfrançais